2016-10-11 10:35

2016-10-11 10:35

Hovrätten friar tidigare dömd mamma

ÅMÅL

Den Åmålskvinna som i våras dömdes till villkorlig dom och samhällstjänst för att ha misshandlat sina barn, frias helt i hovrätten.

Hovrätten upphäver därmed också skadestånden som tingsrätten tilldömde barnen.

Åklagaren ville att hovrätten skulle skärpa tingsrättens straff till fängelse, medan kvinnan som hela tiden nekat ville att åtalet skulle ogillas helt.

I bakgrunden finns en konfliktfylld separation och hovrätten menar att det inte går att utesluta att barnens berättelser kan ha påverkats. I det ena fallet säger hovrätten att utredningen är så bristfällig att den inte kan ligga till grund för en fällande dom.

Händelserna ligger två–tre år tillbaka i tiden och barnen bor numera hos sin pappa.

Hovrätten upphäver därmed också skadestånden som tingsrätten tilldömde barnen.

Åklagaren ville att hovrätten skulle skärpa tingsrättens straff till fängelse, medan kvinnan som hela tiden nekat ville att åtalet skulle ogillas helt.

I bakgrunden finns en konfliktfylld separation och hovrätten menar att det inte går att utesluta att barnens berättelser kan ha påverkats. I det ena fallet säger hovrätten att utredningen är så bristfällig att den inte kan ligga till grund för en fällande dom.

Händelserna ligger två–tre år tillbaka i tiden och barnen bor numera hos sin pappa.