2017-03-16 16:03

2017-03-16 16:03

Åmål godtar inte sämre vägbidrag

ÅMÅL: Kommunstyrelsen vill utreda nya regler för stöd till vägföreningar

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål vill förenkla reglerna för vägbidrag i Åmål.
Men kommunstyrelsen i Åmål ser det som en risk att villkoren försämras för vägföreningarna och godtar inte förslaget.
– Vi vill ha konsekvenserna belysta ordentligt, säger kommunalrådet Michael Karlsson (S).

Vägsamfälligheter som ansvarar för skötseln av enskilda vägar med statsbidrag, får även en del av sina kostnader täckta av ett kommunalt bidrag. Här ser reglerna olika ut i Säffle och Åmål och den gemensamma teknik- och fritidsförvaltningen skulle vilja förenkla Åmåls regler så att det blir lättare att säkerställa att föreningarna har fått rätt bidrag utbetalat.

Ett nytt reglemente föreslogs börja gälla retroaktivt från den 1 januari 2017.

Tidigast nästa år

Men kommunstyrelsen i Åmål godtar inte förändringen. Politikerna vill att de nya reglerna först utreds, så att de inte innebär en försämring för vägsamfälligheterna. Dessutom är kommunstyrelsen inte beredd att i mars besluta om regler som ska gälla redan från januari i år. Nya regler kan tidigast börja gälla från den 1 januari 2018 står det i beslutet.

– Det måste finnas kvar en möjlighet att större projekt läggs på någon form av konto. Det finns ett jättebehov där ute. Det är inte på något vis så att vägföreningarna lever i ett överdåd. Snarare tvärtom, säger kommunalrådet Michael Karlsson.

Över tre år

Regeln det handlar om är att det i Åmål är tillåtet att sprida ut kostnaderna över tre år. Driftbidraget från staten och kommunen får tillsammans inte överstiga de faktiska, redovisade kostnaderna under ett år.

Enligt teknik- och fritidsförvaltningen gör den här regeln det onödigt besvärligt att följa upp om vägsamfälligheterna har fått rätt bidrag. Förvaltningen menar att regeln inte alls använts på över tio år eftersom den varit svårhanterlig och enligt en utredning har det bara under åren 2012 till 2014 inneburit att det har betalats ut cirka 267 000 kronor för mycket per år till föreningarna.

Förvaltningen föreslår att bidragen upp till 30 procent av de redovisade kostnaderna endast betalas ut årsvis. Så fungerar det i Säffle, liksom i många andra kommuner.

Upp till 200 000 lägre

Gatuenheten uppskattar att förändringen skulle innebära en besparing på 100 000–200 000 kronor om året i driftbidrag och att de pengarna i stället skulle kunna användas till byggnadsbidrag och särskilda driftbidrag till vägsamfälligheterna.

Men kommunstyrelsen i Åmål är inte beredd att utan vidare godta en regelförändring som skulle kunna betyda att mindre pengar betalas ut till vägföreningarna. Kommunstyrelsen skickar därför tillbaka förslaget på återremiss.

– Vägbidrag är en komplicerad fråga. Eller i alla fall blir det snabbt komplicerat om man inte gör rätt. Vi är beroende av att det finmaskiga vägnätet på Åmåls landsbygd fungerar, säger Michael Karlsson.

”Hitta annat sätt”

Han säger att det inte handlar om några stora summor, men att det samtidigt är ett bidrag som betyder mycket.

– Det här kanske inte är det bästa sättet att ändra reglementet. Det måste gå att hitta ett annat sätt, som både är lättare att följa och som inte innebär att föreningarna förlorar pengar.

Anmärkningsvärt är att förvaltningen redan i somras skickade ut ett informationsbrev till alla vägsamfälligheter om de nya reglerna som skulle börja gälla från den 1 januari i år. Teknik- och fritidsnämnden godkände förändringen i december i fjol. Men nu blir det alltså inga nya regler förrän tidigast nästa år.

Vägsamfälligheter som ansvarar för skötseln av enskilda vägar med statsbidrag, får även en del av sina kostnader täckta av ett kommunalt bidrag. Här ser reglerna olika ut i Säffle och Åmål och den gemensamma teknik- och fritidsförvaltningen skulle vilja förenkla Åmåls regler så att det blir lättare att säkerställa att föreningarna har fått rätt bidrag utbetalat.

Ett nytt reglemente föreslogs börja gälla retroaktivt från den 1 januari 2017.

Tidigast nästa år

Men kommunstyrelsen i Åmål godtar inte förändringen. Politikerna vill att de nya reglerna först utreds, så att de inte innebär en försämring för vägsamfälligheterna. Dessutom är kommunstyrelsen inte beredd att i mars besluta om regler som ska gälla redan från januari i år. Nya regler kan tidigast börja gälla från den 1 januari 2018 står det i beslutet.

– Det måste finnas kvar en möjlighet att större projekt läggs på någon form av konto. Det finns ett jättebehov där ute. Det är inte på något vis så att vägföreningarna lever i ett överdåd. Snarare tvärtom, säger kommunalrådet Michael Karlsson.

Över tre år

Regeln det handlar om är att det i Åmål är tillåtet att sprida ut kostnaderna över tre år. Driftbidraget från staten och kommunen får tillsammans inte överstiga de faktiska, redovisade kostnaderna under ett år.

Enligt teknik- och fritidsförvaltningen gör den här regeln det onödigt besvärligt att följa upp om vägsamfälligheterna har fått rätt bidrag. Förvaltningen menar att regeln inte alls använts på över tio år eftersom den varit svårhanterlig och enligt en utredning har det bara under åren 2012 till 2014 inneburit att det har betalats ut cirka 267 000 kronor för mycket per år till föreningarna.

Förvaltningen föreslår att bidragen upp till 30 procent av de redovisade kostnaderna endast betalas ut årsvis. Så fungerar det i Säffle, liksom i många andra kommuner.

Upp till 200 000 lägre

Gatuenheten uppskattar att förändringen skulle innebära en besparing på 100 000–200 000 kronor om året i driftbidrag och att de pengarna i stället skulle kunna användas till byggnadsbidrag och särskilda driftbidrag till vägsamfälligheterna.

Men kommunstyrelsen i Åmål är inte beredd att utan vidare godta en regelförändring som skulle kunna betyda att mindre pengar betalas ut till vägföreningarna. Kommunstyrelsen skickar därför tillbaka förslaget på återremiss.

– Vägbidrag är en komplicerad fråga. Eller i alla fall blir det snabbt komplicerat om man inte gör rätt. Vi är beroende av att det finmaskiga vägnätet på Åmåls landsbygd fungerar, säger Michael Karlsson.

”Hitta annat sätt”

Han säger att det inte handlar om några stora summor, men att det samtidigt är ett bidrag som betyder mycket.

– Det här kanske inte är det bästa sättet att ändra reglementet. Det måste gå att hitta ett annat sätt, som både är lättare att följa och som inte innebär att föreningarna förlorar pengar.

Anmärkningsvärt är att förvaltningen redan i somras skickade ut ett informationsbrev till alla vägsamfälligheter om de nya reglerna som skulle börja gälla från den 1 januari i år. Teknik- och fritidsnämnden godkände förändringen i december i fjol. Men nu blir det alltså inga nya regler förrän tidigast nästa år.