2016-09-16 19:04

2016-09-16 19:04

Ny närvård kan bli tillgänglig för Åmål

SÄFFLE: Stor invigning på sjukhuset på fredagen

På fredagen invigdes den nya närvårdsavdelningen på Säffle sjukhus. Den kommer att kunna bli tillgänglig även för Åmålsbor.
– Vi kan utnyttja vårdplatserna, men vi behöver forma rutiner för detta, säger Marianne Laiberg på Västra Götalandsregionens koncernkontor.

Landstinget i Värmland öppnar närvårdsavdelningar i Kristinehamn och Säffle. Vårdplatserna ska vara ett mellanläge mellan att läggas in på sjukhus och att vårdas hemma och är tänkt för att exempelvis multisjuka gamla människor inte ska behöva åka fram och tillbaka till ett stort sjukhus, utan kunna vårdas närmare hemorten och de anhöriga.

Patienter som blir inlagda i närvården ska behöva vård under en begränsad tid och dessutom ha ett diagnosticerat sjukdomstillstånd som inte kräver de resurser som finns på ett akutsjukhus. De exempel som landstinget själv ger är hjärtsvikt, infektioner, sänkt allmäntillstånd, allmänt omvårdnadsbehov, fraktursmärta och blodtransfusion.

På fredagen var det officiell invigning vid sjukhuset i Säffle, med landstingsledningen på plats, både politiker och tjänstemän. Även allmänheten var inbjuden att delta. På programmet stod bandknytning, invigningstal, visning av lokalerna och servering av tilltugg.

På måndag börjar avdelningen ta emot patienter. Det ska finnas 16 platser, men till att börja med öppnar åtta. Avdelningen ligger på sjukhusets fjärde våning som har stått tom i många år, sedan Carema lämnade 2008.

Garantera betalningen

Den nya närvården i Säffle blir tillgänglig även för Åmålsbor. Riksavtalets vanliga regler för slutenvård gäller. Det betyder att Västra Götalandsregionen vid planerad vård måste godkänna vården och garantera betalningen.

– Det måste finnas ett behov av vården och så ska det finnas plats ledig, säger Marianne Laiberg, som arbetar på enheten för specialistvård på koncernkontoret i Västra Götalandsregionen.

Det går inte att söka sig till närvårdsavdelningen på egen hand, utan det krävs att en läkare vid en vårdcentral, en akutmottagning eller någon sjukhusavdelning remitterat.

Västra Götalandsregionen hade förr ett särskilt avtal med landstinget i Värmland om Åmålsbornas vård i Säffle. Men behovet av avtalet har successivt minskat i takt med att dels lagstiftningen ökat möjligheterna till vård över länsgränserna i hela Sverige, dels verksamheten på Säffle sjukhus förändrats.

Ryms i bilaga

Det tidigare omfattande Säffleavtalet har krympt till en bilaga i det generella avtalet mellan Västra Götaland och Värmland.

– Vi kan utnyttja vårdplatserna, men vi behöver forma rutiner för detta. Det måste vårdplaneras och kommunerna måste få klart för sig hur det går till vid hemgång. Det måste vara klart hur ansvarsfrågan ser ut och vem som gör vad, säger Marianne Laiberg, som också säger att rutiner kommer att tas fram inom en nära framtid.

Frågan om närvårdsplatserna i Säffle har till exempel ännu inte diskuterats på vård- och omsorgsförvaltningen i Åmåls kommun.

Chef från Åmål

Ansvarig för närvården är Annika Kjellman från Åmål, som sedan den 1 september är verksamhetschef även för landstingets vårdcentraler i Säffle, Nysäter och Grums och de öppenpsykiatriska mottagningarna i Säffle och Grums. Hon har arbetat på Säffle sjukhus sedan 1999 och började då som sjukgymnast. De senast tolv åren har hon varit chef för olika verksamheter. Närmast kommer hon från primärvårdsrehaben.

Knappt 25 personer

Totalt jobbar på närvården i Säffle knappt 25 personer. Förutom en avdelningschef är det sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut, administratör och receptionist. På kvällar och helger ska jourläkare tjänstgöra på distans med hjälp av digital teknik. Även specialistläkare ska kunna koppla upp sig mot vårdrummet på distans.

