2016-07-13 16:03

2016-07-13 16:04

Morgontåget ska börja gå direkt igen

ÅMÅL: Västtrafik backar efter ett år

Morgontåget från Säffle till Göteborg ska i december börja gå direkt igen, utan byte i Trollhättan.
Dessutom kommer pendlartåget till Karlstad, som infördes 2013 på ett treårigt försök, att bli permanent, liksom det sena kvällståget till Göteborg
Därutöver ska det bli enklare att åka buss från Bengtsfors till Uddevalla.

I fjol, när morgontåget från Säffle till Göteborg slutade vara ett direkttåg och det blev ett byte i Trollhättan, blev det stora protester, inklusive en namninsamling som opinionsgruppen Dalslandspendeln tog initiativ till.

Från början var det tänkt att morgontåget skulle senareläggas en halvtimme på morgonen, men då skrev kommunalråden i Dalslandskommunerna ett gemensamt protestbrev. De lyckades inte hindra försämringen helt och stoppet i Trollhättan blev en kompromiss för att pendlarna ändå skulle kunna ta sig ner till Göteborg i tid.

Ändrar tillbaka

Nu kommer försämringen att tas bort och det tidiga morgontåget blir ett direkttåg igen. Bytet i Trollhättan varade endast ett år och Västtrafik ändrar tillbaka tidtabellen i december 2016.

Dessutom kommer den tidiga morgonturen som går från Göteborg klockan 5.10 till Karlstad och den sena kvällsturen från Åmål klockan 23.07 mot Göteborg att permanentas. De turerna har varit ett treårigt försök som finansierats av Regionala utvecklingsnämnden där tanken var att underlätta för arbetspendling från Fyrbodalsområdet till Karlstad. Nu kommer försöket att bli ordinarie trafik.

Ytterligare en förändring som berör Dalsland är att busstrafiken mellan Bengtsfors och Uddevalla ska förbättras. Det ska bli regelbunden trafik varje timme under högtrafik och varannan timme under resten av dagen. Meningen är att det ska bli enklare för resenärerna att planera resan och att anslutningsmöjligheterna ska se likadana ut för varje tur.

Från nästa år vill Västtrafik också få med samtliga kommuner i närtrafiken. Redan nu i sommar har landsbygdens närtrafik utökats till att gälla även i Ale, Härryda, Vänersborg och Öckerö. Det betyder att det finns närtrafik i 42 av 49 kommuner i Västra Götaland, inklusive Åmål.

Närtrafik innebär att resenärer inom vissa tidsintervall kan bli hämtade och lämnade vid dörren i områden där det inte finns ordinarie busstrafik. Det går i Åmåls kommun att åka närtrafik mellan adresser i landsbygdsområdena, samt till och från simhallen, Åmålsgården, järnvägsstationen och torget i Åmål, Fengersfors samt Solsäter i Tösse.

Till grannkommunerna

Åmål, och de andra Dalslandskommunerna, hör dessutom till de tio kommuner som ingår i ett pilotprojekt för närtrafiken. I Åmål går det från vissa områden även att beställa närtrafikresa till Bengtsfors och Mellerud.

Närtrafiken gäller i Åmåls kommun utanför centralorten, med undantag för områdena längs med länsväg 164 och E45 till Tösse, där busstrafiken är som tätast.

Västtrafik lägger i sin trafikplan för nästa år 119 miljoner kronor på olika satsningar för att förbättra trafiken och öka antalet resor med 10 miljoner. Det handlar också mycket om att omfördela resurserna. Borås och Göteborg hör till de områden där Västtrafik ser det som möjligt att få fler resenärer.

I fjol, när morgontåget från Säffle till Göteborg slutade vara ett direkttåg och det blev ett byte i Trollhättan, blev det stora protester, inklusive en namninsamling som opinionsgruppen Dalslandspendeln tog initiativ till.

Från början var det tänkt att morgontåget skulle senareläggas en halvtimme på morgonen, men då skrev kommunalråden i Dalslandskommunerna ett gemensamt protestbrev. De lyckades inte hindra försämringen helt och stoppet i Trollhättan blev en kompromiss för att pendlarna ändå skulle kunna ta sig ner till Göteborg i tid.

Ändrar tillbaka

Nu kommer försämringen att tas bort och det tidiga morgontåget blir ett direkttåg igen. Bytet i Trollhättan varade endast ett år och Västtrafik ändrar tillbaka tidtabellen i december 2016.

Dessutom kommer den tidiga morgonturen som går från Göteborg klockan 5.10 till Karlstad och den sena kvällsturen från Åmål klockan 23.07 mot Göteborg att permanentas. De turerna har varit ett treårigt försök som finansierats av Regionala utvecklingsnämnden där tanken var att underlätta för arbetspendling från Fyrbodalsområdet till Karlstad. Nu kommer försöket att bli ordinarie trafik.

Ytterligare en förändring som berör Dalsland är att busstrafiken mellan Bengtsfors och Uddevalla ska förbättras. Det ska bli regelbunden trafik varje timme under högtrafik och varannan timme under resten av dagen. Meningen är att det ska bli enklare för resenärerna att planera resan och att anslutningsmöjligheterna ska se likadana ut för varje tur.

Från nästa år vill Västtrafik också få med samtliga kommuner i närtrafiken. Redan nu i sommar har landsbygdens närtrafik utökats till att gälla även i Ale, Härryda, Vänersborg och Öckerö. Det betyder att det finns närtrafik i 42 av 49 kommuner i Västra Götaland, inklusive Åmål.

Närtrafik innebär att resenärer inom vissa tidsintervall kan bli hämtade och lämnade vid dörren i områden där det inte finns ordinarie busstrafik. Det går i Åmåls kommun att åka närtrafik mellan adresser i landsbygdsområdena, samt till och från simhallen, Åmålsgården, järnvägsstationen och torget i Åmål, Fengersfors samt Solsäter i Tösse.

Till grannkommunerna

Åmål, och de andra Dalslandskommunerna, hör dessutom till de tio kommuner som ingår i ett pilotprojekt för närtrafiken. I Åmål går det från vissa områden även att beställa närtrafikresa till Bengtsfors och Mellerud.

Närtrafiken gäller i Åmåls kommun utanför centralorten, med undantag för områdena längs med länsväg 164 och E45 till Tösse, där busstrafiken är som tätast.

Västtrafik lägger i sin trafikplan för nästa år 119 miljoner kronor på olika satsningar för att förbättra trafiken och öka antalet resor med 10 miljoner. Det handlar också mycket om att omfördela resurserna. Borås och Göteborg hör till de områden där Västtrafik ser det som möjligt att få fler resenärer.