2016-09-30 14:35

2016-10-08 17:03

Snattarna riskerar böter – men knappast fängelse

ÅMÅL: Butiksägarna kämpar mot snatterierna, men vad säger lagen?

Polisen i Åmål förstår frustrationen hos butikscheferna som måste hantera och leva med snatteriet på sina jobb.
– Men man får se till proportionen av gärningen och vi måste förhålla oss till lagen, säger Magnus Wallin, utredningschef för polisen i Dalsland.

Snatteriet av varor är ett omfattande problem för livsmedelsbutikerna i Åmål. Det försvinner allt möjligt, både stort och smått. Tomma köttråg ligger kvar i diskarna och kartonger är urplockade.

På till exempel Coop på Mellanbrogatan försöker personalen se till att polisanmäla, men det är också många snattare som inte polisanmäls. Det finns inte resurser att hinna med allt.

– Det är inte så enkelt att sitta med en snattare i två timmar och vänta på polisen, säger Mikaela Kvamme, butikschef på Coop.

Ica supermarket har som policy att personalen alltid ringer och anmäler en snattare till polisen.

Niklas Ideskär, butikschef på Eurocash, menar att en anmälan ofta inte leder någonstans utan snattaren är snart ute igen.

Följa lagen

– Men det är inte polisens fel, säger han. De är bakbundna av lagen.

Är det så att polisen är bakbunden av lagen?

– Man får se till proportionen av gärningen och vi måste förhålla oss till lagen, säger Magnus Wallin. Men vi förringar inte snatteri. Riktvärdet för snatteri ligger på 1 000 kronor, men även om det understiger det så kan det bli fråga om stöld. Det beror på hur förslaget tillvägagångssättet är. Om en person till exempel har preparerat en överrock med fickor för att få plats med många varor då är det värre. Lagen skiljer på om man gör något med uppsåt eller om det är en impulshandling.

Kan bli fängelse

Snatteri leder sällan till ett frihetsberövande, det är böter som gäller. Men det kan bli upp till sex månaders fängelse för snatteri. Straffskalan för stöld ligger på från 14 dagars fängelse till max två års fängelse.

När det gäller snatteri och stölder i affärer så är brottet fullbordat först när personen passerat kassan.

Deponera böter

Magnus Wallin berättar att om man har tagit en person för snatteri som inte har någon adress, så kan personen bli tvingad att deponera bötespengar – alltså ett direkt strafföreläggande.

Vad kan man göra om man kommer på en snattare?

– Vi har ju alla ett ansvar som medborgare. Exakt vad man kan göra beror på det enskilda fallet och olika situationer får lösas på olika sätt.

Alla kategorier

Butikscheferna för livsmedelsaffärerna i Åmål, som PD pratat med, vill inte att någon i personalen utsätts för fara utan riktlinjen är att de bara ska ”hålla ögonen öppna”. En del snattare kan bli hotfulla vid en konfrontation.

– Det finns personer som har detta som sin ”verksamhet”, fortsätter Magnus Wallin, men jag kan inte säga att det rör sig om ligor.

– Det är tråkigt för handlarna att det är så här, säger Magnus Wallin. Grundproblematiken ligger i beteendet hos den enskilde.

Butikscheferna i Åmål ser att snattarna finns bland alla ålderskategorier, samt bland både låg- och högavlönade. Magnus Wallin kan bekräfta att det stämmer.

Fortsätter öka

Organisationen Svensk Handel kan konstatera att snatterier och stölder fortsätter öka. Rekommendationen är att anmäla, trots att polisen lade ner hälften av anmälningarna ifjol (enligt Svensk Handels hemsida).

Svensk Handel ger också tips om hur man kan övervaka sin butik och få extra koll på platser dit snattare återvänder till.

Det ska också gå att porta någon från att komma in i butiken, men då får det inte bero på någon form av diskriminering.

Snatteriet av varor är ett omfattande problem för livsmedelsbutikerna i Åmål. Det försvinner allt möjligt, både stort och smått. Tomma köttråg ligger kvar i diskarna och kartonger är urplockade.

På till exempel Coop på Mellanbrogatan försöker personalen se till att polisanmäla, men det är också många snattare som inte polisanmäls. Det finns inte resurser att hinna med allt.

– Det är inte så enkelt att sitta med en snattare i två timmar och vänta på polisen, säger Mikaela Kvamme, butikschef på Coop.

Ica supermarket har som policy att personalen alltid ringer och anmäler en snattare till polisen.

Niklas Ideskär, butikschef på Eurocash, menar att en anmälan ofta inte leder någonstans utan snattaren är snart ute igen.

Följa lagen

– Men det är inte polisens fel, säger han. De är bakbundna av lagen.

Är det så att polisen är bakbunden av lagen?

– Man får se till proportionen av gärningen och vi måste förhålla oss till lagen, säger Magnus Wallin. Men vi förringar inte snatteri. Riktvärdet för snatteri ligger på 1 000 kronor, men även om det understiger det så kan det bli fråga om stöld. Det beror på hur förslaget tillvägagångssättet är. Om en person till exempel har preparerat en överrock med fickor för att få plats med många varor då är det värre. Lagen skiljer på om man gör något med uppsåt eller om det är en impulshandling.

Kan bli fängelse

Snatteri leder sällan till ett frihetsberövande, det är böter som gäller. Men det kan bli upp till sex månaders fängelse för snatteri. Straffskalan för stöld ligger på från 14 dagars fängelse till max två års fängelse.

När det gäller snatteri och stölder i affärer så är brottet fullbordat först när personen passerat kassan.

Deponera böter

Magnus Wallin berättar att om man har tagit en person för snatteri som inte har någon adress, så kan personen bli tvingad att deponera bötespengar – alltså ett direkt strafföreläggande.

Vad kan man göra om man kommer på en snattare?

– Vi har ju alla ett ansvar som medborgare. Exakt vad man kan göra beror på det enskilda fallet och olika situationer får lösas på olika sätt.

Alla kategorier

Butikscheferna för livsmedelsaffärerna i Åmål, som PD pratat med, vill inte att någon i personalen utsätts för fara utan riktlinjen är att de bara ska ”hålla ögonen öppna”. En del snattare kan bli hotfulla vid en konfrontation.

– Det finns personer som har detta som sin ”verksamhet”, fortsätter Magnus Wallin, men jag kan inte säga att det rör sig om ligor.

– Det är tråkigt för handlarna att det är så här, säger Magnus Wallin. Grundproblematiken ligger i beteendet hos den enskilde.

Butikscheferna i Åmål ser att snattarna finns bland alla ålderskategorier, samt bland både låg- och högavlönade. Magnus Wallin kan bekräfta att det stämmer.

Fortsätter öka

Organisationen Svensk Handel kan konstatera att snatterier och stölder fortsätter öka. Rekommendationen är att anmäla, trots att polisen lade ner hälften av anmälningarna ifjol (enligt Svensk Handels hemsida).

Svensk Handel ger också tips om hur man kan övervaka sin butik och få extra koll på platser dit snattare återvänder till.

Det ska också gå att porta någon från att komma in i butiken, men då får det inte bero på någon form av diskriminering.