2016-06-01 16:28

2016-06-01 16:28

"Betalt för fastigheten tre gånger"

ÅMÅL: Merparten av årshyran handlar om avskrivningar

Åmåls kommun betalar en årshyra för fastigheten Vågen, före detta HC och Seaside, på 664 200 kronor till Åkab. Merparten av Åkabs kostnader handlar om avskrivningar.
– Det är en märklig affär, tycker Kjell Kaså (C). Först köper vi, sedan hyr vi och betalar en gång till.

Kjell Kaså (C) var den som väckte frågan i kommunfullmäktige. Han ville att kommunalrådet Michael Karlsson (S) skulle redogöra för vilka kostnader Åmåls kommunfastigheter, Åkab, redovisat som motiverar en årshyra på 664 200 kronor.

Kjell Kaså, liksom flera andra i oppositionen, ifrågasätter att hyran blivit så hög eftersom Åmåls kommun själv betalat för köpet av fastigheten genom att ge ett aktieägartillskott på 8,4 miljoner kronor till sitt bolag.

Merparten av hyran, nästan 400 000 kronor, visar sig handla om avskrivningar. I övrigt består kostnaderna av underhåll och driftskostnader.

– Avskrivningarna hör inte ihop med hur vi finansierat köpet. Kostnaden kanske hade varit ännu högre om vi tagit ett lån, säger Michael Karlsson (S).

Ta engångsförlust

Kjell Kaså kallar det för en märklig affär, att kommunen först köper fastigheten och sedan hyr den och genom avskrivningskostnaderna betalar den en gång till. Han hör till dem som tycker att kommunen snabbt borde ha sålt fastigheten vidare, och tagit en engångsförlust.

– Om 20 år bokförs fastigheten för noll kronor. Åkab kan då sälja till vem som helst och få betalt för samma fastighet tre gånger. Ska vi göra såna affärer, är jag intresserad av att köpa, säger Kjell Kaså.

Tomas Lindström (–) ifrågasatte bland annat kommunens annonskostnader på nästan 79 000 kronor när arrendator för restaurangen söktes, särskilt med tanke på att Ziad Kaawach som driver golfrestaurangen på Forsbacka anmält sitt intresse för Seasidelokalerna redan i juli förra sommaren.

Avtal till oktober

Vid den tidpunkten hade kommunen ännu inte fått tillträde till fastigheten. Ziad Kaawach, som ofta är utomlands om vintern, missade sedan annonseringen och lämnade inte in något anbud i år. Han tycker dock det är lite märkligt att ingen tog kontakt med honom i och med att han lämnat in en skriftlig intresseanmälan tidigare. Han tolkade det som att kommunen inte var intresserad av att hans företag skulle driva restaurangen.

Det nuvarande avtalet för driften av hamnkrogen gäller till oktober. Kommunen kommer under tiden att diskutera med dem som lämnat in intresseanmälan, för en framtida, längre lösning.

– Vi gick ut ganska brett i annonseringen eftersom vi såg det som en möjlighet att marknadsföra Åmål och det attraktiva läget i ett spännande område, säger kommunchef Jeanette Lämmel.

Kjell Kaså (C) var den som väckte frågan i kommunfullmäktige. Han ville att kommunalrådet Michael Karlsson (S) skulle redogöra för vilka kostnader Åmåls kommunfastigheter, Åkab, redovisat som motiverar en årshyra på 664 200 kronor.

Kjell Kaså, liksom flera andra i oppositionen, ifrågasätter att hyran blivit så hög eftersom Åmåls kommun själv betalat för köpet av fastigheten genom att ge ett aktieägartillskott på 8,4 miljoner kronor till sitt bolag.

Merparten av hyran, nästan 400 000 kronor, visar sig handla om avskrivningar. I övrigt består kostnaderna av underhåll och driftskostnader.

– Avskrivningarna hör inte ihop med hur vi finansierat köpet. Kostnaden kanske hade varit ännu högre om vi tagit ett lån, säger Michael Karlsson (S).

Ta engångsförlust

Kjell Kaså kallar det för en märklig affär, att kommunen först köper fastigheten och sedan hyr den och genom avskrivningskostnaderna betalar den en gång till. Han hör till dem som tycker att kommunen snabbt borde ha sålt fastigheten vidare, och tagit en engångsförlust.

– Om 20 år bokförs fastigheten för noll kronor. Åkab kan då sälja till vem som helst och få betalt för samma fastighet tre gånger. Ska vi göra såna affärer, är jag intresserad av att köpa, säger Kjell Kaså.

Tomas Lindström (–) ifrågasatte bland annat kommunens annonskostnader på nästan 79 000 kronor när arrendator för restaurangen söktes, särskilt med tanke på att Ziad Kaawach som driver golfrestaurangen på Forsbacka anmält sitt intresse för Seasidelokalerna redan i juli förra sommaren.

Avtal till oktober

Vid den tidpunkten hade kommunen ännu inte fått tillträde till fastigheten. Ziad Kaawach, som ofta är utomlands om vintern, missade sedan annonseringen och lämnade inte in något anbud i år. Han tycker dock det är lite märkligt att ingen tog kontakt med honom i och med att han lämnat in en skriftlig intresseanmälan tidigare. Han tolkade det som att kommunen inte var intresserad av att hans företag skulle driva restaurangen.

Det nuvarande avtalet för driften av hamnkrogen gäller till oktober. Kommunen kommer under tiden att diskutera med dem som lämnat in intresseanmälan, för en framtida, längre lösning.

– Vi gick ut ganska brett i annonseringen eftersom vi såg det som en möjlighet att marknadsföra Åmål och det attraktiva läget i ett spännande område, säger kommunchef Jeanette Lämmel.