2016-10-03 17:54

2016-10-08 17:03

Extra vaksamhet mot snattarna

ÅMÅL: Coop intensifierar kampen

Många kunder i Åmål har hajat till över att snatteriet är så utbrett i livsmedelsbutikerna. På Coop på Mellanbrogatan intensifierar man övervakningen ytterligare och personalen är extra vaksam mot snattarna.

– Vi polisanmäler alla vi tar på bar gärning, säger Mikaela Kvamme, butikschef på Coop på Mellanbrogatan. Och många vi får ögonen på kastar ifrån sig varorna de snattat på vägen ut...

Det finns ett stort mörkertal när det gäller snatterierna som är mycket svårt att komma tillrätta med, men Coop tar nu krafttag för att försöka stävja problemet så mycket det går. Det kostar nämligen mycket i både tid och resurser att försöka ha koll på personer som tar saker utan att betala för sig.

Extra koll

– Vi har ju en massa övervakningskameror, fortsätter Mikaela Kvamme, som vi kommer att titta noga på. Vi har också butikskontrollanter som övervakar lokalen och personalen kommer vara extra vaksam.

Samtliga livsmedelsbutiker i Åmål har problem med folk som snattar och stjäl och många har reagerat på att det rör sig om sammantaget mycket stora pengar som årligen försvinner med snattade varor.

Butikschefen på Ica Supermarket har tidigare uppgett för PD att det försvinner varor varje år till ett värde av ungefär tre Volvo V70, något som fått många läsare att haja till.

 

– Vi polisanmäler alla vi tar på bar gärning, säger Mikaela Kvamme, butikschef på Coop på Mellanbrogatan. Och många vi får ögonen på kastar ifrån sig varorna de snattat på vägen ut...

Det finns ett stort mörkertal när det gäller snatterierna som är mycket svårt att komma tillrätta med, men Coop tar nu krafttag för att försöka stävja problemet så mycket det går. Det kostar nämligen mycket i både tid och resurser att försöka ha koll på personer som tar saker utan att betala för sig.

Extra koll

– Vi har ju en massa övervakningskameror, fortsätter Mikaela Kvamme, som vi kommer att titta noga på. Vi har också butikskontrollanter som övervakar lokalen och personalen kommer vara extra vaksam.

Samtliga livsmedelsbutiker i Åmål har problem med folk som snattar och stjäl och många har reagerat på att det rör sig om sammantaget mycket stora pengar som årligen försvinner med snattade varor.

Butikschefen på Ica Supermarket har tidigare uppgett för PD att det försvinner varor varje år till ett värde av ungefär tre Volvo V70, något som fått många läsare att haja till.