2016-09-30 10:45

2016-09-30 10:45

Fler turister valde Dalsland

TURISM: "En ökning i klenaste laget"

Antalet turister ökade i Dalsland under sommaren 2016. Men direktören för Dalslands kanal, Benny Ruus, är inte nöjd.
– Det blev ett något bättre resultat än i fjol. Antalet slussningar nådde upp till drygt 31 000 stycken, vilket är två–tre procent bättre än i fjol. Men då hade vi en riktigt dålig säsong 2015, så det här är en blygsam ökning. Jag tycker att det är i klenaste laget, säger Benny Ruus.

Benny Ruus berättar att säsongen inleddes dåligt på grund av dåliga vindförhållanden.

– Vi hade vädret emot oss med en blåsig inledning och en lika blåsig avslutning på säsongen. Däremellan hade vi riktigt fina siffror under högsäsongen under några veckor. Men vädret har varit lite ojämnt och det är inte regn som är problemet för oss, utan blåsten.

Hur ser en genomsnittlig säsong ut på kanalen?

– För två år sedan hade vi 36 000 slussningar. Men vi kan egentligen inte jämföra bakåt i tiden eftersom båtarna blir större vilket innebär att vi inte får in så många båtar i slussbassängarna. Därför blir det fler slussningar.

Ser ni några andra tecken i tiden?

– Vi ser ett mönster i resvanor beroende på vilket generation man tillhör. 40- och 50-talisterna ägnade tidigare tre–fyra veckor åt att resa ut med båt. I dag gör resenärerna även andra saker och passar på att flyga eftersom priserna är låga och då blir båtresandet mindre.

– Vi märker också att man inte längre vill vår- och höstrusta sin båt, utan köper i stället en lättskött aluminumbåt.

Vilka är det som besöker Dalslands kanal?

– Vi är starka i Västsverige och i Norge medan tappar lite när det gäller danska resenärer, säger Benny Ruus.

Johan Abenius är vd för Dalslands Turist AB. Han har ännu inte fått några siffror för den gångna säsongen, men känslan är att antalet turister har blivit fler i hela Dalsland.

– Min uppfattning är att turistföretagen i Dalsland har haft en bra säsong. Vi kan inte se någon statistik när det gäller antalet besökare förrän vid årsskiftet då Handelns utredningsinstitut presenterar sina siffror, men känslan är att efter en trög inledning så tog det fart och att antalet besökare troligen har ökat jämfört med i fjol.

Johan Abenius berättar att över 70 procent av turisterna i Dalsland är svenskar.

– Vi gynnas av att vi lever i en trygg del av världen och därför är det nog många som hellre väljer att turista i Sverige än utomlands.

– Efter svenskarna är det norrmän och tyskar som dominerar och vi har många danskar och holländare. Men i år har vi även haft en del schweizare och kineser.

Turistbäddar behövs

Dalslands Turist AB ser överlag en ökning av naturturismen, men Johan Abenius betonar att en sak har blivit svårare att uppbringa.

– Jag skulle önska att vi hade fler turistbäddar, speciellt på hotellen. Där hoppas jag att det ska bli en förändring på sikt.

Benny Ruus berättar att säsongen inleddes dåligt på grund av dåliga vindförhållanden.

– Vi hade vädret emot oss med en blåsig inledning och en lika blåsig avslutning på säsongen. Däremellan hade vi riktigt fina siffror under högsäsongen under några veckor. Men vädret har varit lite ojämnt och det är inte regn som är problemet för oss, utan blåsten.

Hur ser en genomsnittlig säsong ut på kanalen?

– För två år sedan hade vi 36 000 slussningar. Men vi kan egentligen inte jämföra bakåt i tiden eftersom båtarna blir större vilket innebär att vi inte får in så många båtar i slussbassängarna. Därför blir det fler slussningar.

Ser ni några andra tecken i tiden?

– Vi ser ett mönster i resvanor beroende på vilket generation man tillhör. 40- och 50-talisterna ägnade tidigare tre–fyra veckor åt att resa ut med båt. I dag gör resenärerna även andra saker och passar på att flyga eftersom priserna är låga och då blir båtresandet mindre.

– Vi märker också att man inte längre vill vår- och höstrusta sin båt, utan köper i stället en lättskött aluminumbåt.

Vilka är det som besöker Dalslands kanal?

– Vi är starka i Västsverige och i Norge medan tappar lite när det gäller danska resenärer, säger Benny Ruus.

Johan Abenius är vd för Dalslands Turist AB. Han har ännu inte fått några siffror för den gångna säsongen, men känslan är att antalet turister har blivit fler i hela Dalsland.

– Min uppfattning är att turistföretagen i Dalsland har haft en bra säsong. Vi kan inte se någon statistik när det gäller antalet besökare förrän vid årsskiftet då Handelns utredningsinstitut presenterar sina siffror, men känslan är att efter en trög inledning så tog det fart och att antalet besökare troligen har ökat jämfört med i fjol.

Johan Abenius berättar att över 70 procent av turisterna i Dalsland är svenskar.

– Vi gynnas av att vi lever i en trygg del av världen och därför är det nog många som hellre väljer att turista i Sverige än utomlands.

– Efter svenskarna är det norrmän och tyskar som dominerar och vi har många danskar och holländare. Men i år har vi även haft en del schweizare och kineser.

Turistbäddar behövs

Dalslands Turist AB ser överlag en ökning av naturturismen, men Johan Abenius betonar att en sak har blivit svårare att uppbringa.

– Jag skulle önska att vi hade fler turistbäddar, speciellt på hotellen. Där hoppas jag att det ska bli en förändring på sikt.