2016-06-20 13:54

2016-06-20 13:54

1,4 miljoner kronor till unga hantverkare

FENGERSFORS

66 unga hantverkare fick dela på drygt 1,4 miljoner kronor vid årets stipendieutdelning från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse. Bland stipendiaterna finns: Klara Albertsson, konsthantverk, Dals Långed; Billy Andersson, konstsmide, Dals Långed; Alma Bencivenni, konsthantverkare textil, Dals Långed; Klara Bothén, textil, Dals Långed; Augusta Chavarria Persson, textil konsthantverkare, Dals Långed; Jonas Lilja, konstsmed, Dals Långed; Frida Nordenlöw, textil, Dals Långed; Kajsa Samuelsson, textil, Dals Långed; Miranda Solodovnikoff Nordin, textil, Dals Långed; Kerstin Svensson, konsthantverk, Fengersfors; Aron Wigh, arkitektur, Malmö.

Av stipendiaterna var drygt 73 procent elever vid Konstfack, HDK/Steneby eller Carl Malmsten vid Linköpings universitet. Över 80 procent av stipendiaterna var kvinnor.

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse delar ut stipendier delas till unga hantverkare som redan har en hantverksutbildning, vill utveckla sin yrkesskicklighet, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Stipendierna ska användas till fortsatt utbildning på hantverksskolor i Sverige eller utomlands, men även till praktik hos skickliga läromästare.

Stiftelsen grundar sig på en donation från före detta målarmästaren J.L. Eklund 1939. Totalt har 43 miljoner kronor delats ut, varav närmare 27 miljoner på 2000-talet.

66 unga hantverkare fick dela på drygt 1,4 miljoner kronor vid årets stipendieutdelning från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse. Bland stipendiaterna finns: Klara Albertsson, konsthantverk, Dals Långed; Billy Andersson, konstsmide, Dals Långed; Alma Bencivenni, konsthantverkare textil, Dals Långed; Klara Bothén, textil, Dals Långed; Augusta Chavarria Persson, textil konsthantverkare, Dals Långed; Jonas Lilja, konstsmed, Dals Långed; Frida Nordenlöw, textil, Dals Långed; Kajsa Samuelsson, textil, Dals Långed; Miranda Solodovnikoff Nordin, textil, Dals Långed; Kerstin Svensson, konsthantverk, Fengersfors; Aron Wigh, arkitektur, Malmö.

Av stipendiaterna var drygt 73 procent elever vid Konstfack, HDK/Steneby eller Carl Malmsten vid Linköpings universitet. Över 80 procent av stipendiaterna var kvinnor.

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse delar ut stipendier delas till unga hantverkare som redan har en hantverksutbildning, vill utveckla sin yrkesskicklighet, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Stipendierna ska användas till fortsatt utbildning på hantverksskolor i Sverige eller utomlands, men även till praktik hos skickliga läromästare.

Stiftelsen grundar sig på en donation från före detta målarmästaren J.L. Eklund 1939. Totalt har 43 miljoner kronor delats ut, varav närmare 27 miljoner på 2000-talet.