2016-06-22 09:38

2016-06-22 09:39

Vann 130 000 för sitt vattenreningsprojekt

ÅMÅL: Jobbar för att u-länder lättare ska få rent vatten

Alexander Ingvarsson från Åmål har vunnit tre stipendier, däribland Chalmers ”Aha-stipendium”, för att ha automatiserat vattenreningssystemet i u-länder. Totalt fick han och hans kollega 130 000, vilket de kommer använda till att vidareutveckla produkten.

Bristen på rent vatten är ett allvarligt hälsoproblem. Enligt Unicef dör ungefär 800 barn varje dag i diarrésjukdomar som har orsakats av smutsigt vatten och dålig hygien.

En förklaring till smutsigt dricksvatten i u-länder är dåliga avloppssystem. Det är vanligt att avloppsvattnet läcker ut i grundvattnet och beblandas med det som sedan pumpas in i hemmens kranar. De vattenreningsmetoder som finns på marknaden idag är antingen kostsamma eller tidskrävande.

Aktuell produkt

Alexander Ingvarsson från Åmål har tillsammans med sin klasskamrat på utvecklingsingenjörsprogrammet vid Halmstads högskola, Jonas Sundmark, valt att försöka utveckla en prisvänligare och mindre tidskrävande vattenreningsmetod som sitt examensjobb. Examensjobbet är en kurs som löper över programmets sista år, där eleverna själva får välja en produkt att utveckla.

– Smutsigt dricksvatten är ett stort problem i världen. Jag tror att det är ungefär 1,8 miljarder människor som riskerar att få avloppsvatten i sitt dricksvatten. Det kändes som en aktuell produkt att utveckla och som att det finns många behövande, säger Alexander Ingvarsson.

UV-strålning dödar

Under de fyra sista månaderna på utbildningen jobbade han och Jonas Sundmark i snitt tio timmar per dag med examensjobbet. De inspirerades framför allt av det svenska företaget Solvatten, som renar vatten genom att värma det i solen.

– UV-strålning är farligt för all levande massa och dödar bakterier, säger Alexander Ingvarsson.

Men Solvattens vattenreningsteknik sköts manuellt och innebär flera timmars arbete varje dag för familjerna som vill rena sitt vatten. Alexander Ingvarsson och Jonas Sundmarks produkt drivs i stället automatiskt.

– Genom att automatisera vattenreningsmetoden kan familjerna i u-länderna lägga mindre tid på att fixa rent vatten och får mer tid att använda till annat, säger Alexander Ingvarsson.

Vann stipendium

Alexander Ingvarsson och Jonas Sundmark lyckades med sina ambitioner och har hittills fått tre stipendier för sitt arbete.

Från Halmstads högskola har de tilldelats ett stipendium på 100 000 kronor för bästa examensprojekt och från Chalmers har de fått 3 000 kronor för bästa aha-upplevelse. Dessutom har de fått ett stipendium på 10 000 kronor från Hälsoteknikalliansen.

– Efter allt arbete som vi har lagt ner känns det skönt att få bekräftat att vi har gjort något bra, säger Alexander Ingvarsson.

Vill vidareutveckla

De nyblivna utvecklingsingenjörerna planerar att använda stipendiepengarna för att fortsätta arbetet med sin produkt Sunwell. Nästa steg är att starta ett eget företag och hitta ett ställe för en pilotanläggning.

– Än så länge har vi bara gjort tester i Sverige. För att säkerställa kvalitén behöver vi fortsätta vidareutvecklingen på plats, i ett av de länderna där vi vill sälja in produkten, säger Alexander Ingvarsson.

Exempel på länder som killarna funderar på att försöka sälja in sig i är Honduras, Kenya och Marocko.

– Förhoppningen är att hitta kontakter och entreprenörer på plats som vi kan samarbete med, dels för att bidra till landets tillväxt genom att skapa arbetstillfällen, dels genom att få kunskap om hur den lokala arbetsmarknaden fungerar, säger Alexander Ingvarsson.

Bristen på rent vatten är ett allvarligt hälsoproblem. Enligt Unicef dör ungefär 800 barn varje dag i diarrésjukdomar som har orsakats av smutsigt vatten och dålig hygien.

En förklaring till smutsigt dricksvatten i u-länder är dåliga avloppssystem. Det är vanligt att avloppsvattnet läcker ut i grundvattnet och beblandas med det som sedan pumpas in i hemmens kranar. De vattenreningsmetoder som finns på marknaden idag är antingen kostsamma eller tidskrävande.

Aktuell produkt

Alexander Ingvarsson från Åmål har tillsammans med sin klasskamrat på utvecklingsingenjörsprogrammet vid Halmstads högskola, Jonas Sundmark, valt att försöka utveckla en prisvänligare och mindre tidskrävande vattenreningsmetod som sitt examensjobb. Examensjobbet är en kurs som löper över programmets sista år, där eleverna själva får välja en produkt att utveckla.

– Smutsigt dricksvatten är ett stort problem i världen. Jag tror att det är ungefär 1,8 miljarder människor som riskerar att få avloppsvatten i sitt dricksvatten. Det kändes som en aktuell produkt att utveckla och som att det finns många behövande, säger Alexander Ingvarsson.

UV-strålning dödar

Under de fyra sista månaderna på utbildningen jobbade han och Jonas Sundmark i snitt tio timmar per dag med examensjobbet. De inspirerades framför allt av det svenska företaget Solvatten, som renar vatten genom att värma det i solen.

– UV-strålning är farligt för all levande massa och dödar bakterier, säger Alexander Ingvarsson.

Men Solvattens vattenreningsteknik sköts manuellt och innebär flera timmars arbete varje dag för familjerna som vill rena sitt vatten. Alexander Ingvarsson och Jonas Sundmarks produkt drivs i stället automatiskt.

– Genom att automatisera vattenreningsmetoden kan familjerna i u-länderna lägga mindre tid på att fixa rent vatten och får mer tid att använda till annat, säger Alexander Ingvarsson.

Vann stipendium

Alexander Ingvarsson och Jonas Sundmark lyckades med sina ambitioner och har hittills fått tre stipendier för sitt arbete.

Från Halmstads högskola har de tilldelats ett stipendium på 100 000 kronor för bästa examensprojekt och från Chalmers har de fått 3 000 kronor för bästa aha-upplevelse. Dessutom har de fått ett stipendium på 10 000 kronor från Hälsoteknikalliansen.

– Efter allt arbete som vi har lagt ner känns det skönt att få bekräftat att vi har gjort något bra, säger Alexander Ingvarsson.

Vill vidareutveckla

De nyblivna utvecklingsingenjörerna planerar att använda stipendiepengarna för att fortsätta arbetet med sin produkt Sunwell. Nästa steg är att starta ett eget företag och hitta ett ställe för en pilotanläggning.

– Än så länge har vi bara gjort tester i Sverige. För att säkerställa kvalitén behöver vi fortsätta vidareutvecklingen på plats, i ett av de länderna där vi vill sälja in produkten, säger Alexander Ingvarsson.

Exempel på länder som killarna funderar på att försöka sälja in sig i är Honduras, Kenya och Marocko.

– Förhoppningen är att hitta kontakter och entreprenörer på plats som vi kan samarbete med, dels för att bidra till landets tillväxt genom att skapa arbetstillfällen, dels genom att få kunskap om hur den lokala arbetsmarknaden fungerar, säger Alexander Ingvarsson.

  • Emma Bäckström