2016-10-07 14:23

2016-10-07 14:23

Väpnade konflikter med kvinnoaspekt

ÅMÅL: Aktivisten Maria Hagberg föreläste på Saga-bio

Religionskritik ska inte utmålas som rasism. Det anser kvinnorättviseaktivisten Maria Hagberg, som nyligen föreläste på Saga-bio i Åmål.

Cirka 60 personer samlades på måndagskvällen i biosalongen för att höra Maria Hagberg berätta om kvinnor och barns situation på platser som är utsatta för väpnade konflikter. Med utgångspunkt från egna erfarenheter av länder som Iran och Libanon beskrev hon det stora inflytande islam har på det dagliga livet i Mellanöstern.

Finns lite jämställdhet

Ofta är den allmänna bilden att religionen trycker ned muslimska kvinnor till analfabetism och isolering, men även i fundamentalistiska kulturer kan det finnas grupper som har ett mer jämställt synsätt, påpekade föreläsaren för Åmålspubliken.

Själv har Maria Hagberg bidragit till att göra livet lite lättare för en del iranska och libanesiska kvinnor genom att utbilda dem till yrkesarbetare. Därmed behöver de inte nödvändigtvis vara beroende av en man för sin och sina barns försörjning.

Ett annat projekt som Maria Hagberg har varit involverad i handlar om sexualundervisning och gynekologi. Dessa insatser har inneburit att många muslimska kvinnor har fått ökade kunskaper om sin egen kropp.

Föreläsningen avslutades med en allmän frågestund med Göran Karlsson från Försvarsutbildarna som moderator.

Cirka 60 personer samlades på måndagskvällen i biosalongen för att höra Maria Hagberg berätta om kvinnor och barns situation på platser som är utsatta för väpnade konflikter. Med utgångspunkt från egna erfarenheter av länder som Iran och Libanon beskrev hon det stora inflytande islam har på det dagliga livet i Mellanöstern.

Finns lite jämställdhet

Ofta är den allmänna bilden att religionen trycker ned muslimska kvinnor till analfabetism och isolering, men även i fundamentalistiska kulturer kan det finnas grupper som har ett mer jämställt synsätt, påpekade föreläsaren för Åmålspubliken.

Själv har Maria Hagberg bidragit till att göra livet lite lättare för en del iranska och libanesiska kvinnor genom att utbilda dem till yrkesarbetare. Därmed behöver de inte nödvändigtvis vara beroende av en man för sin och sina barns försörjning.

Ett annat projekt som Maria Hagberg har varit involverad i handlar om sexualundervisning och gynekologi. Dessa insatser har inneburit att många muslimska kvinnor har fått ökade kunskaper om sin egen kropp.

Föreläsningen avslutades med en allmän frågestund med Göran Karlsson från Försvarsutbildarna som moderator.