2016-09-29 12:50

2016-09-29 12:50

Socialdemokraterna vill ha kökansli för vårdsökande

VÄSTRA GÖTALAND: Tillgängligheten fortsätter försämras

De socialdemokratiska regionpolitikerna vill inrätta ett kökansli för vårdsökande.

Tillgängligheten till den planerade sjukvården i Västra Götalandsregionen fortsätter att försämras. Allt fler patienter får vänta allt längre, och slumpen eller bostadsorten avgör väntetiden. Det anser Socialdemokraterna Lena Hult och Håkan Linnarsson som vill inrätta ett kökansli för vårdsökande.

– Det är helt oacceptabelt. Det måste till långsiktiga lösningar, och de stavas inte upphandling eller nya vårdmarknader, säger Håkan Linnarsson (S), regionråd i opposition och ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, som tillsammans med Lena Hult (S), regionråd i opposition, lagt en motion till regionfullmäktige om inrättande av ett kökansli.

Principen för kansliet är att det för patienterna ska bli endast en väg in i den planerade vården. Det gör det enklare för patienterna och det förenklar också vårdplaneringen för regionen. En win-win-situation för alla, menar man från Socialdemokraterna.

Förslaget fanns med i den socialdemokratiska budgeten för 2017 och partiet har ställt interpellationer vid två tillfällen kring tillgängligheten.

– Vi är inte nöjda med de svar vi har fått. Och patienterna är troligen inte heller nöjda med den situation som råder. Mer behövs göras. Det måste till åtgärder nu om inte problemen ska växa sig ännu större, säger Lena Hult (S).

Tillgängligheten till den planerade sjukvården i Västra Götalandsregionen fortsätter att försämras. Allt fler patienter får vänta allt längre, och slumpen eller bostadsorten avgör väntetiden. Det anser Socialdemokraterna Lena Hult och Håkan Linnarsson som vill inrätta ett kökansli för vårdsökande.

– Det är helt oacceptabelt. Det måste till långsiktiga lösningar, och de stavas inte upphandling eller nya vårdmarknader, säger Håkan Linnarsson (S), regionråd i opposition och ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, som tillsammans med Lena Hult (S), regionråd i opposition, lagt en motion till regionfullmäktige om inrättande av ett kökansli.

Principen för kansliet är att det för patienterna ska bli endast en väg in i den planerade vården. Det gör det enklare för patienterna och det förenklar också vårdplaneringen för regionen. En win-win-situation för alla, menar man från Socialdemokraterna.

Förslaget fanns med i den socialdemokratiska budgeten för 2017 och partiet har ställt interpellationer vid två tillfällen kring tillgängligheten.

– Vi är inte nöjda med de svar vi har fått. Och patienterna är troligen inte heller nöjda med den situation som råder. Mer behövs göras. Det måste till åtgärder nu om inte problemen ska växa sig ännu större, säger Lena Hult (S).