2016-10-03 10:42

2016-10-03 10:43

Minst en förbättring om dagen är målsättningen

ÅMÅL: Produktionslyftet stärker Håkansson Sågblad AB

Åmålsföretaget Håkansson Sågblad AB har slutat att jaga enkla kronor. I stället försöker man undvika onödiga extrakostnader genom att alla hela tiden blir lite skickligare på sina arbetsuppgifter.
– Vi döljer inga problem, allt sätts upp på förbättringstavlan, säger vd Gunnar Axelsson.

Håkansson Sågblad hade en ganska tuff höst 2015. Även början av detta år var lite motigt, men för tillfället pekar de flesta kurvorna åt rätt håll, samtidigt som personalen brinner mer än någonsin för sin arbetsplats.

Den tändande gnistan uppstod när företaget gick med i Produktionslyftet.

– Principen är att vi följer en produkt genom hela verksamheten, ända tills den når kunden. På så sätt kan vi se hur mycket av den totala arbetstiden som ägnas åt att tillföra produkten ett värde, säger Gunnar Axelsson, vd för Håkansson Sågblad AB.

Produktionslyftet är ett program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall. Syftet är att höja produktiviteten, konkurrenskraften och utvecklingsförmågan inom svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna till lönsamhet.

Pilotgrupper har bildats

– Att delta i programmet innebär stora kostnader för oss, men vi tror att investeringen ska betala sig undan för undan, säger Gunnar Axelsson.

Sedan starten 2007 har omkring 200 verksamheter, allt från lastbilsfabriker till sjukhus, deltagit i Produktionslyftet. Oavsett bransch så handlar första steget alltid om att hitta en samsyn och drivkraft som både ledningsgruppen och fackklubben kan ställa sig bakom. När det är gjort skapas pilotgrupper med specifika ansvarsområden. Deras huvuduppgift är att lyfta upp avvikelser och annat som företaget skulle må bra av att jobba bort.

– Det är omöjligt att ställa om hela företaget på en gång. Processen måste ske steg för steg, säger coachen Bosse Ericson, som besöker Håkansson Sågblad varannan vecka.

Handledningen kommer att pågå i totalt 18 månader och ska resultera i ett nytt övergripande arbetssätt. Titeln är redan klar: ”Inte en dag utan en förbättring”.

– Här är det viktigt med kvalitet, då försöker vi se hur varorna fungerar i verkligheten. På så sätt kommer vi att hitta stabila processer, vilket behövs för att förutsäga hur produktionen ska gå till, säger Bosse Ericson.

Alla studerar på Chalmers

Hittills har det skapats två pilotområdesgrupper på Håkansson Sågblad och fler är planerade. Avsikten är att alla anställda på sikt ska vara involverade i detta förbättringsarbete. För att lyckas med detta är målsättningen att ungefär halva personalstyrkan ska genomgå en högskolekurs på 7,5 poäng inom ramen för Chalmers Professional Education. Tre eller fyra anställda går utbildningen samtidigt, vilket sammansvetsar gruppen och ger dem en gemensam syn på arbetet med Produktionslyftet

– Utbildningen var jättebra. Jag tänkte ofta: Hur kan man använda den här kunskapen i vår produktion? Hemuppgifterna var också relaterade till vad vi sysslar med till vardags, säger produktionsplaneraren Lotta Jernbro, som ingick i den första kullen.

Huvudfinansiären Vinnova har låtit Sveriges tekniska forskningsinstitut göra en effektutvärdering av Produktionslyftets första period. I utvärderingen jämförs deltagare med en referensgrupp av företag med liknande förutsättningar. Resultaten visar att nyckeltalen till en början blev sämre hos dem som anammade programmet, men att de sedan fick bättre utveckling på alla punkter.

De bästa samlas på blad

– Programmet innebär att vi inom produktionen får mer ansvar och kan tillföra mer själva, säger IF Metalls ombud på Håkansson Sågblad Joakim Lindberg. Det finns mängder av grejer man har gått och retat sig på som nu kommer upp på tavlan.

Alla pilotgrupperna håller kontinuerligt möten vid en förbättringstavla, där man bland annat noterar tillbud, återkommande problem och förslag på hur olika arbetsmoment kan bli bättre. De bästa förslagen samlas i separata standardblad, en för varje maskin.

