2016-10-14 15:25

2016-10-14 15:25

Tankställe för biogas byggs i Åmål

ÅMÅLEn tidigare vit fläck på kartan

Åmåls kommun kommer att få sitt första tankställe för biogas. Detta står klart sedan Trollhätteföretaget BRC Sweden AB har beviljats statligt stöd från Klimatklivet. Men exakt var stationen ska ligga återstår att se.

Förutom Åmål har BRC Sweden ställt in siktet på Bengtsfors, Mellerud och Strömstad, vilket glädjer Fyrbodals kommunalförbund, som arbetar för att nå en fossilfri bilflotta senast 2030.

”Där bilar rör sig”

Nästa steg blir att hitta lämpliga byggplatser i respektive ort.

– Förmodligen blir det någonstans där bilar brukar röra sig, säger Fyrbodals affärs- och miljöstrateg Karin Stenlund, som tror att placeringsprocessen blir en bagatellartad historia.

– Det är ingen stor fråga, eftersom det inte rör sig om någon störande verksamhet.

Fram till nu har det bara varit möjligt att tanka biogasbilar i fem av Fyrbodals totalt 14 kommuner. Stora delar av Dalsland och norra Bohuslän är vita fläckar på kartan.

BRC Sweden AB startade 2007 och lever på att utveckla och bygga gastankstationer samt fordon som går att tanka vid dessa. Skandinavien är fokusområdet.

Förutom Åmål har BRC Sweden ställt in siktet på Bengtsfors, Mellerud och Strömstad, vilket glädjer Fyrbodals kommunalförbund, som arbetar för att nå en fossilfri bilflotta senast 2030.

”Där bilar rör sig”

Nästa steg blir att hitta lämpliga byggplatser i respektive ort.

– Förmodligen blir det någonstans där bilar brukar röra sig, säger Fyrbodals affärs- och miljöstrateg Karin Stenlund, som tror att placeringsprocessen blir en bagatellartad historia.

– Det är ingen stor fråga, eftersom det inte rör sig om någon störande verksamhet.

Fram till nu har det bara varit möjligt att tanka biogasbilar i fem av Fyrbodals totalt 14 kommuner. Stora delar av Dalsland och norra Bohuslän är vita fläckar på kartan.

BRC Sweden AB startade 2007 och lever på att utveckla och bygga gastankstationer samt fordon som går att tanka vid dessa. Skandinavien är fokusområdet.