2016-10-03 15:52

2016-10-03 15:53

Åmål en av landets bästa skolkommuner

ÅMÅL: Klättrar högt i Lärarförbundets rankning

Åmåls kommun rankas av Lärarförbundet som en av landets bästa skolkommuner.
Åmål placeras på plats 14 i landet av totalt 290 kommuner, och har klättrat 61 placeringar från plats 75.
– Det är ett erkännande till all personal som gör ett sjuhelskottas bra jobb, säger kommunalrådet Michael Karlsson (S).

Åmål får ofta bra resultat i Lärarförbundets ranking, men plats 14 är en toppnotering. Jämfört med grannkommunerna rankas Åmål skyhögt.

Åmåls kommuns rejäla klättring från 2015 beror i första hand på förbättrade skolresultat för årskurs nio, i kombination med att kommunen utökat barn- och utbildningsförvaltningens budget och satsar mer resurser på skolan.

Hög lärartäthet

Åmål har jämfört med andra kommuner hög lärartäthet, låg andel sjukskrivna lärare och hög andel utbildade lärare i förskola, skola och fritidshem. Det har kommunen haft även andra år.

– Vi har otroligt kompetent personal. Vi är lyckligt lottade i den här kommunen. Vi har utökat skolan och lyckats rekrytera mer personal, men det handlar också om att behålla den personal vi har, säger Michael Karlsson.

En bekräftelse

Han ser rankningen som ett kvitto för personal, ledning och fackförbund att det arbete som läggs ned lönar sig.

De punkter där Åmål framför allt har förbättrat sig handlar om skolresultat.

Åmåls nior har högt genomsnittsbetyg och dessutom har en hög andel av eleverna godkänt i alla ämnen. Särskilt bra är resultaten i förhållande till förutsättningarna, om bakgrundsfaktorer som föräldrarnas utbildningsnivå och andelen elever som har bott i Sverige i högst fyra år räknas in.

Ta emot eleverna

– Jag tycker att en sak som är viktig att lyfta fram är hur vi hanterar nytillkomna. Vi har förberedelseklasser där eleverna tidigt får sin kunskapsnivå validerad. Det skapar ett lugn för den enskilda eleven och för klassen där eleven sen hamnar. Då vet skolan vilka resurser som behövs för eleven. Den kartläggning som görs tidigt är betydelsefull i det långa loppet.

Därutöver har kommunen klättrat kraftigt i rankningen över hur stor andel av 20-åringarna som bor i kommunen som är högskolebehöriga, men samtidigt sjunkit i delkriteriet för hur stor andel av eleverna som fullföljer gymnasiet inom tre år.

Lokala fackets bedömning av kommunen som avtalspart har förbättrats, medan Åmåls lönenivå för lärare och andelen barn som går i förskola ligger kvar ungefär som tidigare.

– Det här är en bekräftelse, men jag ser resultatet som att vi är på god väg, inte som att vi kan slå oss till ro och tro att allting är löst, säger Michael Karlsson.

Lärarförbundet har från i fjol strukit ett kriterium i sin undersökning. Andelen elever som börjar på högskolan inom tre år efter gymnasiet räknas inte längre in. Något som gynnar Åmål.

Undersökningen gäller framför allt kommunen som skolkommun. Friskolorna räknas in i delkriterierna som gäller elevernas skolresultat och andel barn i förskolan, men inte till exempel vad gäller lärartäthet eller andelen utbildade lärare.

Åmål får ofta bra resultat i Lärarförbundets ranking, men plats 14 är en toppnotering. Jämfört med grannkommunerna rankas Åmål skyhögt.

Åmåls kommuns rejäla klättring från 2015 beror i första hand på förbättrade skolresultat för årskurs nio, i kombination med att kommunen utökat barn- och utbildningsförvaltningens budget och satsar mer resurser på skolan.

Hög lärartäthet

Åmål har jämfört med andra kommuner hög lärartäthet, låg andel sjukskrivna lärare och hög andel utbildade lärare i förskola, skola och fritidshem. Det har kommunen haft även andra år.

– Vi har otroligt kompetent personal. Vi är lyckligt lottade i den här kommunen. Vi har utökat skolan och lyckats rekrytera mer personal, men det handlar också om att behålla den personal vi har, säger Michael Karlsson.

En bekräftelse

Han ser rankningen som ett kvitto för personal, ledning och fackförbund att det arbete som läggs ned lönar sig.

De punkter där Åmål framför allt har förbättrat sig handlar om skolresultat.

Åmåls nior har högt genomsnittsbetyg och dessutom har en hög andel av eleverna godkänt i alla ämnen. Särskilt bra är resultaten i förhållande till förutsättningarna, om bakgrundsfaktorer som föräldrarnas utbildningsnivå och andelen elever som har bott i Sverige i högst fyra år räknas in.

Ta emot eleverna

– Jag tycker att en sak som är viktig att lyfta fram är hur vi hanterar nytillkomna. Vi har förberedelseklasser där eleverna tidigt får sin kunskapsnivå validerad. Det skapar ett lugn för den enskilda eleven och för klassen där eleven sen hamnar. Då vet skolan vilka resurser som behövs för eleven. Den kartläggning som görs tidigt är betydelsefull i det långa loppet.

Därutöver har kommunen klättrat kraftigt i rankningen över hur stor andel av 20-åringarna som bor i kommunen som är högskolebehöriga, men samtidigt sjunkit i delkriteriet för hur stor andel av eleverna som fullföljer gymnasiet inom tre år.

Lokala fackets bedömning av kommunen som avtalspart har förbättrats, medan Åmåls lönenivå för lärare och andelen barn som går i förskola ligger kvar ungefär som tidigare.

– Det här är en bekräftelse, men jag ser resultatet som att vi är på god väg, inte som att vi kan slå oss till ro och tro att allting är löst, säger Michael Karlsson.

Lärarförbundet har från i fjol strukit ett kriterium i sin undersökning. Andelen elever som börjar på högskolan inom tre år efter gymnasiet räknas inte längre in. Något som gynnar Åmål.

Undersökningen gäller framför allt kommunen som skolkommun. Friskolorna räknas in i delkriterierna som gäller elevernas skolresultat och andel barn i förskolan, men inte till exempel vad gäller lärartäthet eller andelen utbildade lärare.

Tidigare platser

Åmåls tidigare placeringar i skolkommunsrankningen.

År Plats

2016: 14

2015: 75

2014: 183

2013: 88

2012: 47

2011: 104

Källa: Lärarförbundet

Grannarnas platser

Så rankas kommunerna i vårt närområde 2016:

(Fjolårets placering inom parentes.)

Åmål: 14 (75)

Årjäng: 72 (35)

Bengtsfors: 162 (183)

Mellerud: 201 (224)

Säffle: 231 (186)

Dals Ed: 240 (194)

Färgelanda: 285 (266)

Källa: Lärarförbundet