2016-09-21 16:08

2016-09-22 09:31

Små förbättringar i Åmål

ÅMÅL: Fortsatt bottenkänning i Svenskt Näringslivs kommunranking

För andra året i följd klättrar Åmål i Svenskt Näringslivs kommunranking, men det är fortfarande långt kvar till den klang- och jubelstämning som målas upp hos våra närmaste grannar.

Intresseorganisationen Svenskt Näringsliv har granskat företagsklimatet i landet sedan 2001. Undersökningen sker dels genom enkäter till företagare, dels genom statistik från SCB. Utfallet viktas och används sedan som underlag för en årlig rangordning av landets 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.

Klättrar 22 placeringar

Åmål klättrar 22 placeringar i årets ranking och hamnar på 231:a plats, mellan Uddevalla och Ockelbo. Visserligen har kommunen sämre nyföretagsamhet, färre entreprenader och högre arbetslöshet nu jämfört med 2015, men eftersom de lokala företagarna har blivit mer positiva i sina enkätsvar, så blir det ändå en bättre placering.

Bra och dålig attityd

Positiva finjusteringar har framför allt skett i fråga om tillämpning av lagar och regler, service, samt kommunpolitikernas attityd till företagande i Åmål. Samtidigt visar enkätsvaren att företagarna har blivit mer missnöjda med attityden de bemöts av från skola, media och allmänheten i stort.

Dals Ed är bäst igen

Enligt Svenskt Näringsliv finns det flera kommuner i både Dalsland och Fyrbodal som har gynnsammare företagsklimat än Åmål. Bäst är i vanlig ordning Dals Ed, som denna gång återfinns på 75:e plats i rankingen, följt av Mellerud (114:e plats) och Bengtsfors (167:a). Medan Mellerud tappar tolv platser så klättrar Bengtsfors hela 53.

Har mer kompetens

Även Säffle anses ha ett betydligt bättre företagsklimat än Åmål, vilket framgår av en helt okej 86:e placering. Detta trots att näringslivsnyheterna från Värmlands sydvästligaste hörn har handlat en del om hotande industrinedläggningar, tomma butiksloker och dylikt på senare tid. Avståndet i rankingen förklaras bland annat av att företagarna i Säffle upplever att de är mindre konkurrensutsatta av kommunen och har större tillgång till relevant kompetens.

Flera viktiga åtgärder måste till för att Åmål ska komma upp på samma nivå som grannarna, menar de lokala företagarna och Svenskt Näringsliv. Framförallt borde kommunen bli bättre på att stimulera nyetableringar och öka kommunens attraktionskraft. Sedan skulle det inte skada om dialogen blev bättre, anser 41 procent av dem som besvarat förtagarenkäten.

Jämfört med riksgenomsnittet tycker dock Åmålsföretagarna att det är mindre akut med snabbare handläggningstider och ökad tillgång på bostäder.

Nionde rankingsegern

För nionde året i rad är Solna kommun etta på rankingen, bland annat beroende på dess höga andel förvärvsarbetare. Två andra kranskommuner till Stockholm, Sollentuna och Nacka, kniper övriga pallplaceringar.

I motsatt ända av rankingen återfinns Kalix, Pajala och Skinnskatteberg på plats nummer 288, 289 respektive 290.

Noterbart är att bara tre av landets totalt 15 kommuner med över 100 000 invånare förbättrar sin placering jämfört med i fjol.

Intresseorganisationen Svenskt Näringsliv har granskat företagsklimatet i landet sedan 2001. Undersökningen sker dels genom enkäter till företagare, dels genom statistik från SCB. Utfallet viktas och används sedan som underlag för en årlig rangordning av landets 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.

Klättrar 22 placeringar

Åmål klättrar 22 placeringar i årets ranking och hamnar på 231:a plats, mellan Uddevalla och Ockelbo. Visserligen har kommunen sämre nyföretagsamhet, färre entreprenader och högre arbetslöshet nu jämfört med 2015, men eftersom de lokala företagarna har blivit mer positiva i sina enkätsvar, så blir det ändå en bättre placering.

Bra och dålig attityd

Positiva finjusteringar har framför allt skett i fråga om tillämpning av lagar och regler, service, samt kommunpolitikernas attityd till företagande i Åmål. Samtidigt visar enkätsvaren att företagarna har blivit mer missnöjda med attityden de bemöts av från skola, media och allmänheten i stort.

Dals Ed är bäst igen

Enligt Svenskt Näringsliv finns det flera kommuner i både Dalsland och Fyrbodal som har gynnsammare företagsklimat än Åmål. Bäst är i vanlig ordning Dals Ed, som denna gång återfinns på 75:e plats i rankingen, följt av Mellerud (114:e plats) och Bengtsfors (167:a). Medan Mellerud tappar tolv platser så klättrar Bengtsfors hela 53.

Har mer kompetens

Även Säffle anses ha ett betydligt bättre företagsklimat än Åmål, vilket framgår av en helt okej 86:e placering. Detta trots att näringslivsnyheterna från Värmlands sydvästligaste hörn har handlat en del om hotande industrinedläggningar, tomma butiksloker och dylikt på senare tid. Avståndet i rankingen förklaras bland annat av att företagarna i Säffle upplever att de är mindre konkurrensutsatta av kommunen och har större tillgång till relevant kompetens.

Flera viktiga åtgärder måste till för att Åmål ska komma upp på samma nivå som grannarna, menar de lokala företagarna och Svenskt Näringsliv. Framförallt borde kommunen bli bättre på att stimulera nyetableringar och öka kommunens attraktionskraft. Sedan skulle det inte skada om dialogen blev bättre, anser 41 procent av dem som besvarat förtagarenkäten.

Jämfört med riksgenomsnittet tycker dock Åmålsföretagarna att det är mindre akut med snabbare handläggningstider och ökad tillgång på bostäder.

Nionde rankingsegern

För nionde året i rad är Solna kommun etta på rankingen, bland annat beroende på dess höga andel förvärvsarbetare. Två andra kranskommuner till Stockholm, Sollentuna och Nacka, kniper övriga pallplaceringar.

I motsatt ända av rankingen återfinns Kalix, Pajala och Skinnskatteberg på plats nummer 288, 289 respektive 290.

Noterbart är att bara tre av landets totalt 15 kommuner med över 100 000 invånare förbättrar sin placering jämfört med i fjol.

Företagsklimat

Dalslandkommunernas och Säffles placeringar i Svenskt Näringslivs ranking för 2016:

Dals Ed 75 (+9)

Säffle 86 (+27)

Mellerud 114 (-12)

Bengtsfors 167 (+53)

Åmål 231 (+22)

Färgelanda 240 (-9)

Källa: Svenskt näringsliv