2016-09-30 19:15

2016-09-30 19:15

Beslut om skolan ska tas i november

ÅMÅL: Två förslag presenterades för politikerna

Beslutet om Åmål ska en eller två kommunala grundskolor för låg- och mellanstadiet närmar sig. Tanken är att kommunfullmäktige ska fatta beslut i november.
I onsdags presenterades två förslag för politikerna, men än är inte kostnadskalkylerna klara.
Innan beslutet tas kommer förslagen att presenteras även för allmänheten.

Från början var det sagt att beslutet om skolbygge skulle fattas i juni, men till dess var inte planerna tillräckligt klara. Nu ser det ändå ut som att avgörandet närmar sig. Tanken är att Åmåls kommunfullmäktige ska fatta beslut vid sitt novembermöte.

– Vi vill ha ett beslut nu, för det är så många andra processer som måste komma i gång, säger kommunalrådet Michael Karlsson (S).

Innan dess ska planerna hinna passera barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen, och det betyder att den beslutsprocessen som nu pågått i snart två år kommer att behöva öka takten betydligt de närmaste två månaderna.

I onsdags fanns barn- och utbildningsförvaltningens chef Catrin Eriksson och Åmåls kommunfastigheter AB:s vd Magnus Dalsbo på plats i stadshuset för att presentera de två förslag som tagit fram tillsammans med partneringentreprenören Peab för fullmäktige.

Det var en kort information. Det handlar antingen om att bygga en samlad låg- och mellanstadieskola för 800 elever där Rösparksskolan ligger i dag, eller att bygga en skola för 400 elever i förskoleklass till årskurs tre i norr och samtidigt bygga ut Södra skolan till en mellanstadieskola för 400 elever.

Förslagen har ännu inte försetts med prislappar. Kostnadskalkylerna håller fortfarande på att färdigställas. Det som presenterades var ett slags planritningar för hur byggnader skulle placeras i området. Det finns också en vilja att bygga så mycket som möjligt i trä.

– Vi har varit tydliga med att vi inte vill ha något futuristiskt som arkitekter kommer och vallfärdar till. Vi vill ha en funktionsduglig skola som ska hålla över tid, inget påkostat, utan vanliga standardlösningar, säger Michael Karlsson.

Den nuvarande gymnastiksalen på Rösparksskolan behöver sedan tidigare åtgärdas på grund av arbetsmiljöproblem, liksom köket. En komplikation med alternativet med det mindre skolbygget är att gymnastiksalen där hamnar på så kallad prickad mark i detaljplanen och skulle behöva en detaljplansändring, vilket skulle försena bygget kraftigt.

– Om de bestämmer sig för alternativ två så tar det ytterligare ett och ett halvt år. Kunde de inte ansökt om ändring av detaljplanen tidigare. Det låter som de redan bestämt sig, säger fullmäktigeledamoten Tomas Lindström (-).

För den större skolan har sedan tidigare presenterats en lösning där det byggs en idrottshall där Rösvallen ligger i dag.

Innan kommunfullmäktige fattar beslut kommer förslagen även att presenteras för allmänheten.

– Vi har haft en öppen och transparent process hela tiden och det har vi tänkt fortsätta med, säger Michael Karlsson.

Han säger att skolbeslutet är så stort att det får återverkningar för övriga stadsplaneringen, för bostadsområden och för infrastrukturen.

En stötesten som har visat sig vara svårlöst, men som behöver ordnas oavsett om kommunfullmäktige beslutar att bygga en stor eller liten skola vid Rösparksskolan, är trafiksituationen. Framför allt är det 300 meter genom stadskärnan där det är svårt att hitta en bra lösning.

– Det måste ju fungera för gångtrafikanter, cyklister och bilister. Det måste vara säkert för alla, men vi vill ju heller inte stänga av delar av centrum så att det blir svårt att ta sig fram, sa Sörqvist.

Från början var det sagt att beslutet om skolbygge skulle fattas i juni, men till dess var inte planerna tillräckligt klara. Nu ser det ändå ut som att avgörandet närmar sig. Tanken är att Åmåls kommunfullmäktige ska fatta beslut vid sitt novembermöte.

– Vi vill ha ett beslut nu, för det är så många andra processer som måste komma i gång, säger kommunalrådet Michael Karlsson (S).

Innan dess ska planerna hinna passera barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen, och det betyder att den beslutsprocessen som nu pågått i snart två år kommer att behöva öka takten betydligt de närmaste två månaderna.

I onsdags fanns barn- och utbildningsförvaltningens chef Catrin Eriksson och Åmåls kommunfastigheter AB:s vd Magnus Dalsbo på plats i stadshuset för att presentera de två förslag som tagit fram tillsammans med partneringentreprenören Peab för fullmäktige.

Det var en kort information. Det handlar antingen om att bygga en samlad låg- och mellanstadieskola för 800 elever där Rösparksskolan ligger i dag, eller att bygga en skola för 400 elever i förskoleklass till årskurs tre i norr och samtidigt bygga ut Södra skolan till en mellanstadieskola för 400 elever.

Förslagen har ännu inte försetts med prislappar. Kostnadskalkylerna håller fortfarande på att färdigställas. Det som presenterades var ett slags planritningar för hur byggnader skulle placeras i området. Det finns också en vilja att bygga så mycket som möjligt i trä.

– Vi har varit tydliga med att vi inte vill ha något futuristiskt som arkitekter kommer och vallfärdar till. Vi vill ha en funktionsduglig skola som ska hålla över tid, inget påkostat, utan vanliga standardlösningar, säger Michael Karlsson.

Den nuvarande gymnastiksalen på Rösparksskolan behöver sedan tidigare åtgärdas på grund av arbetsmiljöproblem, liksom köket. En komplikation med alternativet med det mindre skolbygget är att gymnastiksalen där hamnar på så kallad prickad mark i detaljplanen och skulle behöva en detaljplansändring, vilket skulle försena bygget kraftigt.

– Om de bestämmer sig för alternativ två så tar det ytterligare ett och ett halvt år. Kunde de inte ansökt om ändring av detaljplanen tidigare. Det låter som de redan bestämt sig, säger fullmäktigeledamoten Tomas Lindström (-).

För den större skolan har sedan tidigare presenterats en lösning där det byggs en idrottshall där Rösvallen ligger i dag.

Innan kommunfullmäktige fattar beslut kommer förslagen även att presenteras för allmänheten.

– Vi har haft en öppen och transparent process hela tiden och det har vi tänkt fortsätta med, säger Michael Karlsson.

Han säger att skolbeslutet är så stort att det får återverkningar för övriga stadsplaneringen, för bostadsområden och för infrastrukturen.

En stötesten som har visat sig vara svårlöst, men som behöver ordnas oavsett om kommunfullmäktige beslutar att bygga en stor eller liten skola vid Rösparksskolan, är trafiksituationen. Framför allt är det 300 meter genom stadskärnan där det är svårt att hitta en bra lösning.

– Det måste ju fungera för gångtrafikanter, cyklister och bilister. Det måste vara säkert för alla, men vi vill ju heller inte stänga av delar av centrum så att det blir svårt att ta sig fram, sa Sörqvist.