2016-10-10 18:11

2016-10-10 18:12

Inkomsterna i Åmål sackar efter Sverige

EKONOMI: Könsskillnaderna

Den genomsnittliga inkomsten i Sverige är drygt 40 000 kronor högre än den i Åmål.
Skillnaden ökar dessutom. I fjol var medianinkomsten i Sverige 18 procent högre än den i Åmål. För 25 år sedan var skillnaden bara 8 procent.

Det var någonting som hände i mitten av 00-talet. Sedan dess har inkomsterna i Åmål sackat efter de i övriga Sverige.

Den preliminära statistiken för fjolåret visar att medianinkomsten i Åmål var 219 603 kronor, medan den i Sverige var 260 097 kronor. Det betyder att den genomsnittliga inkomsten var 18,4 procent högre i Sverige än i Åmål.

Året innan, 2014, var skillnaden 17,0 procent och 2013 var den 15,5 procent.

Under 90-talet och fram till 2006 låg den genomsnittliga inkomsten i Sverige relativt stadigt mellan tre och åtta procent högre än i Åmål, visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån.

Stigit kraftigt

Även om Åmål sackar efter så har inkomsterna, omräknat till 2015 års priser, stigit kraftigt de senaste 25 åren. I både Sverige och Åmål.

År 1991 var medianinkomsten i landet 173 777 kronor och i Åmål 160 537 kronor. Det betyder att inkomsterna i Åmål sedan dess har ökat med nästan 80 000 kronor om året.

Inkomstskillnaden mellan Åmål och riket är något högre för män än för kvinnor, men där syns ingen tydlig trend, utan förhållandena varierar från år till år.

En genomsnittlig Åmålsman tjänade i fjol 252 249, vilket är 47 751 kronor lägre än mediansvensken. Åmålskvinnan däremot tjänade 192 625 kronor, att jämföra med 227 613 kronor för mediansvenskan.

En genomsnittlig svensk kvinna hade 75,8 procent av inkomsten för en genomsnittlig svensk man. Könsskillnaden är något lägre i Åmål. Åmålskvinnornas medianlön är 76,4 procent av männens.

Medianinkomsten i Åmål var under fjolåret 3 000 kronor högre än i grannkommunen Säffle. Men inkomsterna i Säffle skiljer sig mycket mer åt mellan könen, så det är faktiskt så att den genomsnittlige Säfflemannen hade 3 400 kronor högre inkomst än Åmålsmannen, medan den genomsnittliga Säfflekvinnan låg 7 765 kronor lägre än Åmålskvinnan.

Inte bara lön

Statistiska centralbyråns inkomststatistik är ännu så längre preliminär. Den bygger på inkomsterna för alla personer 20 år eller äldre som var folkbokförda i en kommun på nyårsafton varje år. Som inkomst räknas förutom lön och inkomst av näringsverksamhet även in pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.

Det var någonting som hände i mitten av 00-talet. Sedan dess har inkomsterna i Åmål sackat efter de i övriga Sverige.

Den preliminära statistiken för fjolåret visar att medianinkomsten i Åmål var 219 603 kronor, medan den i Sverige var 260 097 kronor. Det betyder att den genomsnittliga inkomsten var 18,4 procent högre i Sverige än i Åmål.

Året innan, 2014, var skillnaden 17,0 procent och 2013 var den 15,5 procent.

Under 90-talet och fram till 2006 låg den genomsnittliga inkomsten i Sverige relativt stadigt mellan tre och åtta procent högre än i Åmål, visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån.

Stigit kraftigt

Även om Åmål sackar efter så har inkomsterna, omräknat till 2015 års priser, stigit kraftigt de senaste 25 åren. I både Sverige och Åmål.

År 1991 var medianinkomsten i landet 173 777 kronor och i Åmål 160 537 kronor. Det betyder att inkomsterna i Åmål sedan dess har ökat med nästan 80 000 kronor om året.

Inkomstskillnaden mellan Åmål och riket är något högre för män än för kvinnor, men där syns ingen tydlig trend, utan förhållandena varierar från år till år.

En genomsnittlig Åmålsman tjänade i fjol 252 249, vilket är 47 751 kronor lägre än mediansvensken. Åmålskvinnan däremot tjänade 192 625 kronor, att jämföra med 227 613 kronor för mediansvenskan.

En genomsnittlig svensk kvinna hade 75,8 procent av inkomsten för en genomsnittlig svensk man. Könsskillnaden är något lägre i Åmål. Åmålskvinnornas medianlön är 76,4 procent av männens.

Medianinkomsten i Åmål var under fjolåret 3 000 kronor högre än i grannkommunen Säffle. Men inkomsterna i Säffle skiljer sig mycket mer åt mellan könen, så det är faktiskt så att den genomsnittlige Säfflemannen hade 3 400 kronor högre inkomst än Åmålsmannen, medan den genomsnittliga Säfflekvinnan låg 7 765 kronor lägre än Åmålskvinnan.

Inte bara lön

Statistiska centralbyråns inkomststatistik är ännu så längre preliminär. Den bygger på inkomsterna för alla personer 20 år eller äldre som var folkbokförda i en kommun på nyårsafton varje år. Som inkomst räknas förutom lön och inkomst av näringsverksamhet även in pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.