2016-05-24 09:03

2016-05-24 09:03

Exploderande sprayburkar orsakade sopbilsbranden

ÅMÅL: Klassas som miljöfarligt avfall

Enligt räddningstjänsten var det troligen sprayburkar som exploderade i återvinningsbilen, när det började brinna på Måkeberg i torsdags.

På torsdagseftermiddagen hämtades metallförpackningar av en entreprenör med containerbil från återvinningsstationen på Måkeberg i Åmål. När avfallet hade lastats in i bilen skedde en explosion och det började brinna. Chauffören tömde rådigt ut materialet på marken, eftersom han var rädd att hela bilen skulle antändas.

Räddningstjänsten kom till platsen och såg till att hålla branden under kontroll. Det heta metallskrotet kyldes ned.

Enligt räddningstjänsten berodde explosionen troligen på att gas- eller sprayflaskor exploderade när de trycktes ihop inne i bilen.

Sprayflaskor med innehåll som klassas som farligt avfall, till exempel färg och andra kemikalier, ska lämnas på Östby miljöstation.

På torsdagseftermiddagen hämtades metallförpackningar av en entreprenör med containerbil från återvinningsstationen på Måkeberg i Åmål. När avfallet hade lastats in i bilen skedde en explosion och det började brinna. Chauffören tömde rådigt ut materialet på marken, eftersom han var rädd att hela bilen skulle antändas.

Räddningstjänsten kom till platsen och såg till att hålla branden under kontroll. Det heta metallskrotet kyldes ned.

Enligt räddningstjänsten berodde explosionen troligen på att gas- eller sprayflaskor exploderade när de trycktes ihop inne i bilen.

Sprayflaskor med innehåll som klassas som farligt avfall, till exempel färg och andra kemikalier, ska lämnas på Östby miljöstation.