2016-10-12 13:40

2016-10-12 13:40

Dalslands miljöpartister pratade framtid

ÅMÅL: Peter Rådberg träffade partikamrater i Åmål

Under temat ”Omvärlden” samlades miljöpartister från Dalsland i Åmål för att diskutera miljö- och utrikesfrågor med tidigare riksdagsledamoten Peter Rådberg från Trollhättan.

Miljöpartisterna i Dalsland träffades i det gamla tinghuset i Dalsland. Från Åmål kom Sara Vogel-Rödin.

”En inblick”

– Det är viktigt för oss som jobbar med politik på rotnivå att emellanåt lyfta blicken. Vi som lokala politiska företrädare får också ibland svara för den politik som förs på riksnivå och därför känns det bra att Peter Rådberg kommer hit och ger oss en inblick, säger Vogel-Rödin.

Viktiga frågor

Peter Rådberg har de senaste åren jobbat med försvars- och utrikesfrågor på Socialdemokraternas och Miljöpartiets samordningskansli och i riksdagskansliet.

– Nu läggs ju budgeten och då vill vi passa på att torgföra de frågor som är viktiga för vårt parti. Det tror jag också stärker vi-känslan, säger han.

”Historisk satsning”

– För oss är förstås miljön en kärnfråga. Regeringen har ju presenterat en historiskt stor satsning på miljön, där vi bland annat satsar 630 miljarder kronor mellan 2018 och 2024 på järnvägen. Det är sånt som vi vill lyfta fram när vi är ute så här.

Peter Rådberg kommer från Trollhättan och han har tidigare genomfört liknande möten i sin hemstad, i Uddevalla, i Vänersborg och i Strömstad. Där har han pratat om vägen framåt för Miljöpartiet och hur MP ska vinna tillbaka sitt förtroende i miljö- och utrikesfrågor.

– Som ett litet parti i regeringsställning har vi fått ge vika i en del frågor, vilket kanske är naturligt. Men då är det desto viktigare för oss att lyfta fram vad vi faktiskt fått igenom.

Vill tillbaka

Peter Rådberg siktar på att återta sin plats i riksdagen vid nästa val. Som alla andra är han medveten om att politikerlandskapet och det parlamentariska läget i Sverige för tillfället.

– Men så har det varit en tid nu. Man kan säga att vi numera har tre block, med Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna som de tre stora, säger Rådberg som hoppas på ett blocköverskridande samarbete mellan de nuvarande regeringspartierna och Liberalerna och Centerpartiet.

– De båda partierna har ju i alla fall tydligt deklarerat sitt avstånd till Sverigedemokraterna.

Miljöpartisterna i Dalsland träffades i det gamla tinghuset i Dalsland. Från Åmål kom Sara Vogel-Rödin.

”En inblick”

– Det är viktigt för oss som jobbar med politik på rotnivå att emellanåt lyfta blicken. Vi som lokala politiska företrädare får också ibland svara för den politik som förs på riksnivå och därför känns det bra att Peter Rådberg kommer hit och ger oss en inblick, säger Vogel-Rödin.

Viktiga frågor

Peter Rådberg har de senaste åren jobbat med försvars- och utrikesfrågor på Socialdemokraternas och Miljöpartiets samordningskansli och i riksdagskansliet.

– Nu läggs ju budgeten och då vill vi passa på att torgföra de frågor som är viktiga för vårt parti. Det tror jag också stärker vi-känslan, säger han.

”Historisk satsning”

– För oss är förstås miljön en kärnfråga. Regeringen har ju presenterat en historiskt stor satsning på miljön, där vi bland annat satsar 630 miljarder kronor mellan 2018 och 2024 på järnvägen. Det är sånt som vi vill lyfta fram när vi är ute så här.

Peter Rådberg kommer från Trollhättan och han har tidigare genomfört liknande möten i sin hemstad, i Uddevalla, i Vänersborg och i Strömstad. Där har han pratat om vägen framåt för Miljöpartiet och hur MP ska vinna tillbaka sitt förtroende i miljö- och utrikesfrågor.

– Som ett litet parti i regeringsställning har vi fått ge vika i en del frågor, vilket kanske är naturligt. Men då är det desto viktigare för oss att lyfta fram vad vi faktiskt fått igenom.

Vill tillbaka

Peter Rådberg siktar på att återta sin plats i riksdagen vid nästa val. Som alla andra är han medveten om att politikerlandskapet och det parlamentariska läget i Sverige för tillfället.

– Men så har det varit en tid nu. Man kan säga att vi numera har tre block, med Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna som de tre stora, säger Rådberg som hoppas på ett blocköverskridande samarbete mellan de nuvarande regeringspartierna och Liberalerna och Centerpartiet.

– De båda partierna har ju i alla fall tydligt deklarerat sitt avstånd till Sverigedemokraterna.