2016-10-11 09:30

2016-10-11 09:30

På turné för Moderatbudget

ÅMÅL: Partiet vill prioritera skolan ytterligare

Riksdagsledamoten Camilla Waltersson Grönvall (M) reser runt i norra Älvsborg för att träffa lokala kommunpolitiker och presentera partiets skuggbudget.
För kommunerna skulle Moderaterna exempelvis vilja öronmärkta statsbidrag till skolan. Något som Michael Karlsson (M) i Åmål välkomnar.

Även regeringens budgetproposition innehåller extrastöd till kommunerna, de så kallade välfärdsmiljarderna. För Åmåls del har det för i år preliminärt talats om 20,2 miljoner kronor och nivån för 2017 och 2018 är densamma. Sedan fasas bidraget ut så att det beräknas mer och mer på antalet kommuninvånare, medan antalet asylsökande och nyanlända får mindre betydelse, till att år 2021 inte räknas in alls. Den omfördelningen kommer för Åmåls del troligtvis betyda att potten krymper.

Moderaternas skuggbudgets extra statliga stöd till kommunerna, för att klara integrationen och skolan, som Camilla Waltersson Grönvall (M) säger, skulle för Åmåls del motsvara just 20,2 miljoner kronor för 2017.

Öronmärka till skolan

Den stora skillnaden är att Moderaterna vill öronmärka 5,2 miljoner kronor av det kommunala bidraget till att användas för skola och utbildning.

Åren därefter vill M öka kommunbidraget, till att för Åmåls del vara drygt 30 miljoner kronor år 2020.

Bland annat vill Moderaterna utöka skolornas timplan, med fler undervisningstimmar från tidiga år, och utöka skolplikten till en utbildningsplikt för vuxna, med krav att läsa in grundskolan om behörigheten saknas.

– Det skulle då också innebära ett åtagande för kommunerna, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Flera av förslagen handlar om att ställa högre krav på såväl elevernas som skolornas resultat. Hennes lokale partikollega, Michael Karlsson (M) välkomnar alla skolsatsningar. Både sådana som redan genomförts och helst fler därtill.

– Jag har till exempel undersökt hur antalet undervisningstimmar skiljer sig bara för skolorna i Åmål. Det finns ett spann skolorna ska ligga inom, men man behöver ju inte lägga sig lågt i det spannet, säger han.

Satsning på de yngsta

I en genomdragning av klassiska Moderatförslag som till exempel bidragstak, skattesänkningar för dem med lägst inkomster och fler poliser återkommer Camilla Waltersson Grönvall och Michael Karlsson hela tiden till skolan och skolans betydelse.

I skolan ligger nyckeln till såväl integration som att motverka utanförskapet, menar de. De tycker också det är viktigt att satsa på de små barnen för att tidigt fånga upp dem som behöver mer hjälp.

Det är en hållning som mycket få partier, om ens något, skulle ha invändningar mot.

– Ja, där har vi samma mål allihop, att höja kunskapsnivån. Men sedan måste man ha verktygen till att nå målet också, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Även regeringens budgetproposition innehåller extrastöd till kommunerna, de så kallade välfärdsmiljarderna. För Åmåls del har det för i år preliminärt talats om 20,2 miljoner kronor och nivån för 2017 och 2018 är densamma. Sedan fasas bidraget ut så att det beräknas mer och mer på antalet kommuninvånare, medan antalet asylsökande och nyanlända får mindre betydelse, till att år 2021 inte räknas in alls. Den omfördelningen kommer för Åmåls del troligtvis betyda att potten krymper.

Moderaternas skuggbudgets extra statliga stöd till kommunerna, för att klara integrationen och skolan, som Camilla Waltersson Grönvall (M) säger, skulle för Åmåls del motsvara just 20,2 miljoner kronor för 2017.

Öronmärka till skolan

Den stora skillnaden är att Moderaterna vill öronmärka 5,2 miljoner kronor av det kommunala bidraget till att användas för skola och utbildning.

Åren därefter vill M öka kommunbidraget, till att för Åmåls del vara drygt 30 miljoner kronor år 2020.

Bland annat vill Moderaterna utöka skolornas timplan, med fler undervisningstimmar från tidiga år, och utöka skolplikten till en utbildningsplikt för vuxna, med krav att läsa in grundskolan om behörigheten saknas.

– Det skulle då också innebära ett åtagande för kommunerna, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Flera av förslagen handlar om att ställa högre krav på såväl elevernas som skolornas resultat. Hennes lokale partikollega, Michael Karlsson (M) välkomnar alla skolsatsningar. Både sådana som redan genomförts och helst fler därtill.

– Jag har till exempel undersökt hur antalet undervisningstimmar skiljer sig bara för skolorna i Åmål. Det finns ett spann skolorna ska ligga inom, men man behöver ju inte lägga sig lågt i det spannet, säger han.

Satsning på de yngsta

I en genomdragning av klassiska Moderatförslag som till exempel bidragstak, skattesänkningar för dem med lägst inkomster och fler poliser återkommer Camilla Waltersson Grönvall och Michael Karlsson hela tiden till skolan och skolans betydelse.

I skolan ligger nyckeln till såväl integration som att motverka utanförskapet, menar de. De tycker också det är viktigt att satsa på de små barnen för att tidigt fånga upp dem som behöver mer hjälp.

Det är en hållning som mycket få partier, om ens något, skulle ha invändningar mot.

– Ja, där har vi samma mål allihop, att höja kunskapsnivån. Men sedan måste man ha verktygen till att nå målet också, säger Camilla Waltersson Grönvall.