2016-08-10 14:48

2016-08-10 14:48

Skolan saknar dokumentation

ÅMÅL: Arbetsmiljöverket har inspekterat Natur- och miljöskolan

Vid en inspektion av Arbetsmiljöverket i början av maj fick Natur- och miljöskolan kritik för att de saknade vissa dokument. Men de fick också beröm för att personalen och eleverna har stort inflytande på verksamheten.

Sex brister uppmärksammades hos Natur- och miljöskolan när Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion av skolan i början av maj. Kritiken riktade sig bland annat mot att verksamheten saknar riskbedömningar och i vissa fall handlingsplaner gällande hur personalen bör hantera riskfyllda situationer.

– Vi tycker att det är positivt att Arbetsmiljöverket kommer och tittar till oss. Det är lätt att bli hemmablind och bra att någon påminner en om vad man behöver ta tag i, säger rektorn Kerstin Persson.

Ny inspektion

Natur- och miljöskolan har till den 27 september på sig att uppfylla de krav som Arbetsmiljöverket uppmärksammade. Tills dess ska skolan bland annat ha sett till att all personal som utsätts för dagligt buller – exempelvis personal inom idrott, träslöjd, kök och musik – erbjuds regelbunden hörselundersökning. Rutinerna för hur skolan på ett bra sätt kan ta emot nyanställda och vikarier ska färdigställas.

– Flera av de punkterna som Arbetsmiljöverket uppmärksammade hade vi redan påbörjat vid inspektionen, så det har inte varit svåråtgärdat, säger Kerstin Persson.

Positiv respons

Men skolan fick inte bara ris av myndigheten, utan rosades även för deras arbete med att skapa en delaktighet hos personalen och eleverna.

– Vi jobbar för att alla inom verksamheten ska ha stort inflytande, barn likväl som vuxna. Det är viktigt att lyfta frågorna tillsammans, på alla berörda plan, och ta så många gemensamma beslut som är möjligt, säger Kerstin Persson.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets inspektioner går bland annat ut på att stärka arbetsplatsens egen förmåga att förebygga risker. Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av arbetet.

Sex brister uppmärksammades hos Natur- och miljöskolan när Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion av skolan i början av maj. Kritiken riktade sig bland annat mot att verksamheten saknar riskbedömningar och i vissa fall handlingsplaner gällande hur personalen bör hantera riskfyllda situationer.

– Vi tycker att det är positivt att Arbetsmiljöverket kommer och tittar till oss. Det är lätt att bli hemmablind och bra att någon påminner en om vad man behöver ta tag i, säger rektorn Kerstin Persson.

Ny inspektion

Natur- och miljöskolan har till den 27 september på sig att uppfylla de krav som Arbetsmiljöverket uppmärksammade. Tills dess ska skolan bland annat ha sett till att all personal som utsätts för dagligt buller – exempelvis personal inom idrott, träslöjd, kök och musik – erbjuds regelbunden hörselundersökning. Rutinerna för hur skolan på ett bra sätt kan ta emot nyanställda och vikarier ska färdigställas.

– Flera av de punkterna som Arbetsmiljöverket uppmärksammade hade vi redan påbörjat vid inspektionen, så det har inte varit svåråtgärdat, säger Kerstin Persson.

Positiv respons

Men skolan fick inte bara ris av myndigheten, utan rosades även för deras arbete med att skapa en delaktighet hos personalen och eleverna.

– Vi jobbar för att alla inom verksamheten ska ha stort inflytande, barn likväl som vuxna. Det är viktigt att lyfta frågorna tillsammans, på alla berörda plan, och ta så många gemensamma beslut som är möjligt, säger Kerstin Persson.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets inspektioner går bland annat ut på att stärka arbetsplatsens egen förmåga att förebygga risker. Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av arbetet.

  • Emma Bäckström