2016-06-20 16:57

2016-06-21 10:05

Ökar från 20 till 40 anställda

ÅMÅL: I september ska Balderklinikens nya organisation vara igång

Växer. I och med avvecklingen av Närhälsan har Balderkliniken på kort tid fördubblat både patientstocken och personalstyrkan.

Åmåls i dag enda vårdcentral står inför stora utmaningar framöver.

Sedan Balderkliniken öppnade för sju år sedan har den privata vårdcentralen haft en kontinuerlig ökning av patienter. Men i dag är läget exceptionellt. Närhälsans patienter som inte hade gjort ett aktivt val att byta vårdgivare listades automatiskt till Balderkliniken. När Närhälsan stängde den 1 juni fick Balderkliniken 5 000 nya patienter över en natt och har i dag 12 400 listade patienter.

40 anställda

Samtidigt kommer personalstyrkan att fördubblas, från 20 till 40 anställda, när verksamheten drar i gång med full kraft igen efter sommaren.

– Vi har hittat bra övergångslösningar på alla områden. Vi har en flexibel organisation och en entusiastisk personal som har gjort att det har fungerat bra. Men det finns problem som vi jobbar intensivt med att lösa säger Stein Bergheim, vd på Balderkliniken.

Ett av problemen är att patienterna har haft svårt att komma fram på telefon.

– Att patienterna ska komma fram på telefon är något som vi jobbar med och vår förhoppning är att det ska vara löst inom den närmsta veckan. Vi uppmanar också våra patienter att ta kontakt med oss via mail – om det inte är akut.

Snabba ryck

I november kom beskedet att Närhälsan i Åmål skulle stängas. Flera vårdaktörer visade intresse att ta över men i slutändan blev det alltså Balderkliniken som nu utökar sin verksamhet i Åmål.

Balderkliniken förberedde sig på ett övertagande till hösten, och fick bråttom när beskedet kom att Närhälsan skulle stänga redan den 1 juni

– Vi fick bara 60 dagar på oss att förbereda oss. Det är en kort tid när man ska fördubbla personalstyrkan. De flesta har ju tre månaders uppsägningstid.

Trots det har kliniken redan lyckats tillsätta i det närmaste samtliga tjänster.

– Det är en sjukskötersketjänst som inte är tillsatt än.

Vad tänkte ni när ni fick höra att Närhälsan skulle avvecklas i Åmål?

– Vi tänkte som sjukvårdsarbetare tänker när de är på en akutmottagning. Okej, nu kommer det jättemånga patienter i dag. Men det var inte någon stor överraskning för oss som jobbar inom sjukvården. Det är en fråga som har varit aktuell flera gånger.

Hur ser ni på det faktum att ni i dag är den enda vårdcentralen i Åmål?

– Nu får vi konkurrera med oss själva. Vi vill vara ett föredöme, ett exempel för andra att följa. Det är inte gjort över en natt förstås men framöver vill vi jobba proaktivt, med förebyggande åtgärder.

Svårt att hitta läkare

Ett av Närhälsans stora bekymmer var att hitta och behålla läkare. En fråga som Balderkliniken också har fått jobba hårt för att lösa.

– Det är ett bekymmer för alla på mindre ställen. Vi har mestadels använt oss av vårt eget nätverk, kontakter som vi har byggt upp genom åren. Att folk tycker om att jobba här, det har varit en styrka för oss. Många stafettläkare har valt att komma tillbaka.

Balderkliniken uppfyller rekommendationen från Sveriges Kommuner och Landsting som säger att vårdcentralerna ska ha en läkare per 1 750 listade patienter.

Med start i början av september kommer Balderkliniken att dela upp verksamheten i två olika lokaler. I de befintliga lokalerna på Södra Långgatan kommer det att vara planerad verksamhet som besök till läkare, specialistsköterskor och laboratorium. Jourverksamhet och oplanerade besök kommer att ske i Närhälsans tidigare lokaler.

– Vi kommer att använda ungefär hälften av det utrymme som Närhälsan hade.

Full fart i höst

Under sommaren kommer verksamheten att gå på sparlåga, men i början av september är det tänkt att den nya organisationen ska vara i gång fullt ut.

– Vi kommer inte, liksom alla andra vårdcentraler, att ta emot några planerade årskontroller och sådant under sommaren. Vi har också semestertider plus att vi nästan har fördubblat antalet patienter.

Har ni några generella råd till patienterna inför sommaren?

– Använt sunt bondvett, det kommer man långt med. Man behöver till exempel inte komma hit om två-åringen har fått ett skrubbsår på knäet. Och för allmänna medicinska råd rekommenderar vi att man ringer 1177.

Ny verksamhetschef

Den nya organisationen har inneburit en del förändringar i organisationen. Distriktssköterskan Eva-Lena Källvik, mångårig medarbetare på Balderkliniken, tog den 1 maj över som verksamhetschef efter Stein Bergheim. Ulla Ahlin, även hon mångårig sjuksköterska på Balder, kommer att ansvara för driften av den nya jourcentralen.

