2016-09-26 19:51

2016-09-26 19:51

Åmål vill ha med Värmland i länet

ÅMÅL: Kommunstyrelsen var inte överens om formuleringen

Åmåls kommun är positiv till förslaget till ny regionbildning där Värmlands och Västra Götalands län och landsting slås ihop.
Kommunstyrelsen var emellertid inte överens om hur remissvaret skulle formuleras.

Åmåls kommun välkomnar Värmland till Västra Götaland och är positiv till den nya regionbildningen.

Kommunstyrelsen lyfter i sitt remissvar bland annat fram de samarbeten Åmål redan har med Värmland för utbildning, arbetsmarknad och kommunikationer och gemensamma utvecklingsområden.

Dessutom poängteras betydelsen av Vänern. Åmåls kommun tror att en gemensam länsstyrelse kan underlätta utvecklingen av Vänern.

Två reservationer

Partierna i Åmål har inget emot regionindelningen i sig eller emot Värmland. Men det blev debatt och omröstning i kommunstyrelsen kring formuleringarna i remissvaret. Jan-Eric Thorin (L) och Ulla Berne (M) reserverade sig mot beslutet.

Jan-Eric Thorin (L) ville ändra svaret på två ställen och hade med sig övriga oppositionen med Centerpartiet och Moderaterna.

Det handlade om ett tillägg om att länsgränsen varit ett hinder i samarbetet med Värmland, inte minst vad gäller sjukvården. Det tillägget stöddes även av majoriteten med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och blev en del av remissvaret.

Sedan ville oppositionen stryka ett stycke om att det är värdefullt för Åmål att få en mer central plats i regionen.

– Jag tycker det är fult skrivet att säga att Åmål skulle tjäna på att inte ligga vid en yttre gräns. Nu blir det ju Värmland som blir yttre gräns. Vi ser fram emot att få med Värmland, men det är fel uttryckt, säger Jan-Eric Thorin.

Åmåls kommun välkomnar Värmland till Västra Götaland och är positiv till den nya regionbildningen.

Kommunstyrelsen lyfter i sitt remissvar bland annat fram de samarbeten Åmål redan har med Värmland för utbildning, arbetsmarknad och kommunikationer och gemensamma utvecklingsområden.

Dessutom poängteras betydelsen av Vänern. Åmåls kommun tror att en gemensam länsstyrelse kan underlätta utvecklingen av Vänern.

Två reservationer

Partierna i Åmål har inget emot regionindelningen i sig eller emot Värmland. Men det blev debatt och omröstning i kommunstyrelsen kring formuleringarna i remissvaret. Jan-Eric Thorin (L) och Ulla Berne (M) reserverade sig mot beslutet.

Jan-Eric Thorin (L) ville ändra svaret på två ställen och hade med sig övriga oppositionen med Centerpartiet och Moderaterna.

Det handlade om ett tillägg om att länsgränsen varit ett hinder i samarbetet med Värmland, inte minst vad gäller sjukvården. Det tillägget stöddes även av majoriteten med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och blev en del av remissvaret.

Sedan ville oppositionen stryka ett stycke om att det är värdefullt för Åmål att få en mer central plats i regionen.

– Jag tycker det är fult skrivet att säga att Åmål skulle tjäna på att inte ligga vid en yttre gräns. Nu blir det ju Värmland som blir yttre gräns. Vi ser fram emot att få med Värmland, men det är fel uttryckt, säger Jan-Eric Thorin.