2016-06-10 15:59

2016-06-10 15:59

Malin fick pris av landshövdingen

ÅMÅL: 5 000 kronor i handelsstipendium

Malin Andersson Ackman som på fredagen gick ut handelsprogrammet på Karlbergsgymnasiet fick i onsdags ta emot stipendium på 5 000 kronor, överlämnat av Värmlands landshövding Kenneth Johansson.

Svensk Handel Värmland-Dalsland har i flera år delat ut stipendier till avgångselever från handelsprogrammet från områdets gymnasieskolor.

De senaste åren har det varit gemensam, högtidlig prisutdelning på Näringslivets hus i Karlstad för alla stipendiater och i onsdags var det dags att fira. Värmlands landshövding Kenneth Johansson och Ing-Britt Bergström, ordförande för Svensk Handel Värmland-Dalsland fanns på plats för att gratulera och dela ut stipendierna. Stipendiet är på 5 000 kronor per elev.

Kriteriet för stipendiet är att det ska gå till handelselever som visat stor energi och stort engagemang under studietiden. Eleverna ska ha utvecklats och gjort framsteg samt fått goda vitsord under sin arbetsplatspraktik. Stipendiet är på 5 000 kronor per elev.

Totalt åtta stipendiater

Från Karlbergsgymnasiet i Åmål hade i år Malin Andersson Ackman valts ut. Hon är en av totalt åtta stipendiater. Motiveringen lyder: ”Malin är en glad och ansvarsfull tjej som skött sina studier väl och under samtliga praktikperioder fått utmärkta vitsord. Hon har stor potential och är mycket passande såväl för yrket som för vidare studier inom området.”

Svensk Handel Värmland-Dalsland har i flera år delat ut stipendier till avgångselever från handelsprogrammet från områdets gymnasieskolor.

De senaste åren har det varit gemensam, högtidlig prisutdelning på Näringslivets hus i Karlstad för alla stipendiater och i onsdags var det dags att fira. Värmlands landshövding Kenneth Johansson och Ing-Britt Bergström, ordförande för Svensk Handel Värmland-Dalsland fanns på plats för att gratulera och dela ut stipendierna. Stipendiet är på 5 000 kronor per elev.

Kriteriet för stipendiet är att det ska gå till handelselever som visat stor energi och stort engagemang under studietiden. Eleverna ska ha utvecklats och gjort framsteg samt fått goda vitsord under sin arbetsplatspraktik. Stipendiet är på 5 000 kronor per elev.

Totalt åtta stipendiater

Från Karlbergsgymnasiet i Åmål hade i år Malin Andersson Ackman valts ut. Hon är en av totalt åtta stipendiater. Motiveringen lyder: ”Malin är en glad och ansvarsfull tjej som skött sina studier väl och under samtliga praktikperioder fått utmärkta vitsord. Hon har stor potential och är mycket passande såväl för yrket som för vidare studier inom området.”