Sedan Balderkliniken öppnade för sju år sedan har den privata vårdcentralen haft en kontinuerlig ökning av patienter. Men i dag är läget exceptionellt. Närhälsans patienter som inte hade gjort ett aktivt val att byta vårdgivare listades automatiskt till Balderkliniken. När Närhälsan stängde den 1 juni fick Balderkliniken 5 000 nya patienter över en natt och har i dag 12 400 listade patienter.

40 anställda

Samtidigt kommer personalstyrkan att fördubblas, från 20 till 40 anställda, när verksamheten drar i gång med full kraft igen efter sommaren.

– Vi har hittat bra övergångslösningar på alla områden. Vi har en flexibel organisation och en entusiastisk personal som har gjort att det har fungerat bra. Men det finns problem som vi jobbar intensivt med att lösa säger Stein Bergheim, vd på Balderkliniken.

Ett av problemen är att patienterna har haft svårt att komma fram på telefon.

– Att patienterna ska komma fram på telefon är något som vi jobbar med och vår förhoppning är att det ska vara löst inom den närmsta veckan. Vi uppmanar också våra patienter att ta kontakt med oss via mail – om det inte är akut.

Snabba ryck

I november kom beskedet att Närhälsan i Åmål skulle stängas. Flera vårdaktörer visade intresse att ta över men i slutändan blev det alltså Balderkliniken som nu utökar sin verksamhet i Åmål.

Balderkliniken förberedde sig på ett övertagande till hösten, och fick bråttom när beskedet kom att Närhälsan skulle stänga redan den 1 juni

– Vi fick bara 60 dagar på oss att förbereda oss. Det är en kort tid när man ska fördubbla personalstyrkan. De flesta har ju tre månaders uppsägningstid.

Trots det har kliniken redan lyckats tillsätta i det närmaste samtliga tjänster.

– Det är en sjukskötersketjänst som inte är tillsatt än.

Vad tänkte ni när ni fick höra att Närhälsan skulle avvecklas i Åmål?

– Vi tänkte som sjukvårdsarbetare tänker när de är på en akutmottagning. Okej, nu kommer det jättemånga patienter i dag. Men det var inte någon stor överraskning för oss som jobbar inom sjukvården. Det är en fråga som har varit aktuell flera gånger.

Hur ser ni på det faktum att ni i dag är den enda vårdcentralen i Åmål?

– Nu får vi konkurrera med oss själva. Vi vill vara ett föredöme, ett exempel för andra att följa. Det är inte gjort över en natt förstås men framöver vill vi jobba proaktivt, med förebyggande åtgärder.

Svårt att hitta läkare

Ett av Närhälsans stora bekymmer var att hitta och behålla läkare. En fråga som Balderkliniken också har fått jobba hårt för att lösa.

– Det är ett bekymmer för alla på mindre ställen. Vi har mestadels använt oss av vårt eget nätverk, kontakter som vi har byggt upp genom åren. Att folk tycker om att jobba här, det har varit en styrka för oss. Många stafettläkare har valt att komma tillbaka.

Balderkliniken uppfyller rekommendationen från Sveriges Kommuner och Landsting som säger att vårdcentralerna ska ha en läkare per 1 750 listade patienter.

Med start i början av september kommer Balderkliniken att dela upp verksamheten i två olika lokaler. I de befintliga lokalerna på Södra Långgatan kommer det att vara planerad verksamhet som besök till läkare, specialistsköterskor och laboratorium. Jourverksamhet och oplanerade besök kommer att ske i Närhälsans tidigare lokaler.

– Vi kommer att använda ungefär hälften av det utrymme som Närhälsan hade.

Full fart i höst

Under sommaren kommer verksamheten att gå på sparlåga, men i början av september är det tänkt att den nya organisationen ska vara i gång fullt ut.

– Vi kommer inte, liksom alla andra vårdcentraler, att ta emot några planerade årskontroller och sådant under sommaren. Vi har också semestertider plus att vi nästan har fördubblat antalet patienter.

Har ni några generella råd till patienterna inför sommaren?

– Använt sunt bondvett, det kommer man långt med. Man behöver till exempel inte komma hit om två-åringen har fått ett skrubbsår på knäet. Och för allmänna medicinska råd rekommenderar vi att man ringer 1177.

Ny verksamhetschef

Den nya organisationen har inneburit en del förändringar i organisationen. Distriktssköterskan Eva-Lena Källvik, mångårig medarbetare på Balderkliniken, tog den 1 maj över som verksamhetschef efter Stein Bergheim. Ulla Ahlin, även hon mångårig sjuksköterska på Balder, kommer att ansvara för driften av den nya jourcentralen.