2016-07-29 11:50

2016-07-29 11:50

Antalet krogar ökar i Åmål

DALSLAND: Lätt att hitta matställen som serverar alkohol

Krogtätheten ökar i de flesta Dalslandskommunerna. Lättast är det att bli serverad alkohol på restaurang i Mellerud, men Dals Ed, Bengtsfors och Åmål kan snart vara i kapp.

Mellan 2010 och 2015 ökade krogtätheten med tolv procentenheter i Sverige. Det framgår av nya siffror från Folkhälsomyndigheten. Utvecklingen drivs bland andra av Dals Ed och Åmål, där det i fjol fanns 48,7 respektive 17,3 procent fler restauranger med serveringstillstånd jämfört med fem år tidigare. Även Bengtsfors och Färgelanda har stigande kurvor medan Mellerud upplever en liten dipp.

Lite fler totalt sett

– Det totala antalet serveringstillstånd ligger ganska stadigt i Dalsland, säger områdets alkoholhandläggare Yvonne Persson. Tillsammans har kommunerna bara fått sju–åtta fler tillstånd sedan jag började arbeta med det här 2002.

För fem år sedan fanns det 29,1 restauranger med serveringstillstånd per 10 000 invånare i Mellerud, som då var Dalslands klart mest krogtäta kommun. Men sedan dess har procentsatsen sjunkit med tolv procent, vilket innebär att Dals Ed, Bengtsfors och Åmål snart kan vara i kapp, om utvecklingen fortsätter.

Nya vanor och regler

Ökningen tros bero på förändringar inom matkulturen. Vi har helt enkelt fått en annan relation till uteätande samtidigt som det blivit vanligare med restauranger på olika prisnivåer. Innan pizzeriorna slog igenom på 1970-talet visste många svenskar knappt hur man gör när man äter utanför hemmet.

2011 mildrades alkohollagen vilket innebar att restaurangerna inte längre var tvungna att ha varm mat på menyn för att få serveringstillstånd. Det är också en förklaring till varför krogtätheten ökar. I dag finns det till och med ICA-butiker som serverar alkohol.

– Uppluckringen började i mitten av 1990-talet. Fram till dess hade kommunerna vetorätt och kunde stoppa krögare som ville öppna en restaurang om den exempelvis ansågs ligga för nära en skola eller någon annan typ av ömtålig verksamhet, säger Yvonne Persson.

Turistorten Åre är krogtätast i landet med 115 serveringstillstånd per 10 000 invånare. Åmål återfinns på 85:e plats bland Sveriges 190 kommuner.

Mellan 2010 och 2015 ökade krogtätheten med tolv procentenheter i Sverige. Det framgår av nya siffror från Folkhälsomyndigheten. Utvecklingen drivs bland andra av Dals Ed och Åmål, där det i fjol fanns 48,7 respektive 17,3 procent fler restauranger med serveringstillstånd jämfört med fem år tidigare. Även Bengtsfors och Färgelanda har stigande kurvor medan Mellerud upplever en liten dipp.

Lite fler totalt sett

– Det totala antalet serveringstillstånd ligger ganska stadigt i Dalsland, säger områdets alkoholhandläggare Yvonne Persson. Tillsammans har kommunerna bara fått sju–åtta fler tillstånd sedan jag började arbeta med det här 2002.

För fem år sedan fanns det 29,1 restauranger med serveringstillstånd per 10 000 invånare i Mellerud, som då var Dalslands klart mest krogtäta kommun. Men sedan dess har procentsatsen sjunkit med tolv procent, vilket innebär att Dals Ed, Bengtsfors och Åmål snart kan vara i kapp, om utvecklingen fortsätter.

Nya vanor och regler

Ökningen tros bero på förändringar inom matkulturen. Vi har helt enkelt fått en annan relation till uteätande samtidigt som det blivit vanligare med restauranger på olika prisnivåer. Innan pizzeriorna slog igenom på 1970-talet visste många svenskar knappt hur man gör när man äter utanför hemmet.

2011 mildrades alkohollagen vilket innebar att restaurangerna inte längre var tvungna att ha varm mat på menyn för att få serveringstillstånd. Det är också en förklaring till varför krogtätheten ökar. I dag finns det till och med ICA-butiker som serverar alkohol.

– Uppluckringen började i mitten av 1990-talet. Fram till dess hade kommunerna vetorätt och kunde stoppa krögare som ville öppna en restaurang om den exempelvis ansågs ligga för nära en skola eller någon annan typ av ömtålig verksamhet, säger Yvonne Persson.

Turistorten Åre är krogtätast i landet med 115 serveringstillstånd per 10 000 invånare. Åmål återfinns på 85:e plats bland Sveriges 190 kommuner.

Serveringstillstånd

Antal serveringstillstånd per 10 000 invånare över 15 års ålder i Dalslandskommunerna och Säffle.

2010 2012 2015

Åmål 17,2 23 20,8

Mellerud 29,1 29,9 25,6

Bengtsfors 20 19,2 22,9

Dals Ed 15 20,1 22,3

Färgelanda 14,1 14,4 12,9

Säffle 13,6 15,3 16,1

Källa: