2016-05-20 17:30

2016-05-20 20:33

Balderkliniken får allvarlig kritik

ÅMÅL: Äventyrad säkerhet

Vårdcentralen Balderklinken i Åmål får allvarlig kritik från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Balderklinkens bristande rutiner kan äventyra patientsäkerheten, menar Ivo.
– Jag är inte helt och hållet enig med Ivo när det gäller kritiken mot oss, säger verksamhetschefen Stein Bergheim.

Ivo gjorde på eget initiativ en tillsyn av Balderkliniken i början av oktober 2015, sedan myndigheten noterat att vårdcentralen förekommit i flera klagomålsärenden de senaste fem åren.

Allvarlig kritik

Beslutet från Ivo kom i tisdags och kritiken var besk. Myndigheten är bland annat kritisk till att Balderkliniken inte upprättat rutiner för sin läkemedelshantering och anser att det har lett till uppenbara patientsäkerhetsrisker.

Balderkliniken har till den 15 september på sig att upprätta ett ledningssystem för kvalitetsarbetet, som måste omfatta alla verksamhetens delar. Den som bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten för att förebygga vårdskador.

Ordning och reda

Inspektionen för vård och omsorg skriver att den funnit allvarliga brister i Balderklinikens verksamhet, som påverkar patientsäkerheten. Nu behövs ordning och reda i systemet, menar Ivo, så att händelser som kan leda till vårdskador kan förebyggas.

Det åligger Stein Bergheim att fastställa ändamålsenliga rutiner.

– Det här är formaliteter. Vi har fullt fungerande rutiner i dag, men allt är kanske inte på papper. Men om byråkraterna vill ha det i pärm så ska de få det i pärm, säger Bergheim.

Balderkliniken har inte heller någon rutin gällande förskrivningar av narkotikaklassade läkemedel.

– Där håller jag inte alls med om det handlar om några brister. Balderkliniken jobbar tillsammans med ungdoms- och vuxenmottagningen i arbetet mot utskrivning av vanebildande preparat och där har vi till sammans fått beröm av Socialstyrelsen får vårt exemplariska arbete, säger Stein Bergheim. En distriktssköterska från oss, personal från öppenpsyk och kommunen har fått inbjudan till en konferens i september för hela Sveriges vårdcentraler för att berätta om hur vi jobbar i Åmål.

Anonym polisanmälan

En anonym polisanmälan mot Balderklinken gäller att vårdcentralen ska ha haft en medicinstuderande läkare som tjänstgjort som ensam läkare under helgjourer.

– Om det var helgjourer eller inte, minns jag inte. Men den medicinstuderande hade varit verksam som läkare i Norge, där andra regler gäller än i Sverige. Bland annat hade han arbetat självständiga jourer på en kirurgmottagning och det fungerade alldeles utmärkt. Hos oss hade han dessutom bakjour, med fem minuter tills två läkare fanns på plats. Men så fort vi fick klart för oss att han formellt saknade licens att jobba i Sverige, så avslutade vi den uppgörelsen. Men den medicinstuderande hade en månad kvar till examen. Nu är han läkare med svensk legitimation – och han jobbar här hos oss.

En annan del av kritiken mot Balderklinken gäller att en läkartjänst bemannades av en läkare som varit under provtjänstgöring. Läkaren har under jourtid tjänstgjort som ensam läkare, utan tillgång till handledning.

– Fullständigt felaktigt, säger Stein Bergheim. Läkaren hade permanent tillgång till handledning. Han hade mitt telefonnummer och jag var hela tiden tillgänglig.

Har ni vidtagit några åtgärder med anledning av inspektionen?

– Så fort vi fick reda på hur det förhöll sig med den medicinstuderande så avbröt vi omedelbart uppgörelsen. Likadant med den provtjänstgörande läkaren. Vi drog in den tjänsten. Så de åtgärderna hade vi gjort redan innan inspektionen.

Vad händer härnäst?

