2016-09-30 10:11

2016-09-30 10:13

Ny skatt för tung trafik slår mot timmertransporterna

DALSLAND: Utredning om vägslitageavgift

Den 9 december kommer ett underlag som kan göra timmertransporterna i Dalsland dyrare. Då presenteras utredningen om en vägslitageavgift.

Enligt uppgifter som Sydsvenska/HD citerar från miljöministerns pressekreterare vill regeringen gå vidare med förslaget och ta ett beslut.

Regeringen vill att den tunga trafiken i högre grad ska bära sina samhällskostnader. Dessutom ska avgiften leda till att vissa långväga godstransporter flyttas från lastbil till tåg och sjöfart.

20 kronor per mil?

Enligt uppgifter i tidningen Land Lantbruk kan avgiften för de tyngsta bilarna – exempelvis virkesbilarna – hamna på max 20 kronor per mil.

Till tidningen säger utredaren, Vilhelm Andersson, att förslaget kommer ligga mellan en och två kronor per kilometer beroende på fordonets vikt.

Utredningen skissar på fordonsvikter från 7,5 eller 12 ton. Samtidigt skulle den fasta avgift på 12 000 kronor per år som i dag bara betalas av utländska fordon slopas.

Att ta fram ett underlag till vägslitageavgift är ett uppdrag från finansdepartementet.

Stor apparat

Det kommer att handla om en stor apparat om systemet ska genomföras. För att få det att fungera krävs omfattande logistik, inlämning av uppgifter och kontroll, konstaterar utredaren i artikeln i Land Lantbruk.

Avståndsbaserade vägavgifter och vägskatter finns i vissa andra länder. Kommittén ska därför också kartlägga och analysera införda och planerade system för avståndsbaserade vägavgifter och vägskatter utomlands, bland annat Tyskland.

Syftet är att få ett bredare underlag för bedömningen av hur en vägslitageskatt kan utformas i Sverige.

Enligt uppgifter som Sydsvenska/HD citerar från miljöministerns pressekreterare vill regeringen gå vidare med förslaget och ta ett beslut.

Regeringen vill att den tunga trafiken i högre grad ska bära sina samhällskostnader. Dessutom ska avgiften leda till att vissa långväga godstransporter flyttas från lastbil till tåg och sjöfart.

20 kronor per mil?

Enligt uppgifter i tidningen Land Lantbruk kan avgiften för de tyngsta bilarna – exempelvis virkesbilarna – hamna på max 20 kronor per mil.

Till tidningen säger utredaren, Vilhelm Andersson, att förslaget kommer ligga mellan en och två kronor per kilometer beroende på fordonets vikt.

Utredningen skissar på fordonsvikter från 7,5 eller 12 ton. Samtidigt skulle den fasta avgift på 12 000 kronor per år som i dag bara betalas av utländska fordon slopas.

Att ta fram ett underlag till vägslitageavgift är ett uppdrag från finansdepartementet.

Stor apparat

Det kommer att handla om en stor apparat om systemet ska genomföras. För att få det att fungera krävs omfattande logistik, inlämning av uppgifter och kontroll, konstaterar utredaren i artikeln i Land Lantbruk.

Avståndsbaserade vägavgifter och vägskatter finns i vissa andra länder. Kommittén ska därför också kartlägga och analysera införda och planerade system för avståndsbaserade vägavgifter och vägskatter utomlands, bland annat Tyskland.

Syftet är att få ett bredare underlag för bedömningen av hur en vägslitageskatt kan utformas i Sverige.