2016-07-19 06:00

2016-07-19 06:00

Bostadsinbrotten minskar i Åmål

DALSLAND: Grannsamverkan bra för att stoppa tjuven

Antalet bostadsinbrott minskar – alla fall i stora delar av Sverige. Åmål följer trenden. Här har bostadsinbrotten minskat.

Drygt 9 700 svenska hushåll har fått ovälkommet besök under årets första sex månader, men enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, har antalet bostadsinbrott i Sverige ändå minskat med 3 procent jämfört med förra året.

Siffrorna för Dalsland är däremot inte lika positiva, trots att bostadsinbrotten minskat i både Färgelanda och Åmål har de generellt ökat något.

Dals Ed står för den största ökningen procentuellt sett. Där har antalet bostadsbrott ökat med 900 procent, men tittar man till antalet brott så är siffrorna ändå förhållandevis låga – från ett förra året till tio samma period i år. I Bengtsfors ökade de från sex förra året till tjugo i år. Här kan vårens inbrottsvåg i våras vara en bidragande orsak.

Bostadsinbrott sker ofta i vågor och ofta handlar det om ligor som gör ett antal brott i ett område och sedan drar vidare. Bostadsinbrott är ofta svåra för polisen att klara upp eftersom tjuvarna måste ha lämnat spår.

Enligt Lars Byström, presstalesman vid polisen i Stockholm, rekognoserar ofta tjuven i förväg. Hans råd är därför att vara misstänksam och fråga om man ser en person som uppträder avvikande vem de är och om man kan hjälpa till med något.

En annan bidragande orsak till att bostadsinbrotten minskar är bildandet av grannsamverkansföreningar.

Per-Erik Vister vid Dalslandspolisen är inne på samma spår och tycker att man ska ha kontakt med grannarna, och be dem ha koll, då det kan göra att man kan stoppa inbrottstjuven.

Drygt 9 700 svenska hushåll har fått ovälkommet besök under årets första sex månader, men enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, har antalet bostadsinbrott i Sverige ändå minskat med 3 procent jämfört med förra året.

Siffrorna för Dalsland är däremot inte lika positiva, trots att bostadsinbrotten minskat i både Färgelanda och Åmål har de generellt ökat något.

Dals Ed står för den största ökningen procentuellt sett. Där har antalet bostadsbrott ökat med 900 procent, men tittar man till antalet brott så är siffrorna ändå förhållandevis låga – från ett förra året till tio samma period i år. I Bengtsfors ökade de från sex förra året till tjugo i år. Här kan vårens inbrottsvåg i våras vara en bidragande orsak.

Bostadsinbrott sker ofta i vågor och ofta handlar det om ligor som gör ett antal brott i ett område och sedan drar vidare. Bostadsinbrott är ofta svåra för polisen att klara upp eftersom tjuvarna måste ha lämnat spår.

Enligt Lars Byström, presstalesman vid polisen i Stockholm, rekognoserar ofta tjuven i förväg. Hans råd är därför att vara misstänksam och fråga om man ser en person som uppträder avvikande vem de är och om man kan hjälpa till med något.

En annan bidragande orsak till att bostadsinbrotten minskar är bildandet av grannsamverkansföreningar.

Per-Erik Vister vid Dalslandspolisen är inne på samma spår och tycker att man ska ha kontakt med grannarna, och be dem ha koll, då det kan göra att man kan stoppa inbrottstjuven.

  • Jessica Eriksson

Bostadsinbrott

Kommun 2015 2016

Jan–juni Jan–juni

Bengtsfors 6 20

Dals-Ed 1 10

Färgelanda 6 2

Mellerud 6 12

Åmål 6 7

Källa: Brottsförebyggande rådet