– Vi har kommit i gång riktigt bra. De flesta tycker att det nya arbetssättet är någonting positivt, säger Gunnar Axelsson.

Håkansson Sågblad hade en ganska tuff höst 2015. Även början av detta år var lite motigt, men för tillfället pekar de flesta kurvorna åt rätt håll, samtidigt som personalen brinner mer än någonsin för sin arbetsplats.

Den tändande gnistan uppstod när företaget gick med i Produktionslyftet.

– Principen är att vi följer en produkt genom hela verksamheten, ända tills den når kunden. På så sätt kan vi se hur mycket av den totala arbetstiden som ägnas åt att tillföra produkten ett värde, säger Gunnar Axelsson, vd för Håkansson Sågblad AB.

Produktionslyftet är ett program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall. Syftet är att höja produktiviteten, konkurrenskraften och utvecklingsförmågan inom svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna till lönsamhet.

Pilotgrupper har bildats

– Att delta i programmet innebär stora kostnader för oss, men vi tror att investeringen ska betala sig undan för undan, säger Gunnar Axelsson.

Sedan starten 2007 har omkring 200 verksamheter, allt från lastbilsfabriker till sjukhus, deltagit i Produktionslyftet. Oavsett bransch så handlar första steget alltid om att hitta en samsyn och drivkraft som både ledningsgruppen och fackklubben kan ställa sig bakom. När det är gjort skapas pilotgrupper med specifika ansvarsområden. Deras huvuduppgift är att lyfta upp avvikelser och annat som företaget skulle må bra av att jobba bort.

– Det är omöjligt att ställa om hela företaget på en gång. Processen måste ske steg för steg, säger coachen Bosse Ericson, som besöker Håkansson Sågblad varannan vecka.

Handledningen kommer att pågå i totalt 18 månader och ska resultera i ett nytt övergripande arbetssätt. Titeln är redan klar: ”Inte en dag utan en förbättring”.

– Här är det viktigt med kvalitet, då försöker vi se hur varorna fungerar i verkligheten. På så sätt kommer vi att hitta stabila processer, vilket behövs för att förutsäga hur produktionen ska gå till, säger Bosse Ericson.

Alla studerar på Chalmers

Hittills har det skapats två pilotområdesgrupper på Håkansson Sågblad och fler är planerade. Avsikten är att alla anställda på sikt ska vara involverade i detta förbättringsarbete. För att lyckas med detta är målsättningen att ungefär halva personalstyrkan ska genomgå en högskolekurs på 7,5 poäng inom ramen för Chalmers Professional Education. Tre eller fyra anställda går utbildningen samtidigt, vilket sammansvetsar gruppen och ger dem en gemensam syn på arbetet med Produktionslyftet

– Utbildningen var jättebra. Jag tänkte ofta: Hur kan man använda den här kunskapen i vår produktion? Hemuppgifterna var också relaterade till vad vi sysslar med till vardags, säger produktionsplaneraren Lotta Jernbro, som ingick i den första kullen.

Huvudfinansiären Vinnova har låtit Sveriges tekniska forskningsinstitut göra en effektutvärdering av Produktionslyftets första period. I utvärderingen jämförs deltagare med en referensgrupp av företag med liknande förutsättningar. Resultaten visar att nyckeltalen till en början blev sämre hos dem som anammade programmet, men att de sedan fick bättre utveckling på alla punkter.

De bästa samlas på blad

– Programmet innebär att vi inom produktionen får mer ansvar och kan tillföra mer själva, säger IF Metalls ombud på Håkansson Sågblad Joakim Lindberg. Det finns mängder av grejer man har gått och retat sig på som nu kommer upp på tavlan.

Alla pilotgrupperna håller kontinuerligt möten vid en förbättringstavla, där man bland annat noterar tillbud, återkommande problem och förslag på hur olika arbetsmoment kan bli bättre. De bästa förslagen samlas i separata standardblad, en för varje maskin.

– Vi har kommit i gång riktigt bra. De flesta tycker att det nya arbetssättet är någonting positivt, säger Gunnar Axelsson.

Produktionslyftet

Processen bygger på principer från Lean production, som utvecklades av det japanska bilföretaget Toyota, men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget. I grund och botten handlar det om att skapa mer värde för mindre arbete.