2016-09-21 16:22

2016-09-22 09:28

"Jag tycker att vi borde ha klättrat ännu högre"

ÅMÅL: Industriföreningens ordförande Tom Gustavsson om årets kommunranking

Tom Gustavsson, vd för Sem AB och ordförande i Åmåls industriförening, är på det stora hela nöjd med företagsklimatet på hemorten.

Med tanke på vilka faktorer som Svenskt Näringsliv lägger vikt vid i sin företagarranking så tycker Tom Gustavsson att Åmåls 231:a plats speglar verkligheten. Särskilt som det innebär en klättring jämfört med i fjol.

– Det finns saker som är dåliga med Åmåls kommun, exempelvis att vi har hög arbetslöshet, men det kan man inte påverka. Saker och ting som däremot kan påverkas av kommunen själv, de har blivit bättre, vilket är glädjande.

Har alltid ställt upp

Personligen skulle Tom Gustavsson gärna ha sett att Åmål klättrat ännu mer än 22 placeringar i rankingen.

– Vi har ett bra företagsklimat, men då talar jag bara för mig, säger han. Jag tycker att kommunen alltid har varit bra och ställt upp för mig som ledare för ett av de större bolagen på orten.

Få förändringar

Sedan fjolårets ranking har det bland annat hållits givande dialogmöten mellan företagare, kommuntjänstemän och politiker. Men i övrigt har det inte skett några större förändringar som Tom Gustavsson kan dra sig till minnes.

Vad behövs för att Åmål ska fortsätta att klättra på kommunrankingen?

– Det finns mycket man skulle önska kunde bli bättre, bland annat vägnät och andra typer av förbindelser. Men det är ingenting som är nytt, utan en fråga som har varit på tapeten i åtminstone 20 år. Kommunikationerna till och från Göteborg är väldigt viktiga för många företag i Åmål. Det blir nog lite bättre när ombyggnaden av E45 mellan Ånimskog och Tösse är färdig.

Med tanke på vilka faktorer som Svenskt Näringsliv lägger vikt vid i sin företagarranking så tycker Tom Gustavsson att Åmåls 231:a plats speglar verkligheten. Särskilt som det innebär en klättring jämfört med i fjol.

– Det finns saker som är dåliga med Åmåls kommun, exempelvis att vi har hög arbetslöshet, men det kan man inte påverka. Saker och ting som däremot kan påverkas av kommunen själv, de har blivit bättre, vilket är glädjande.

Har alltid ställt upp

Personligen skulle Tom Gustavsson gärna ha sett att Åmål klättrat ännu mer än 22 placeringar i rankingen.

– Vi har ett bra företagsklimat, men då talar jag bara för mig, säger han. Jag tycker att kommunen alltid har varit bra och ställt upp för mig som ledare för ett av de större bolagen på orten.

Få förändringar

Sedan fjolårets ranking har det bland annat hållits givande dialogmöten mellan företagare, kommuntjänstemän och politiker. Men i övrigt har det inte skett några större förändringar som Tom Gustavsson kan dra sig till minnes.

Vad behövs för att Åmål ska fortsätta att klättra på kommunrankingen?

– Det finns mycket man skulle önska kunde bli bättre, bland annat vägnät och andra typer av förbindelser. Men det är ingenting som är nytt, utan en fråga som har varit på tapeten i åtminstone 20 år. Kommunikationerna till och från Göteborg är väldigt viktiga för många företag i Åmål. Det blir nog lite bättre när ombyggnaden av E45 mellan Ånimskog och Tösse är färdig.