2016-10-14 15:24

2016-10-14 15:24

Fyra av fem Dal-kommuner är för en ny storregion

DALSLAND: Färgelanda avstod svara

Fyra för, en walk over. När remissen om storregion hamnade hos kommunerna i Dalsland är de flesta för. I Färgelanda avstod kommunen från att yttra sig.

– Vi såg det inte som ett kommunalt ärende utan en fråga för våra partier på regionnivå, säger Ulla Börjesson (S), kommunstyrelsens ordförande i Färgelanda.

Stöder förslaget

Privat stöder hon dock förslaget om en sammanslagning mellan Västra Götaland och Värmland.

Hos politikerna i de andra kommunerna var det ingen tvekan. Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål och Mellerud har alla sagt ja till förslaget.

Martin Carling (C), kommunstyrelsens ordförande i Dals-Ed, ser flera möjligheter för utveckling om förslaget blir verklighet. Då hamnar inte Dals-Ed och Dalsland i periferin längre. Han menar också att det går att bygga nya band mellan jämnstora kommuner och driva gemensamma frågor.

Oenighet

I Värmland sa landstinget ja till remissförslaget om en storregion vid sitt sammanträde i tisdags. Men ledamöterna var inte eniga. Förslaget gick igenom med siffrorna 43–38. Det var S, V och C som drev igenom förslaget. Övriga sex partier i landstingsfullmäktige sa nej.

Västra Götalandsregionen har tidigare ställt sig bakom förslaget och det var det som gick på remiss till bland annat kommunerna i Dalsland. Men nu kommer nya signaler i regionfrågan.

I Göteborg säger man ja till en storregion, men vill inte ha med Värmland. Ett argument är att Västra Götaland och Värmland inte är en gemensam arbetsmarknadsregion. Det förekommer väldigt lite utbyte av arbetskraft mellan VG-regionen och Värmland, enligt göteborgarna.

Liberalerna emot

Liberalerna är emot och på riksnivå har partiledaren Jan Björklund nyligen tagit avstånd från hela tanken med sex nya storregionen.

I reportaget på sidan 4 här intill uttalar sig Åmåls kommunalråd Michael Karlsson och Bengtsfors kommunalråd Per Eriksson positivt om den tilltänkta storregionen.

– Vi såg det inte som ett kommunalt ärende utan en fråga för våra partier på regionnivå, säger Ulla Börjesson (S), kommunstyrelsens ordförande i Färgelanda.

Stöder förslaget

Privat stöder hon dock förslaget om en sammanslagning mellan Västra Götaland och Värmland.

Hos politikerna i de andra kommunerna var det ingen tvekan. Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål och Mellerud har alla sagt ja till förslaget.

Martin Carling (C), kommunstyrelsens ordförande i Dals-Ed, ser flera möjligheter för utveckling om förslaget blir verklighet. Då hamnar inte Dals-Ed och Dalsland i periferin längre. Han menar också att det går att bygga nya band mellan jämnstora kommuner och driva gemensamma frågor.

Oenighet

I Värmland sa landstinget ja till remissförslaget om en storregion vid sitt sammanträde i tisdags. Men ledamöterna var inte eniga. Förslaget gick igenom med siffrorna 43–38. Det var S, V och C som drev igenom förslaget. Övriga sex partier i landstingsfullmäktige sa nej.

Västra Götalandsregionen har tidigare ställt sig bakom förslaget och det var det som gick på remiss till bland annat kommunerna i Dalsland. Men nu kommer nya signaler i regionfrågan.

I Göteborg säger man ja till en storregion, men vill inte ha med Värmland. Ett argument är att Västra Götaland och Värmland inte är en gemensam arbetsmarknadsregion. Det förekommer väldigt lite utbyte av arbetskraft mellan VG-regionen och Värmland, enligt göteborgarna.

Liberalerna emot

Liberalerna är emot och på riksnivå har partiledaren Jan Björklund nyligen tagit avstånd från hela tanken med sex nya storregionen.

I reportaget på sidan 4 här intill uttalar sig Åmåls kommunalråd Michael Karlsson och Bengtsfors kommunalråd Per Eriksson positivt om den tilltänkta storregionen.