2016-09-07 16:14

2016-09-07 16:14

Pengar försvann från LSS-boenden

ÅMÅL: Stölderna har polisanmälts och åtgärder har vidtagits

På kort tid har pengar två gånger om försvunnit från LSS-boenden i Åmål. Sammanlagt rör det sig om 2 500 kronor. Händelserna är polisanmälda.

I maj lex Sarah-anmäldes att 500 kronor försvunnit ur hushållskassan från ett gruppboende i Åmål. I samband med den händelsen uppdagades att låset till skåpet där pengarna förvarades var trasigt och att skåpet inte gick att låsa.

I juni gjordes en ny lex Sarah-anmälan om försvunna pengar. Då gällde det ett annat, intilliggande gruppboende och den här gången rörde det sig om 2 000 kronor. Två dagar tidigare hade kassan räknats och den stämde då.

Samtliga brukares egna kassor kontrollräknades då, utan att några felaktigheter upptäcktes. Kontoret söktes förstås igenom och all personal som tjänstgjort kontaktades. Men inga pengar hittades.

Båda händelserna har polisanmälts.

– Det händer ju ibland att pengar försvinner, både inom LSS och inom äldreomsorgen. Det som är glädjande i allt det här tråkiga är att jag kan konstatera att kassarutinerna fungerat och de ska de anställda ha en jätteeloge för. Båda de här fallen upptäcktes tidigt och det är sånt som gör att pengar ibland också hittas, säger kommunens äldreomsorgschef Marco Niemelä.

– Men det är förstås jättetråkigt när sånt här händer, för brukarnas skull men också för de anställda. Det blir förstås en olustkänsla på jobbet efter att sådant här hänt.

Det trasiga låset är åtgärdat och rutinerna för kontanthantering har setts över.

– Vi har vidtagit åtgärder för att det inte ska finnas så mycket kontanter på boenden. Bland annat har vi kontaktat gode män för att se till att de har tätare kontakt med sina klienter, säger Johan Fritz, avdelningschef för LSS i Åmåls kommun. Han har inte hört något från polisen om hur det går med brottsutredningarna.

I maj lex Sarah-anmäldes att 500 kronor försvunnit ur hushållskassan från ett gruppboende i Åmål. I samband med den händelsen uppdagades att låset till skåpet där pengarna förvarades var trasigt och att skåpet inte gick att låsa.

I juni gjordes en ny lex Sarah-anmälan om försvunna pengar. Då gällde det ett annat, intilliggande gruppboende och den här gången rörde det sig om 2 000 kronor. Två dagar tidigare hade kassan räknats och den stämde då.

Samtliga brukares egna kassor kontrollräknades då, utan att några felaktigheter upptäcktes. Kontoret söktes förstås igenom och all personal som tjänstgjort kontaktades. Men inga pengar hittades.

Båda händelserna har polisanmälts.

– Det händer ju ibland att pengar försvinner, både inom LSS och inom äldreomsorgen. Det som är glädjande i allt det här tråkiga är att jag kan konstatera att kassarutinerna fungerat och de ska de anställda ha en jätteeloge för. Båda de här fallen upptäcktes tidigt och det är sånt som gör att pengar ibland också hittas, säger kommunens äldreomsorgschef Marco Niemelä.

– Men det är förstås jättetråkigt när sånt här händer, för brukarnas skull men också för de anställda. Det blir förstås en olustkänsla på jobbet efter att sådant här hänt.

Det trasiga låset är åtgärdat och rutinerna för kontanthantering har setts över.

– Vi har vidtagit åtgärder för att det inte ska finnas så mycket kontanter på boenden. Bland annat har vi kontaktat gode män för att se till att de har tätare kontakt med sina klienter, säger Johan Fritz, avdelningschef för LSS i Åmåls kommun. Han har inte hört något från polisen om hur det går med brottsutredningarna.