2016-12-08 09:39

2016-12-08 09:39

Fler laddstolpar ska locka norrmän till Åmål

ÅMÅL: Centerpartist vill låta utreda fler laddningsmöjligheter

Fler laddstolpar för elbilar, skulle kunna locka fler norrmän till Åmål. Det menar centerpartisten Kjell Kaså, som i en motion till kommunfullmäktige föreslår att möjligheterna utreds.

Det finns sedan drygt ett år tillbaka möjlighet att ladda elbilar på parkeringen på torget i Åmål. Men fler laddstolpar, gärna också närmare E45, skulle kunna få fler elbilsägare att välja att stanna till i Åmål, tror Kjell Kaså (C). Han har noterat hur allt fler elbilar och laddhybridbilar ses på gatorna, inte minst i Norge, och föreslår därför i en motion till kommunfullmäktige att möjligheterna för kommunen och privata företag att sätta upp fler laddstolpar utreds.

– Det här skulle kunna ta oss närmare målet att bli fossiloberoende, säger Kjell Kaså. Det kan också vara ett sätt att locka folk som kommer åkande från Norge och 45:an.

Bidrag till investeringar

Han hänvisar till möjligheten som finns att få bidrag från Naturvårdsverket. Genom ett investeringsstöd som kallas Klimatklivet kan organisationer, företag, kommuner, stiftelser och föreningar, som till exempel bostadsrättsföreningar, söka bidrag för halva investeringskostnaden för laddningsstationen. För normalladdare, med en effekt upp till 22 kilowatt, ges maximalt 20 000 kronor.

Vad gäller elbilar prioriterar myndigheten bidrag till hemmaladdning, vid bostäder och arbetsplatser, eftersom det visat sig att det är på sådana platser som bilarna oftast laddas.

För snabbladdare, på 50 kilowatt eller mer, som framför allt finns utmed landsvägar, är bidrag till södra Sverige lågt prioriterade, eftersom nätet här är förhållandevis väl utbyggt. Bidrag ges främst för laddstationer på platser som binder samman viktiga stråk.

Dalsland är emellertid fortfarande en vit fläck för snabbladdningsstationer. Närmaste från Åmål sett finns i Slottsbron. Laddstolpen som står på torget i Åmål är på 22 kilowatt och var en investering på cirka 40 000 kronor som kommunen gjorde just med norrmännen i åtanke. Enligt Emobility, finansierat av Energimyndigheten och intresseorganisationen Power Circle, kostar det 200 000 till 550 000 kronor att anlägga en snabbladdningsstation.

Under 2016 betalas 600 miljoner kronor ut genom Klimatklivet. Den fjärde omgången bidrag beviljades i dagarna, varav tio investeringar gäller Västra Götaland, dock ingen i Dalsland. Under åren 2017–2020 finns ytterligare 700 miljoner kronor att söka årligen.

Åmål är med i ett projekt där kommunerna i Fyrbodalsregionen och norska Östfold och Follo har ställt sig bakom att senast 2030 enbart använda fordon som går på fossilfria bränslen.

Det finns sedan drygt ett år tillbaka möjlighet att ladda elbilar på parkeringen på torget i Åmål. Men fler laddstolpar, gärna också närmare E45, skulle kunna få fler elbilsägare att välja att stanna till i Åmål, tror Kjell Kaså (C). Han har noterat hur allt fler elbilar och laddhybridbilar ses på gatorna, inte minst i Norge, och föreslår därför i en motion till kommunfullmäktige att möjligheterna för kommunen och privata företag att sätta upp fler laddstolpar utreds.

– Det här skulle kunna ta oss närmare målet att bli fossiloberoende, säger Kjell Kaså. Det kan också vara ett sätt att locka folk som kommer åkande från Norge och 45:an.

Bidrag till investeringar

Han hänvisar till möjligheten som finns att få bidrag från Naturvårdsverket. Genom ett investeringsstöd som kallas Klimatklivet kan organisationer, företag, kommuner, stiftelser och föreningar, som till exempel bostadsrättsföreningar, söka bidrag för halva investeringskostnaden för laddningsstationen. För normalladdare, med en effekt upp till 22 kilowatt, ges maximalt 20 000 kronor.

Vad gäller elbilar prioriterar myndigheten bidrag till hemmaladdning, vid bostäder och arbetsplatser, eftersom det visat sig att det är på sådana platser som bilarna oftast laddas.

För snabbladdare, på 50 kilowatt eller mer, som framför allt finns utmed landsvägar, är bidrag till södra Sverige lågt prioriterade, eftersom nätet här är förhållandevis väl utbyggt. Bidrag ges främst för laddstationer på platser som binder samman viktiga stråk.

Dalsland är emellertid fortfarande en vit fläck för snabbladdningsstationer. Närmaste från Åmål sett finns i Slottsbron. Laddstolpen som står på torget i Åmål är på 22 kilowatt och var en investering på cirka 40 000 kronor som kommunen gjorde just med norrmännen i åtanke. Enligt Emobility, finansierat av Energimyndigheten och intresseorganisationen Power Circle, kostar det 200 000 till 550 000 kronor att anlägga en snabbladdningsstation.

Under 2016 betalas 600 miljoner kronor ut genom Klimatklivet. Den fjärde omgången bidrag beviljades i dagarna, varav tio investeringar gäller Västra Götaland, dock ingen i Dalsland. Under åren 2017–2020 finns ytterligare 700 miljoner kronor att söka årligen.

Åmål är med i ett projekt där kommunerna i Fyrbodalsregionen och norska Östfold och Follo har ställt sig bakom att senast 2030 enbart använda fordon som går på fossilfria bränslen.