2017-03-17 17:13

2017-03-17 17:13

Ny kommunal chefstjänst tidsbegränsas

ÅMÅL: Förvaltningschef tar över ansvaret för kommunstyrelsepersonal

Åmåls kommun inför en särskild förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen. Men efter kritiken från oppositionen i Allianspartierna tidsbegränsas uppdraget, till att gälla i högst fyra år.

Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat att införa en ny förvaltningschef i kommunen. Den politiska majoriteten, i det här fallet fem socialdemokrater och en miljöpartist, röstade för den nya tjänsten, med tillägget att den gäller högst fyra år. Oppositionen, företrädd av en centerpartist, en kristdemokrat, två moderater och en liberal, röstade emot.

Det nya jämfört med det beslut som i december fattades av kommunstyrelsens arbetsutskott, är tidsbegränsningen.

– Om vi märker att det inte fungerar, så kan vi avbryta tidigare, innan de fyra åren har gått, säger kommunalrådet Michael Karlsson (S). Det är inte säkert vi skjuter rätt första gången.

Som det varit tidigare har den centrala kommunstyrelseförvaltningen, som rymmer allt från miljöenheten till folkhälsosamordnaren och biblioteket, sorterat under kommunchefen Jeanette Lämmel.

Granska och granskas

Revisorerna har flera gånger påpekat jävsproblemet som uppstår när samma chef ansvarar för enheter som ska granska och ska granskas. Jeanette Lämmel blir till exempel ytterst ansvarig tjänsteman både för livsmedelsinspektörerna på miljöenheten och för kostenhetens storkök.

Det här organisationsproblemet är en av de saker som en ny förvaltningschef ska lösa.

Kommunalrådet Michael Karlsson (S) betonar också kommunstyrelsens roll som politisk arena, för centrala uppföljningar och för internkontroll. Kommunstyrelseförvaltningen har växt och fler funktioner har samlats där. Han tycker att den nya organisationen gör kommunchefens övergripande roll mer tydlig.

– Det fungerar inte att kommunchefen ska lägga hela sin tid åt att administrera förvaltningen, säger han.

Ekonomiska argument

Alliansens argumentering mot den nya förvaltningschefen är i första hand ekonomisk. Oppositionen menar att det borde gå att lösa jävsproblemet utan att utöka administrationen. Även om tjänsten blir tidsbegränsad uppstår en ny kostnad.

Ett argument som förs fram för att införa den nya chefstjänsten, är att organisationen och strukturen i kommunstyrelseförvaltningen ska bli mer lik den i de andra förvaltningarna.

Anne Sörqvist (C) tycker den nya tjänsten mer liknar en form av stabschef än en förvaltningschef och att den inte behövs.

– Det ser ändå inte likadant ut rakt över. Det går inte att jämföra förvaltningschefens roll på den lilla integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen med förvaltningschefernas på de stora förvaltningarna för barn och utbildning och för vård och omsorg, säger hon.

Moderaten Michael Karlsson protesterade mot beslutet med samma protokollsanteckning som han lämnade in förra gången. Han vill att hela kommunförvaltningens organisationsstruktur ska utredas.

I kommunstyrelsens beslut ingår också att Åmål på nytt får en säkerhetssamordnare.

Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat att införa en ny förvaltningschef i kommunen. Den politiska majoriteten, i det här fallet fem socialdemokrater och en miljöpartist, röstade för den nya tjänsten, med tillägget att den gäller högst fyra år. Oppositionen, företrädd av en centerpartist, en kristdemokrat, två moderater och en liberal, röstade emot.

Det nya jämfört med det beslut som i december fattades av kommunstyrelsens arbetsutskott, är tidsbegränsningen.

– Om vi märker att det inte fungerar, så kan vi avbryta tidigare, innan de fyra åren har gått, säger kommunalrådet Michael Karlsson (S). Det är inte säkert vi skjuter rätt första gången.

Som det varit tidigare har den centrala kommunstyrelseförvaltningen, som rymmer allt från miljöenheten till folkhälsosamordnaren och biblioteket, sorterat under kommunchefen Jeanette Lämmel.

Granska och granskas

Revisorerna har flera gånger påpekat jävsproblemet som uppstår när samma chef ansvarar för enheter som ska granska och ska granskas. Jeanette Lämmel blir till exempel ytterst ansvarig tjänsteman både för livsmedelsinspektörerna på miljöenheten och för kostenhetens storkök.

Det här organisationsproblemet är en av de saker som en ny förvaltningschef ska lösa.

Kommunalrådet Michael Karlsson (S) betonar också kommunstyrelsens roll som politisk arena, för centrala uppföljningar och för internkontroll. Kommunstyrelseförvaltningen har växt och fler funktioner har samlats där. Han tycker att den nya organisationen gör kommunchefens övergripande roll mer tydlig.

– Det fungerar inte att kommunchefen ska lägga hela sin tid åt att administrera förvaltningen, säger han.

Ekonomiska argument

Alliansens argumentering mot den nya förvaltningschefen är i första hand ekonomisk. Oppositionen menar att det borde gå att lösa jävsproblemet utan att utöka administrationen. Även om tjänsten blir tidsbegränsad uppstår en ny kostnad.

Ett argument som förs fram för att införa den nya chefstjänsten, är att organisationen och strukturen i kommunstyrelseförvaltningen ska bli mer lik den i de andra förvaltningarna.

Anne Sörqvist (C) tycker den nya tjänsten mer liknar en form av stabschef än en förvaltningschef och att den inte behövs.

– Det ser ändå inte likadant ut rakt över. Det går inte att jämföra förvaltningschefens roll på den lilla integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen med förvaltningschefernas på de stora förvaltningarna för barn och utbildning och för vård och omsorg, säger hon.

Moderaten Michael Karlsson protesterade mot beslutet med samma protokollsanteckning som han lämnade in förra gången. Han vill att hela kommunförvaltningens organisationsstruktur ska utredas.

I kommunstyrelsens beslut ingår också att Åmål på nytt får en säkerhetssamordnare.