2016-10-14 14:33

2016-10-14 14:33

Färre Åmålsungdomar är utan sysselsättning

ÅMÅL: Arbetslösheten minskar kraftigt bland unga kvinnor

Ungdomsarbetslösheten i Sverige fortsätter minska.
Åmål har den klart högsta ungdomsarbetslösheten i Västra Götaland, 25,1 procent. Men i september sjönk den faktiskt mer än riksgenomsnittet, jämfört med samma månad i fjol.
Det är stor skillnad mellan könen. Arbetslösheten är mycket högre bland unga män än bland unga kvinnor i Åmål. Det är också bland de unga kvinnorna som arbetslösheten sjunker.

Åmål har den klart högsta arbetslösheten i Västra Götaland. Det gäller såväl totalt, 14,3 procent av arbetskraften mellan 16 och 64 år, som bland de unga, 25,1 procent av arbetskraften mellan 18 och 24 år.

Men medan den totala arbetslösheten har stigit, och är en procentenhet högre än för ett år sedan, så har ungdomsarbetslösheten sjunkit med två procentenheter. Ungdomsarbetslösheten i Åmål har till och med sjunkit lite mer än riksgenomsnittet.

I september i år var 160 personer mellan 18 och 24 år utan arbete i Åmål. För ett år sedan var det 183 och för två år sedan 191.

Arbetslösheten är mycket högre bland män än bland kvinnor. Av de arbetslösa i Åmål är 41 procent kvinnor.

Precis samma könsskillnad syns bland ungdomarna. Så medan ungdomsarbetslösheten bland unga män i Åmål i september var 28,9 procent, var den bland unga kvinnor 21,0 procent.

Det är också nästan helt och hållet bland de unga kvinnorna som minskningen har skett. Ungdomsarbetslösheten bland unga män har bara sjunkit med 0,2 procentenheter jämfört med för ett år sedan, medan den bland unga kvinnor har sjunkit med så mycket som 3,7 procentenheter, vilket motsvarar 13 personer.

Totalt var i Åmål 54 personer fler arbetslösa i september i år, mot samma månad i fjol.

Säffle däremot har klarat sig undan Åmåls ökning av arbetslösheten. I Säffle var i september den totala arbetslösheten 12,7 procent, vilket är 0,4 procentenheter högre än i fjol. Det betyder att 13 personer fler var arbetslösa i år i Säffle.

Dessutom har ungdomsarbetslösheten i grannkommunen sjunkit med 4,1 procentenheter, till 20,9 procent. I Säffle sjunker ungdomsarbetslösheten både för unga män och unga kvinnor – och ungefär lika mycket.

Den genomsnittliga totala arbetslösheten i Sverige var i september 7,5 procent, en minskning med 0,3 procentenheter mot i fjol. Ungdomsarbetslösheten var 11,7 procent, vilket är 1,7 procentenheter lägre än i fjol.

Åmål har den klart högsta arbetslösheten i Västra Götaland. Det gäller såväl totalt, 14,3 procent av arbetskraften mellan 16 och 64 år, som bland de unga, 25,1 procent av arbetskraften mellan 18 och 24 år.

Men medan den totala arbetslösheten har stigit, och är en procentenhet högre än för ett år sedan, så har ungdomsarbetslösheten sjunkit med två procentenheter. Ungdomsarbetslösheten i Åmål har till och med sjunkit lite mer än riksgenomsnittet.

I september i år var 160 personer mellan 18 och 24 år utan arbete i Åmål. För ett år sedan var det 183 och för två år sedan 191.

Arbetslösheten är mycket högre bland män än bland kvinnor. Av de arbetslösa i Åmål är 41 procent kvinnor.

Precis samma könsskillnad syns bland ungdomarna. Så medan ungdomsarbetslösheten bland unga män i Åmål i september var 28,9 procent, var den bland unga kvinnor 21,0 procent.

Det är också nästan helt och hållet bland de unga kvinnorna som minskningen har skett. Ungdomsarbetslösheten bland unga män har bara sjunkit med 0,2 procentenheter jämfört med för ett år sedan, medan den bland unga kvinnor har sjunkit med så mycket som 3,7 procentenheter, vilket motsvarar 13 personer.

Totalt var i Åmål 54 personer fler arbetslösa i september i år, mot samma månad i fjol.

Säffle däremot har klarat sig undan Åmåls ökning av arbetslösheten. I Säffle var i september den totala arbetslösheten 12,7 procent, vilket är 0,4 procentenheter högre än i fjol. Det betyder att 13 personer fler var arbetslösa i år i Säffle.

Dessutom har ungdomsarbetslösheten i grannkommunen sjunkit med 4,1 procentenheter, till 20,9 procent. I Säffle sjunker ungdomsarbetslösheten både för unga män och unga kvinnor – och ungefär lika mycket.

Den genomsnittliga totala arbetslösheten i Sverige var i september 7,5 procent, en minskning med 0,3 procentenheter mot i fjol. Ungdomsarbetslösheten var 11,7 procent, vilket är 1,7 procentenheter lägre än i fjol.

Totala arbetslösheten i Åmål

Den totala arbetslösheten i Åmål 16–64 år under senaste året, i antal personer och som andel av arbetskraften i samma åldersgrupp.

Månad Antal (varav öppet arbetslösa) Andel

September 806 (398) 14,3%

Augusti 790 (401) 14,0%

Juli 765 (400) 13,7%

Juni 772 (389) 13,8%

Maj 770 (367) 13,7%

April 767 (367) 13,7%

Mars 788 (391) 14,0%

Februari 806 (392) 14,3%

Januari 813 (407) 14,4%

December (2015) 822 (436) 14,3%

November (2015) 797 (420) 14,0%

Oktober (2015) 778 (442) 13,7%

September (2015) 752 (430) 13,3%

Källa: Arbetsförmedlingen

Ungdomsarbetslösheten i Åmål

Arbetslösheten i Åmål 18–24 år under senaste året, i antal personer och som andel av arbetskraften i samma åldersgrupp.

Månad Antal (varav öppet arbetslösa) Andel

September 160 (81) 25,1%

Augusti 150 (81) 23,9%

Juli 128 (61) 21,1%

Juni 141 (62) 22,8%

Maj 127 (31) 21,0%

April 128 (39) 21,1%

Mars 149 (49) 23,8%

Februari 160 (54) 25,1%

Januari 157 (54) 24,7%

December (2015) 167 (61) 25,3%

November (2015) 171 (69) 25,8%

Oktober (2015) 182 (89) 27,0%

September (2015) 183 (85) 27,1%

Källa: Arbetsförmedlingen