2016-07-18 17:37

2016-07-18 17:38

Strategier saknas för att lösa bostadsbristen

ÅMÅL: 44 av 49 kommuner i länet har underskott på bostäder

Trots att 44 av Västra Götalands 49 kommuner har bostadsbrist, saknar nästan hälften av dem översiktliga strategier för att lösa problemet. Åmåls kommun är en av dem.

– Ingen kunde förutse att befolkningsökningen skulle ske så snabbt, säger kommunalråd Michael Karlsson (S).

Åmåls kommun tillhörde ett av de områden i Västra Götaland vars befolkning minskade mest under perioden 2005–2014. För ungefär ett år sedan vände den negativa kurvan för att i stället peka spikrakt uppåt. Bostadskön hos det kommunala bostadsbolaget Åkab växte och i maj bestod kön av 2 700 personer.

– Huvudorsaken är nyanlända, men ökningen beror även på att andra grupper har flyttat hit. Barnfamiljer är ett exempel. Det känns väldigt roligt men samtidigt frustrerande att bostäderna inte räcker till åt alla som vill flytta hit, säger Michael Karlsson.

Skynda långsamt

Det är dock oklart hur verklig bostadskön är, det vill säga hur många av de 2 700 som på allvar har planerat att flytta till Åmål.

– Det råder inga tvivel om att det råder akut bostadsbrist, men vi får inte skynda på processen så mycket att vi bygger fler lägenheter än vi egentligen behöver. I så fall bygger vi oss bara ett nytt problem, säger Michael Karlsson.

Utbrett problem

Bostadsbristen är ett regionalt problem. 44 av Västra Götalands 49 kommuner har enligt länsstyrelsens senaste bostadsmarknadsenkät underskott på bostäder.

– De större tätorterna har tampats med bostadsbristen under flera år och nu börjar den även breda ut sig över landsbygden. De norra delarna av Dalsland, som snarare har haft problem med att behålla sin befolkning, ställs inför en ny utmaning, säger Andreas Lidholm, länsarkitekt på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Han ser inte den växande befolkningen som något negativt.

– Om Åmål lyckas hantera bostadsbristen och ta emot de nyanlända på ett bra sätt så är det här ett guldläge för kommunen att växa och bli en starkare del av regionen, säger Andreas Lidholm.

Saknar strategier

De flesta av kommunerna i länet är duktiga på att ta fram detaljplaner över hur bostadsbristen kan åtgärdas. Men 19 av kommunerna saknar aktuella övergripande strategier för hur man ska kunna genomföra detaljplanerna. Åmåls kommun är en av dem.

– Det är vid sådana här händelser som man märker vad viktiga alla underliggande strategiska dokument är. Vi tar till oss av kritiken och arbetar för att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Under hösten ska det vara klart om det inte sker något oförväntat, säger Michael Karlsson.

Nybygge vid Adolfsberg

Åkab har fått i uppdrag av kommunen att utreda var det finns möjlighet att bygga fler bostäder. Styrelsen har hittills tagit två beslut.

– Vi planerar att göra en detaljplanändring för att kunna bygga bostäder på parkeringen och det grönområde som ligger mellan Familjecentralen och Folktandvården vid Södra Långgatan. Dessutom vill vi bygga på två våningar på ett av lägenhetshusen på Adolfsberg, säger vd Magnus Dalsbo.

Åmåls kommun tillhörde ett av de områden i Västra Götaland vars befolkning minskade mest under perioden 2005–2014. För ungefär ett år sedan vände den negativa kurvan för att i stället peka spikrakt uppåt. Bostadskön hos det kommunala bostadsbolaget Åkab växte och i maj bestod kön av 2 700 personer.

– Huvudorsaken är nyanlända, men ökningen beror även på att andra grupper har flyttat hit. Barnfamiljer är ett exempel. Det känns väldigt roligt men samtidigt frustrerande att bostäderna inte räcker till åt alla som vill flytta hit, säger Michael Karlsson.

Skynda långsamt

Det är dock oklart hur verklig bostadskön är, det vill säga hur många av de 2 700 som på allvar har planerat att flytta till Åmål.

– Det råder inga tvivel om att det råder akut bostadsbrist, men vi får inte skynda på processen så mycket att vi bygger fler lägenheter än vi egentligen behöver. I så fall bygger vi oss bara ett nytt problem, säger Michael Karlsson.

Utbrett problem

Bostadsbristen är ett regionalt problem. 44 av Västra Götalands 49 kommuner har enligt länsstyrelsens senaste bostadsmarknadsenkät underskott på bostäder.

– De större tätorterna har tampats med bostadsbristen under flera år och nu börjar den även breda ut sig över landsbygden. De norra delarna av Dalsland, som snarare har haft problem med att behålla sin befolkning, ställs inför en ny utmaning, säger Andreas Lidholm, länsarkitekt på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Han ser inte den växande befolkningen som något negativt.

– Om Åmål lyckas hantera bostadsbristen och ta emot de nyanlända på ett bra sätt så är det här ett guldläge för kommunen att växa och bli en starkare del av regionen, säger Andreas Lidholm.

Saknar strategier

De flesta av kommunerna i länet är duktiga på att ta fram detaljplaner över hur bostadsbristen kan åtgärdas. Men 19 av kommunerna saknar aktuella övergripande strategier för hur man ska kunna genomföra detaljplanerna. Åmåls kommun är en av dem.

– Det är vid sådana här händelser som man märker vad viktiga alla underliggande strategiska dokument är. Vi tar till oss av kritiken och arbetar för att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Under hösten ska det vara klart om det inte sker något oförväntat, säger Michael Karlsson.

Nybygge vid Adolfsberg

Åkab har fått i uppdrag av kommunen att utreda var det finns möjlighet att bygga fler bostäder. Styrelsen har hittills tagit två beslut.

– Vi planerar att göra en detaljplanändring för att kunna bygga bostäder på parkeringen och det grönområde som ligger mellan Familjecentralen och Folktandvården vid Södra Långgatan. Dessutom vill vi bygga på två våningar på ett av lägenhetshusen på Adolfsberg, säger vd Magnus Dalsbo.

  • Emma Bäckström