2017-03-15 16:00

2017-03-15 16:00

Försvarsexpert om Rysslands nya krigföring

ÅMÅL: Putin använder datorn mot fienden

Ryssland har ändrat sin krigföring, sa försvarsexperten Peter A Mattsson vid en föreläsning i Åmål i måndags. Numera krigar den ryska björnen med hjälp av datorer.
Deras mål är att försvaga våra viktigaste samhällsinstitutioner.

Det var fullsatt på övervåningen i Åmåls konsthall, med över 70 åhörare i publiken, när forskaren och universitetslektorn vid Försvarshögskolan, Peter A Mattsson, föreläste om ryskt militärt tänkande.

Det märktes att stora delar av publiken var kunnig, initierad och intresserad. Mattsson fick såväl mothugg som medhåll under kvällen och efteråt var det många som ville diskutera.

– Ni som lyssnar på det här nu, får dra era egna slutsatser av vad jag säger. Jag presenterar delar av min forskning. Analysen får ni göra själva, sa han inledningsvis.

Leder forskargrupp

Peter A Mattsson leder sedan 2011 en forskargrupp som studerar rysk militärförmåga och som försöker förutsäga utvecklingen fram mot 2020–2030. I gruppen ingår bland andra brittiska experter, men också från de baltiska länderna och Ryssland.

Mattsson är specialist på modern krigföring och psykologisk krigföring och han pekade på vikten av vad han kallar informationskrigföring.

Under föreläsningen visade hur Ryssland är helt underlägset USA och Nato, främst när det gäller flyg- och sjöstridskraft, och måste tänka annorlunda när det kommer till militära strategier. Bland annat använder sig Ryssland av, vad Peter A Mattsson kallar, asymmetrisk krigföring. Det vill säga man strävar efter att strida på andra villkor än motståndaren, både vad gäller numerärer och metoder.

Ryssland har också, enligt Peter A Mattsson, allt sedan femdagarskriget i Kaukasus 2008 utvecklat nya strategier, som informationskrigföring, cyberkrigföring, politisk krigföring.

Då handlar det exempelvis om att kapa identiteter för samhällets nyckelpersoner, som politiker och militärledning, för att på så sätt få befolkning och militär personal att tappa förtroendet för den politiska och militära ledningen.

Och den här verksamheten bedrivs redan i dag, menar militärexperten.

– Vi är alltså i princip redan i krig med Ryssland? sa en åhörare och fick medhåll av Mattsson.

Det som tidigare var Sovjet, och som numera är Ryssland, har tappat 100 miljoner invånare sedan federationen upplöstes 1991. Världens största land har i dag ”bara” 143 miljoner invånare. Med en gigantisk yta att försvara.

– Det går inte att rekrytera en tillräcklig numerär för att försvara ett så stort land, med det befolkningsunderlaget, menar Peter A Mattsson.

USA lägger ned 600 miljarder dollar årligen på försvaret. Tillsammans med Nato spenderar USA 900 miljarder dollar om året. Rysslands försvarsbudget ligger på 58,9 miljarder dollar om året.

Peter A Mattsson förordar ett ökat svenskt samarbete med Nato.

– Men jag ser inget omedelbart militärt hot från Ryssland just nu.

”En ljusglimt”

Han är för ett starkt svenskt försvar och menar att utvecklingen i Sverige går åt rätt håll.

– En ljusglimt är återupprättandet av försvaret av Gotland. En annan är återinförandet av den allmänna värnplikten. Jag förstår inte hur vi kunde avskaffa den, säger Peter A Mattsson.

Det var fullsatt på övervåningen i Åmåls konsthall, med över 70 åhörare i publiken, när forskaren och universitetslektorn vid Försvarshögskolan, Peter A Mattsson, föreläste om ryskt militärt tänkande.

Det märktes att stora delar av publiken var kunnig, initierad och intresserad. Mattsson fick såväl mothugg som medhåll under kvällen och efteråt var det många som ville diskutera.

– Ni som lyssnar på det här nu, får dra era egna slutsatser av vad jag säger. Jag presenterar delar av min forskning. Analysen får ni göra själva, sa han inledningsvis.

Leder forskargrupp

Peter A Mattsson leder sedan 2011 en forskargrupp som studerar rysk militärförmåga och som försöker förutsäga utvecklingen fram mot 2020–2030. I gruppen ingår bland andra brittiska experter, men också från de baltiska länderna och Ryssland.

Mattsson är specialist på modern krigföring och psykologisk krigföring och han pekade på vikten av vad han kallar informationskrigföring.

Under föreläsningen visade hur Ryssland är helt underlägset USA och Nato, främst när det gäller flyg- och sjöstridskraft, och måste tänka annorlunda när det kommer till militära strategier. Bland annat använder sig Ryssland av, vad Peter A Mattsson kallar, asymmetrisk krigföring. Det vill säga man strävar efter att strida på andra villkor än motståndaren, både vad gäller numerärer och metoder.

Ryssland har också, enligt Peter A Mattsson, allt sedan femdagarskriget i Kaukasus 2008 utvecklat nya strategier, som informationskrigföring, cyberkrigföring, politisk krigföring.

Då handlar det exempelvis om att kapa identiteter för samhällets nyckelpersoner, som politiker och militärledning, för att på så sätt få befolkning och militär personal att tappa förtroendet för den politiska och militära ledningen.

Och den här verksamheten bedrivs redan i dag, menar militärexperten.

– Vi är alltså i princip redan i krig med Ryssland? sa en åhörare och fick medhåll av Mattsson.

Det som tidigare var Sovjet, och som numera är Ryssland, har tappat 100 miljoner invånare sedan federationen upplöstes 1991. Världens största land har i dag ”bara” 143 miljoner invånare. Med en gigantisk yta att försvara.

– Det går inte att rekrytera en tillräcklig numerär för att försvara ett så stort land, med det befolkningsunderlaget, menar Peter A Mattsson.

USA lägger ned 600 miljarder dollar årligen på försvaret. Tillsammans med Nato spenderar USA 900 miljarder dollar om året. Rysslands försvarsbudget ligger på 58,9 miljarder dollar om året.

Peter A Mattsson förordar ett ökat svenskt samarbete med Nato.

– Men jag ser inget omedelbart militärt hot från Ryssland just nu.

”En ljusglimt”

Han är för ett starkt svenskt försvar och menar att utvecklingen i Sverige går åt rätt håll.

– En ljusglimt är återupprättandet av försvaret av Gotland. En annan är återinförandet av den allmänna värnplikten. Jag förstår inte hur vi kunde avskaffa den, säger Peter A Mattsson.