2016-05-23 09:25

2016-05-23 09:25

Norsk visit hos Samverket

ÅMÅL: Frivilliga från Dröbak på besök

Nyligen besökte Frogn frivilligcentral, från Åmåls vänort Dröbak, Samverkets frivilligcentral. Norrmännen imponerades över Samverkets stora nätverk och täta samarbete med näringslivet.

Frogn frivilligcentral från Dröbak i Norge består av ett hundratal frivilliga som ställer upp inom olika verksamheter, så som blomsterpatruller, besöksverksamheter och kvinnonätverk.

Lika arbetsområden

Precis som Samverkets frivilligcentral i Åmål, arbetar Frogn frivilligcentral med att förbättra situationen för nyanlända, med att anordna särskilda boenden och att arrangera olika arrangemang.

Till följd av att Dröbak sedan 1947 är en vänort till Åmål och att de båda frivilligcentralerna har gemensamma arbetsområden, så har ett samarbete mellan dem fallit sig naturligt.

I november förra året besökte Samverket Frogn frivilligcentral, för att inspireras av vänortens verksamhet samt utbyta erfarenheter kring frivilligt och socialt arbete. Nyligen bjöd Åmålscentralen tillbaka, när de välkomnade en grupp frivilliga från Dröbak.

Ingen av deltagarna från Norge hade tidigare varit i Åmål. De guidades runt på en stadsrunda och besökte bland turistbyrån, där de fick information om arrangemang som organiseras i Åmål under 2016. Förhoppningen är självklart att locka så många av dem som möjligt till att göra ett återbesök.

– Det var inspirerande att se er verksamhet. Ni har ett stort nätverk, ett väldigt bra samarbete med näringslivet och bra drivkrafter här i Åmål, sa Gro Paulsen som var ledare över Frogn frivilligcentral.

Frogn frivilligcentral från Dröbak i Norge består av ett hundratal frivilliga som ställer upp inom olika verksamheter, så som blomsterpatruller, besöksverksamheter och kvinnonätverk.

Lika arbetsområden

Precis som Samverkets frivilligcentral i Åmål, arbetar Frogn frivilligcentral med att förbättra situationen för nyanlända, med att anordna särskilda boenden och att arrangera olika arrangemang.

Till följd av att Dröbak sedan 1947 är en vänort till Åmål och att de båda frivilligcentralerna har gemensamma arbetsområden, så har ett samarbete mellan dem fallit sig naturligt.

I november förra året besökte Samverket Frogn frivilligcentral, för att inspireras av vänortens verksamhet samt utbyta erfarenheter kring frivilligt och socialt arbete. Nyligen bjöd Åmålscentralen tillbaka, när de välkomnade en grupp frivilliga från Dröbak.

Ingen av deltagarna från Norge hade tidigare varit i Åmål. De guidades runt på en stadsrunda och besökte bland turistbyrån, där de fick information om arrangemang som organiseras i Åmål under 2016. Förhoppningen är självklart att locka så många av dem som möjligt till att göra ett återbesök.

– Det var inspirerande att se er verksamhet. Ni har ett stort nätverk, ett väldigt bra samarbete med näringslivet och bra drivkrafter här i Åmål, sa Gro Paulsen som var ledare över Frogn frivilligcentral.

  • Emma Bäckström