– Ja, vi följer naturligtvis det som Ivo säger. De är i sin fulla rätt att kräva åtgärder av oss och nu har vi till i september på oss att svara. Till en viss del kan jag köpa Ivos kritik men inte helt och hållet. Vi lägger oss inte platt för dem.

Ivo gjorde på eget initiativ en tillsyn av Balderkliniken i början av oktober 2015, sedan myndigheten noterat att vårdcentralen förekommit i flera klagomålsärenden de senaste fem åren.

Allvarlig kritik

Beslutet från Ivo kom i tisdags och kritiken var besk. Myndigheten är bland annat kritisk till att Balderkliniken inte upprättat rutiner för sin läkemedelshantering och anser att det har lett till uppenbara patientsäkerhetsrisker.

Balderkliniken har till den 15 september på sig att upprätta ett ledningssystem för kvalitetsarbetet, som måste omfatta alla verksamhetens delar. Den som bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten för att förebygga vårdskador.

Ordning och reda

Inspektionen för vård och omsorg skriver att den funnit allvarliga brister i Balderklinikens verksamhet, som påverkar patientsäkerheten. Nu behövs ordning och reda i systemet, menar Ivo, så att händelser som kan leda till vårdskador kan förebyggas.

Det åligger Stein Bergheim att fastställa ändamålsenliga rutiner.

– Det här är formaliteter. Vi har fullt fungerande rutiner i dag, men allt är kanske inte på papper. Men om byråkraterna vill ha det i pärm så ska de få det i pärm, säger Bergheim.

Balderkliniken har inte heller någon rutin gällande förskrivningar av narkotikaklassade läkemedel.

– Där håller jag inte alls med om det handlar om några brister. Balderkliniken jobbar tillsammans med ungdoms- och vuxenmottagningen i arbetet mot utskrivning av vanebildande preparat och där har vi till sammans fått beröm av Socialstyrelsen får vårt exemplariska arbete, säger Stein Bergheim. En distriktssköterska från oss, personal från öppenpsyk och kommunen har fått inbjudan till en konferens i september för hela Sveriges vårdcentraler för att berätta om hur vi jobbar i Åmål.

Anonym polisanmälan

En anonym polisanmälan mot Balderklinken gäller att vårdcentralen ska ha haft en medicinstuderande läkare som tjänstgjort som ensam läkare under helgjourer.

– Om det var helgjourer eller inte, minns jag inte. Men den medicinstuderande hade varit verksam som läkare i Norge, där andra regler gäller än i Sverige. Bland annat hade han arbetat självständiga jourer på en kirurgmottagning och det fungerade alldeles utmärkt. Hos oss hade han dessutom bakjour, med fem minuter tills två läkare fanns på plats. Men så fort vi fick klart för oss att han formellt saknade licens att jobba i Sverige, så avslutade vi den uppgörelsen. Men den medicinstuderande hade en månad kvar till examen. Nu är han läkare med svensk legitimation – och han jobbar här hos oss.

En annan del av kritiken mot Balderklinken gäller att en läkartjänst bemannades av en läkare som varit under provtjänstgöring. Läkaren har under jourtid tjänstgjort som ensam läkare, utan tillgång till handledning.

– Fullständigt felaktigt, säger Stein Bergheim. Läkaren hade permanent tillgång till handledning. Han hade mitt telefonnummer och jag var hela tiden tillgänglig.

Har ni vidtagit några åtgärder med anledning av inspektionen?

– Så fort vi fick reda på hur det förhöll sig med den medicinstuderande så avbröt vi omedelbart uppgörelsen. Likadant med den provtjänstgörande läkaren. Vi drog in den tjänsten. Så de åtgärderna hade vi gjort redan innan inspektionen.

Vad händer härnäst?

– Ja, vi följer naturligtvis det som Ivo säger. De är i sin fulla rätt att kräva åtgärder av oss och nu har vi till i september på oss att svara. Till en viss del kan jag köpa Ivos kritik men inte helt och hållet. Vi lägger oss inte platt för dem.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.