2016-09-19 17:15

2016-09-19 17:15

Åmål beskrivs som unikt på nationell konferens

CENTRUMUTVECKLING: Siktar på att bli Årets stadskärna igen

Trots begränsade resurser har Åmål blivit en jämförelsevis aktiv småstad. Hur detta har gått till kommer centrumutvecklaren Ulrika Abrahamsson och näringslivsutvecklaren Marianne Carlsson att berätta om vid en stor konferens i Stockholm.

”Stadskärna i utveckling – i samtiden och framtiden” heter konferensen, som anordnas den 27–28 september av utbildningsföretaget Teknologisk institut. Flera orter av varierande storlek kommer att framhållas på ett positivt sätt, men det är bara Åmål som har fått ordet unik i rubriken för sitt föredrag.

– Vi kommer att trycka på den goda samverkan som finns i kommunen och hur vi använder vår stadskärna som en aktiv offentlig arena, berättar centrumutvecklaren Ulrika Abrahamsson.

Föredraget heter ”Unik samverkansform för ett attraktivt stadsliv – så ska vi bli årets stadskärna 2018”.

– Den lilla staden har fördel av närheten, att alla inom kommunen och näringslivet känner varandra. Vill man något är det bara att ringa så ses vi, säger Marianne Carlsson.

Lite blir mycket

Både Abrahamsson och Carlsson blev lite förvånade när Teknologisk institut hörde av sig, eftersom andra städer lägger betydligt mer pengar på sina stadskärnor. Men Åmål var precis vad arrangörerna är ute efter: En liten kommun som får ut mycket av begränsade resurser.

– Det var en annan kommun som tipsade om oss, eftersom de tycker att det händer mycket i Åmål, säger Ulrika Abrahamsson och Marianne Carlsson.

Mycket av scentiden i Stockholm kommer att ägnas åt våra evenemang, allt från Åmålsdagen till ballongupphängningarna på stadens ”födelsedag” den 1 april. Enkla saker som bidrar till att skapa liv i centrum.

Jubileet en morot

– 375-årsjubileet är en morot för oss just nu. Därför tar vi i och satsar på att bli Årets stadskärna 2018, säger Marianne Carlsson, som kommer att redogöra för strategin vid den kommande konferensen.

Senast Åmål vann utmärkelsen Årets stadskärna var 2002, vilket framgår av en minnessten på gågatan.

För närvarande innehas titeln av Örebro, som även fick utmärkelsen 1996, då tillsammans med Bollnäs.

”Stadskärna i utveckling – i samtiden och framtiden” heter konferensen, som anordnas den 27–28 september av utbildningsföretaget Teknologisk institut. Flera orter av varierande storlek kommer att framhållas på ett positivt sätt, men det är bara Åmål som har fått ordet unik i rubriken för sitt föredrag.

– Vi kommer att trycka på den goda samverkan som finns i kommunen och hur vi använder vår stadskärna som en aktiv offentlig arena, berättar centrumutvecklaren Ulrika Abrahamsson.

Föredraget heter ”Unik samverkansform för ett attraktivt stadsliv – så ska vi bli årets stadskärna 2018”.

– Den lilla staden har fördel av närheten, att alla inom kommunen och näringslivet känner varandra. Vill man något är det bara att ringa så ses vi, säger Marianne Carlsson.

Lite blir mycket

Både Abrahamsson och Carlsson blev lite förvånade när Teknologisk institut hörde av sig, eftersom andra städer lägger betydligt mer pengar på sina stadskärnor. Men Åmål var precis vad arrangörerna är ute efter: En liten kommun som får ut mycket av begränsade resurser.

– Det var en annan kommun som tipsade om oss, eftersom de tycker att det händer mycket i Åmål, säger Ulrika Abrahamsson och Marianne Carlsson.

Mycket av scentiden i Stockholm kommer att ägnas åt våra evenemang, allt från Åmålsdagen till ballongupphängningarna på stadens ”födelsedag” den 1 april. Enkla saker som bidrar till att skapa liv i centrum.

Jubileet en morot

– 375-årsjubileet är en morot för oss just nu. Därför tar vi i och satsar på att bli Årets stadskärna 2018, säger Marianne Carlsson, som kommer att redogöra för strategin vid den kommande konferensen.

Senast Åmål vann utmärkelsen Årets stadskärna var 2002, vilket framgår av en minnessten på gågatan.

För närvarande innehas titeln av Örebro, som även fick utmärkelsen 1996, då tillsammans med Bollnäs.