2017-03-16 10:56

2017-03-16 10:57

Varning för virus i Vänerfisk

VÄNERN

Länsstyrelsen i Västra Götaland varnar för att ett smittsamt virus upptäckts bland Vänerlax och åtgärder har vidtagits för att undvika spridning till andra vatten och fiskbestånd.

Det handlar om sjukdomen infektiös pankreasnekros, IPN, som framför allt angriper laxar. Den har inte upptäckts i svenska insjöar tidigare, men är vanligt förekommande i stora delar av Europa, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Viruset kan inte smitta människor och det är inte farligt att äta smittad fisk.

IPN konstaterades i början av december i avelsfisket för Vänerns laxbestånd. Jordbruksverket införde då smittskyddsåtgärder för den avelsfiskanläggningen.

Länsstyrelsen uppmanar alla att vara extra noggranna med att följa de regler som finns, som att inte flytta död betesfisk mellan olika vattenområden och att inte utan tillstånd från länsstyrelsen flytta levande fisk mellan vattenområden.

– Som sportfiskare bör man tänka på att även annan fisk än laxfisk kan sprida viruset. Därför ska man inte använda betesfisk som fångats i Vänerns vattensystem för att fiska i andra vattendrag. Jag ser med oro på om IPN skulle spridas över landet – det skulle få stora negativa konsekvenser för fisk, säger Charlotte Axén, tillförordnad statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), i pressmeddelandet.

IPN kan orsaka stora problem och höga kostnader i sättfiskodlingar. Det blir vanligen en plötslig hög dödlighet bland fiskyngel eller smolt. Karakterisktiskt är att fisken får mörkfärgad hud och svullen buk och simmar i häftiga korkskruvsliknande simrörelser. Det blir också ofta blödningar i bukfettet och de inre organen, skriver länsstyrelsen.

Det handlar om sjukdomen infektiös pankreasnekros, IPN, som framför allt angriper laxar. Den har inte upptäckts i svenska insjöar tidigare, men är vanligt förekommande i stora delar av Europa, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Viruset kan inte smitta människor och det är inte farligt att äta smittad fisk.

IPN konstaterades i början av december i avelsfisket för Vänerns laxbestånd. Jordbruksverket införde då smittskyddsåtgärder för den avelsfiskanläggningen.

Länsstyrelsen uppmanar alla att vara extra noggranna med att följa de regler som finns, som att inte flytta död betesfisk mellan olika vattenområden och att inte utan tillstånd från länsstyrelsen flytta levande fisk mellan vattenområden.

– Som sportfiskare bör man tänka på att även annan fisk än laxfisk kan sprida viruset. Därför ska man inte använda betesfisk som fångats i Vänerns vattensystem för att fiska i andra vattendrag. Jag ser med oro på om IPN skulle spridas över landet – det skulle få stora negativa konsekvenser för fisk, säger Charlotte Axén, tillförordnad statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), i pressmeddelandet.

IPN kan orsaka stora problem och höga kostnader i sättfiskodlingar. Det blir vanligen en plötslig hög dödlighet bland fiskyngel eller smolt. Karakterisktiskt är att fisken får mörkfärgad hud och svullen buk och simmar i häftiga korkskruvsliknande simrörelser. Det blir också ofta blödningar i bukfettet och de inre organen, skriver länsstyrelsen.