Närvårdsavdelningen i Säffle skulle egentligen ha öppnat redan i våras, men det har tagit tid att bemanna tjänsterna. Det saknas fortfarande sjuksköterskor och det är en anledning till att bara åtta platser öppnar till att börja med.

Landstinget i Värmland öppnar närvårdsavdelningar i Kristinehamn och Säffle. Vårdplatserna ska vara ett mellanläge mellan att läggas in på sjukhus och att vårdas hemma och är tänkt för att exempelvis multisjuka gamla människor inte ska behöva åka fram och tillbaka till ett stort sjukhus, utan kunna vårdas närmare hemorten och de anhöriga.

Patienter som blir inlagda i närvården ska behöva vård under en begränsad tid och dessutom ha ett diagnosticerat sjukdomstillstånd som inte kräver de resurser som finns på ett akutsjukhus. De exempel som landstinget själv ger är hjärtsvikt, infektioner, sänkt allmäntillstånd, allmänt omvårdnadsbehov, fraktursmärta och blodtransfusion.

På fredagen var det officiell invigning vid sjukhuset i Säffle, med landstingsledningen på plats, både politiker och tjänstemän. Även allmänheten var inbjuden att delta. På programmet stod bandknytning, invigningstal, visning av lokalerna och servering av tilltugg.

På måndag börjar avdelningen ta emot patienter. Det ska finnas 16 platser, men till att börja med öppnar åtta. Avdelningen ligger på sjukhusets fjärde våning som har stått tom i många år, sedan Carema lämnade 2008.

Garantera betalningen

Den nya närvården i Säffle blir tillgänglig även för Åmålsbor. Riksavtalets vanliga regler för slutenvård gäller. Det betyder att Västra Götalandsregionen vid planerad vård måste godkänna vården och garantera betalningen.

– Det måste finnas ett behov av vården och så ska det finnas plats ledig, säger Marianne Laiberg, som arbetar på enheten för specialistvård på koncernkontoret i Västra Götalandsregionen.

Det går inte att söka sig till närvårdsavdelningen på egen hand, utan det krävs att en läkare vid en vårdcentral, en akutmottagning eller någon sjukhusavdelning remitterat.

Västra Götalandsregionen hade förr ett särskilt avtal med landstinget i Värmland om Åmålsbornas vård i Säffle. Men behovet av avtalet har successivt minskat i takt med att dels lagstiftningen ökat möjligheterna till vård över länsgränserna i hela Sverige, dels verksamheten på Säffle sjukhus förändrats.

Ryms i bilaga

Det tidigare omfattande Säffleavtalet har krympt till en bilaga i det generella avtalet mellan Västra Götaland och Värmland.

– Vi kan utnyttja vårdplatserna, men vi behöver forma rutiner för detta. Det måste vårdplaneras och kommunerna måste få klart för sig hur det går till vid hemgång. Det måste vara klart hur ansvarsfrågan ser ut och vem som gör vad, säger Marianne Laiberg, som också säger att rutiner kommer att tas fram inom en nära framtid.

Frågan om närvårdsplatserna i Säffle har till exempel ännu inte diskuterats på vård- och omsorgsförvaltningen i Åmåls kommun.

Chef från Åmål

Ansvarig för närvården är Annika Kjellman från Åmål, som sedan den 1 september är verksamhetschef även för landstingets vårdcentraler i Säffle, Nysäter och Grums och de öppenpsykiatriska mottagningarna i Säffle och Grums. Hon har arbetat på Säffle sjukhus sedan 1999 och började då som sjukgymnast. De senast tolv åren har hon varit chef för olika verksamheter. Närmast kommer hon från primärvårdsrehaben.

Knappt 25 personer

Totalt jobbar på närvården i Säffle knappt 25 personer. Förutom en avdelningschef är det sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut, administratör och receptionist. På kvällar och helger ska jourläkare tjänstgöra på distans med hjälp av digital teknik. Även specialistläkare ska kunna koppla upp sig mot vårdrummet på distans.

Närvårdsavdelningen i Säffle skulle egentligen ha öppnat redan i våras, men det har tagit tid att bemanna tjänsterna. Det saknas fortfarande sjuksköterskor och det är en anledning till att bara åtta platser öppnar till att börja med.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.