2016-06-20 09:22

2016-06-20 09:22

600 000 till skrivarkurs

ÅMÅL: Kommunstyrelsen stöder litteraturföreningens projekt

Dalslands Litteraturförening har fått 600 000 kronor av Åmåls kommun för ett projekt där unga, utlandsfödda kvinnor i Åmål skriver en bok tillsammans.
Syftet med skrivarkursen, som sträcker sig över två terminer, är att dels främja kvinnornas språkutveckling, dels låta deras röster bli hörda.

Skrivarkursen är tänkt att i första hand pågå under 16 lördagar under hösten och nästa vår med tio unga kvinnor mellan 18 och 25 år. Målet är att kvinnornas egna berättelser ska bli en tryckt bok och också att de som vill ska kunna framföra sina texter på svenska från en scen i samband med något av Dalslands Litteraturförenings olika arrangemang.

Kursledare och handledare kommer att vara journalisten och författaren Victor Estby som är van att hålla skrivarkurser. Som journalist har han bland annat varit redaktör på Situation Sthlm i tio år och som författare har han skrivit tre ungdomsthrillers tillsammans med sin far Stefan Estby, en samling dagsverser, samt medverkat i en rad antologier.

Han kommer att ha hjälp av en tolk, som även ska bedöma kursdeltagarnas förkunskaper. Dessutom ska arabisktalande författare bjudas in som inspiration.

Olika delar

Totalt har Åmåls kommun beviljat 600 000 kronor till Dalslands Litteraturförenings projekt, varav 200 000 kronor är till för handledare, tolk och projektledare, 200 000 kronor för förlagskostnader och tryck av boken, samt 200 000 kronor för författarkostnader.

Projektet består av olika delar, dels kommer deltagarna som en del av undervisningen att läsa och lyssna på ett lämpligt urval av böcker, dels kommer de, när de är mogna, att skriva sina texter.

En del av texterna kommer sedan att väljas ut för att ingå i den tryckta antologin. Boken ges ut av Dalslands Litteraturförening, som också kommer att ansvara för att sprida den och hjälpa till vid marknadsföringen.

Genom att kvinnornas röster blir hörda är tanken att förståelsen ökar för de nyanlända Åmålsbornas situation.

Sköt upp beslutet

Ansökan från Dalslands Litteraturförening var uppe redan vid kommunstyrelsens möte i maj. Då sköts beslutet upp, för att bjuda in representanter från litteraturföreningen att närvara vid mötet och informera mer om projektet, samt för ytterligare beredning. Kommunchefen Jeanette Lämmel fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utvidga möjligheterna att söka bidrag från de undanlagda migrationspengarna.

Nu har kommunstyrelsen sagt ja. Samtidigt ändrades kommunchefens uppdrag till att till i augusti ta fram ett förslag till riktlinjer för hur föreningar och andra i civilsamhället kan söka pengar från det statliga migrationsbidraget.

Lars Ottosson (C) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut, dels för att riktlinjerna ännu inte är klara, dels för att det saknas allmän information om hur migrationspengarna kan sökas.

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen ser projektet som ett bra initiativ som främjar integration och dessutom skapar möten mellan olika kulturer.

Skrivarkursen är tänkt att i första hand pågå under 16 lördagar under hösten och nästa vår med tio unga kvinnor mellan 18 och 25 år. Målet är att kvinnornas egna berättelser ska bli en tryckt bok och också att de som vill ska kunna framföra sina texter på svenska från en scen i samband med något av Dalslands Litteraturförenings olika arrangemang.

Kursledare och handledare kommer att vara journalisten och författaren Victor Estby som är van att hålla skrivarkurser. Som journalist har han bland annat varit redaktör på Situation Sthlm i tio år och som författare har han skrivit tre ungdomsthrillers tillsammans med sin far Stefan Estby, en samling dagsverser, samt medverkat i en rad antologier.

Han kommer att ha hjälp av en tolk, som även ska bedöma kursdeltagarnas förkunskaper. Dessutom ska arabisktalande författare bjudas in som inspiration.

Olika delar

Totalt har Åmåls kommun beviljat 600 000 kronor till Dalslands Litteraturförenings projekt, varav 200 000 kronor är till för handledare, tolk och projektledare, 200 000 kronor för förlagskostnader och tryck av boken, samt 200 000 kronor för författarkostnader.

Projektet består av olika delar, dels kommer deltagarna som en del av undervisningen att läsa och lyssna på ett lämpligt urval av böcker, dels kommer de, när de är mogna, att skriva sina texter.

En del av texterna kommer sedan att väljas ut för att ingå i den tryckta antologin. Boken ges ut av Dalslands Litteraturförening, som också kommer att ansvara för att sprida den och hjälpa till vid marknadsföringen.

Genom att kvinnornas röster blir hörda är tanken att förståelsen ökar för de nyanlända Åmålsbornas situation.

Sköt upp beslutet

Ansökan från Dalslands Litteraturförening var uppe redan vid kommunstyrelsens möte i maj. Då sköts beslutet upp, för att bjuda in representanter från litteraturföreningen att närvara vid mötet och informera mer om projektet, samt för ytterligare beredning. Kommunchefen Jeanette Lämmel fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utvidga möjligheterna att söka bidrag från de undanlagda migrationspengarna.

Nu har kommunstyrelsen sagt ja. Samtidigt ändrades kommunchefens uppdrag till att till i augusti ta fram ett förslag till riktlinjer för hur föreningar och andra i civilsamhället kan söka pengar från det statliga migrationsbidraget.

Lars Ottosson (C) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut, dels för att riktlinjerna ännu inte är klara, dels för att det saknas allmän information om hur migrationspengarna kan sökas.

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen ser projektet som ett bra initiativ som främjar integration och dessutom skapar möten mellan olika kulturer.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.