2016-06-10 20:45

2016-06-10 20:45

Åmålsbördig 28-åring prästvigs

ÅMÅL

På söndag prästvigs Jenny Anshelm, född Bäckström och uppvuxen i Åmål, och hennes man Nils Anshelm i Karlstads domkyrka.

Även Börje Axelsson, som tidigare varit verksam pastor i Equmeniakyrkan, kommer att avlägga prästlöften och därmed övergå till att vara behörig präst i Svenska kyrkan.

Under sitt första år som pastorsadjunkter tjänstgör Jenny och Nils Anshelm i Nordmarkens pastorat, och Börje Axelsson i Kils pastorat.

Även Börje Axelsson, som tidigare varit verksam pastor i Equmeniakyrkan, kommer att avlägga prästlöften och därmed övergå till att vara behörig präst i Svenska kyrkan.

Under sitt första år som pastorsadjunkter tjänstgör Jenny och Nils Anshelm i Nordmarkens pastorat, och Börje Axelsson i Kils pastorat.