2016-08-10 15:26

2016-08-10 15:26

Ny teknik i förskolorna

ÅMÅL: Surfplattorna stimulerar kreativiteten

Frågan är inte om förskolan ska arbeta med ny teknik utan hur, menar forskaren Susanne Kjällander som föreläste för förskolornas personal i Åmål i veckan. Föreläsningens budskap var att surfplattor kan gynna barns kreativitet och samarbetsförmåga så länge som de används på rätt sätt.

Debatten kring huruvida surfplattor är skadligt eller givande för barns utveckling pågår fortfarande och rekommendationerna om hur många timmar barnen max bör sitta framför skärmen uppdateras ständigt. Enligt forskaren Susanne Kjällander är debatten skev.

– Det kan inte spela någon roll hur många timmar barnen tillbringar framför skärmen, utan vad de gör under tiden som de sitter där. Det är skillnad på att spela krigsspel och att skapa egna memoryn, säger hon.

Stimulera kreativiteten

Under tisdagen och onsdagen föreläste Susanne Kjällander för förskolepersonal från Åmål, Bengtsfors och Mellerud i Karlbergsgymnasiets aula. Hon utgick från sina egna forskningsprojekt och pratade om hur man kan använda surfplattor i förskoleverksamheten för att stimulera barns kreativitet och samarbetsförmåga.

– Surfplattan ska inte ersätta det som redan finns. En app där man kan greja med lera ska inte ersätta riktig lera, en gitarrapp ska inte ersätta riktiga gitarrer. Men surfplattan är ett väldigt bra kompletterande verktyg som kan bli vad barnen vill att det ska bli i stunden, säger Susanne Kjällander.

Förvandlas i stunden

Plattan kan användas för att göra egna filmer, eller som ett tidtagarur i Lådbilsrace, eller som en kassaapparat i barnens lekaffär. När det är dags för vila kan surfplattan användas för att projicera en stjärnhimmel i taket. Barnen kan även ladda ner fågelappar när de är ute i skogen, så att de kan lyssna och jämföra fågelläten.

– I min forskning är det fokus på att barnen ska använda surfplattan för att producera i stället för att konsumera filmer eller spel, som det gärna blir i hemmet, säger Susanne Kjällander.

Oroliga föräldrar

Men det finns en stor skepsis mot att etablera surfplattor i förskolan, från förskolepersonalen och framför allt från föräldrarna.

– Riskerna för oönskade följder är generellt sett mindre inom förskolan än i hemmen, eftersom barnen aldrig sitter själva med surfplattorna på förskolan. Jag hoppas dessutom att förskolepedagogerna inte bara läser på om den pedagogsiska vinkeln, utan även om vilka oönskade följder de behöver vara uppmärksamma på så som stillasittande, spelberoende och stress, säger Susanne Kjällander.

Debatten kring huruvida surfplattor är skadligt eller givande för barns utveckling pågår fortfarande och rekommendationerna om hur många timmar barnen max bör sitta framför skärmen uppdateras ständigt. Enligt forskaren Susanne Kjällander är debatten skev.

– Det kan inte spela någon roll hur många timmar barnen tillbringar framför skärmen, utan vad de gör under tiden som de sitter där. Det är skillnad på att spela krigsspel och att skapa egna memoryn, säger hon.

Stimulera kreativiteten

Under tisdagen och onsdagen föreläste Susanne Kjällander för förskolepersonal från Åmål, Bengtsfors och Mellerud i Karlbergsgymnasiets aula. Hon utgick från sina egna forskningsprojekt och pratade om hur man kan använda surfplattor i förskoleverksamheten för att stimulera barns kreativitet och samarbetsförmåga.

– Surfplattan ska inte ersätta det som redan finns. En app där man kan greja med lera ska inte ersätta riktig lera, en gitarrapp ska inte ersätta riktiga gitarrer. Men surfplattan är ett väldigt bra kompletterande verktyg som kan bli vad barnen vill att det ska bli i stunden, säger Susanne Kjällander.

Förvandlas i stunden

Plattan kan användas för att göra egna filmer, eller som ett tidtagarur i Lådbilsrace, eller som en kassaapparat i barnens lekaffär. När det är dags för vila kan surfplattan användas för att projicera en stjärnhimmel i taket. Barnen kan även ladda ner fågelappar när de är ute i skogen, så att de kan lyssna och jämföra fågelläten.

– I min forskning är det fokus på att barnen ska använda surfplattan för att producera i stället för att konsumera filmer eller spel, som det gärna blir i hemmet, säger Susanne Kjällander.

Oroliga föräldrar

Men det finns en stor skepsis mot att etablera surfplattor i förskolan, från förskolepersonalen och framför allt från föräldrarna.

– Riskerna för oönskade följder är generellt sett mindre inom förskolan än i hemmen, eftersom barnen aldrig sitter själva med surfplattorna på förskolan. Jag hoppas dessutom att förskolepedagogerna inte bara läser på om den pedagogsiska vinkeln, utan även om vilka oönskade följder de behöver vara uppmärksamma på så som stillasittande, spelberoende och stress, säger Susanne Kjällander.

  • Emma Bäckström

Medievanorna bland barn 0–8 år

Av dagens tvååringar använder 15 procent internet dagligen.

56 procent av de yngsta barnen, upp till två år, har tillgång till surfplatta i hemmet.

Den medieanvändning som dominerar bland de yngre barnen är film och tv-tittande. 58 procent av 2–4-åringarna ser på film och tv mer än en timme per dag.

Källa: Statens medieråd