2016-09-23 09:41

2016-09-23 09:41

Mångmiljonsatsning på stabilare el i Tösse

TÖSSE: Vattenfall tar sig an europeiskt pilotprojekt med stark Dalslandskoppling

I samarbete med tre andra europeiska elbolag har Vattenfall tagit sig an ett pilotprojekt som förhoppningsvis ska leda till stabilare strömförsörjning. Tösse har valts ut som Sveriges testort.
– Nätet är intressant här, säger ansvarige Ulf Ysberg.

19 parter från sju olika länder är involverade i det EU-finansierade energiprojektet Upgrid, som startade våren 2015. Nästa steg blir att pröva hur labbresultaten fungerar i verkligheten. Om allt går som det är tänkt kommer framtidens elnät att bli mer pålitligt och lättkontrollerat än dagens.

– Med den nya tekniken kommer vi att kunna se avbrott fortare. Det är extra viktigt på landet där elnätet är mer känsligt för väder och vind, säger Ulf Ysberg, projektansvarig för Vattenfall eldistribution AB.

Den minsta orten

Sedan början av denna vecka arbetar 15 personer med att installera pilotutrustning på ett antal nätstationer i Tösse. Storstäderna Lissabon, Gdansk och Bilbao är övriga projektorter.

– Vi ville testa ett landsbygdsnät med långa ledningar, säger Ulf Ysberg, när han blir ombedd att kommentera svenskarnas val.

Utrustningen består av sensorer som fästs på nätet och skickar information till små plåtskåp. Dessa kommunicerar i sin tur med IT-nätet på elbolagets driftcentral.

– Det innebär att vi får bättre övervakning på ledningarna. Blir du strömlös i dag, då måste du först ringa och anmäla problemet själv innan vi kan göra någonting, säger Andreas Carlson, tekniker på Vattenfall service, som utför installationsarbetet.

Ulf Ysberg vidareutvecklar:

– Om du ringer till vårt callcenter när den nya tekniken är i drift så kommer personen som svarar att kunna gå in och titta på ditt nät i realtid. Det finns ingen sådan funktion i dag.

Jättar är involverade

Flera stora teknik- och industriföretag har varit med och tagit fram pilotutrustningen, däribland General Electric, Siemens och ABB. Upgrid-projektet som helhet har en budget på 15,7 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 150 miljoner kronor.

Installationsarbetet i Tösse berör även Tydje och Brevik. Utrustningen kommer att tas i bruk vid årsskiftet och utvärderas någon gång under andra halvan av 2017.

– Faller projektet väl ut så kommer tekniken att implementeras för alla våra kunder, säger Ulf Ysberg.

19 parter från sju olika länder är involverade i det EU-finansierade energiprojektet Upgrid, som startade våren 2015. Nästa steg blir att pröva hur labbresultaten fungerar i verkligheten. Om allt går som det är tänkt kommer framtidens elnät att bli mer pålitligt och lättkontrollerat än dagens.

– Med den nya tekniken kommer vi att kunna se avbrott fortare. Det är extra viktigt på landet där elnätet är mer känsligt för väder och vind, säger Ulf Ysberg, projektansvarig för Vattenfall eldistribution AB.

Den minsta orten

Sedan början av denna vecka arbetar 15 personer med att installera pilotutrustning på ett antal nätstationer i Tösse. Storstäderna Lissabon, Gdansk och Bilbao är övriga projektorter.

– Vi ville testa ett landsbygdsnät med långa ledningar, säger Ulf Ysberg, när han blir ombedd att kommentera svenskarnas val.

Utrustningen består av sensorer som fästs på nätet och skickar information till små plåtskåp. Dessa kommunicerar i sin tur med IT-nätet på elbolagets driftcentral.

– Det innebär att vi får bättre övervakning på ledningarna. Blir du strömlös i dag, då måste du först ringa och anmäla problemet själv innan vi kan göra någonting, säger Andreas Carlson, tekniker på Vattenfall service, som utför installationsarbetet.

Ulf Ysberg vidareutvecklar:

– Om du ringer till vårt callcenter när den nya tekniken är i drift så kommer personen som svarar att kunna gå in och titta på ditt nät i realtid. Det finns ingen sådan funktion i dag.

Jättar är involverade

Flera stora teknik- och industriföretag har varit med och tagit fram pilotutrustningen, däribland General Electric, Siemens och ABB. Upgrid-projektet som helhet har en budget på 15,7 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 150 miljoner kronor.

Installationsarbetet i Tösse berör även Tydje och Brevik. Utrustningen kommer att tas i bruk vid årsskiftet och utvärderas någon gång under andra halvan av 2017.

– Faller projektet väl ut så kommer tekniken att implementeras för alla våra kunder, säger Ulf Ysberg.