2016-06-13 12:42

2016-06-13 12:42

Kommunen erbjuder busskurs

ÅMÅL

I höst påbörjas omorganisationen av grundskolan i Åmåls tätort, där på några års sikt Rösparksskolan blir lågstadieskola och Södra skolan mellanstadieskola.

Alla elever i förskoleklass och årskurs 1 i kommunala skolan börjar i höst på Rösparksskolan och alla elever i årskurs 4 börjar på Södra skolan. Skolbussar kommer att gå mellan Södra skolan och Rösparksskolan och i samband med detta erbjuds i samband med skolstarten alla elever och föräldrar en kurs i bussäkerhet. Infomationen kommer att hållas av busschaufför Ulf Johansson.

Alla elever i förskoleklass och årskurs 1 i kommunala skolan börjar i höst på Rösparksskolan och alla elever i årskurs 4 börjar på Södra skolan. Skolbussar kommer att gå mellan Södra skolan och Rösparksskolan och i samband med detta erbjuds i samband med skolstarten alla elever och föräldrar en kurs i bussäkerhet. Infomationen kommer att hållas av busschaufför Ulf Johansson.