2016-05-11 18:37

2016-05-11 18:38

Många protester mot byggnader i Plantaget

ÅMÅL: Parken engagerade mest i kommunens medborgardialog

Åmåls kommun fick in många synpunkter i samband med sin utställning om stadskärnans äldsta kvarter.
Sammanställningen visar att Plantaget engagerat mest. Många har opponerat sig mot de idéer som framförts i medborgarförslag om byggnader i parken.

Åmåls kommun hade bett om Åmålsbornas synpunkter för sex specifika platser i stadens äldsta delar: Plantaget, Fisketorget, Södra hamnplan (kallad Drottning Kristinas plats), udden bakom HC/Seaside och hembygdsgården, viken vid gamla bryggeriet och Kulturmagasinet och parken utanför den gamla kyrkan. Och det kom in många idéer, förslag, protester och klagomål.

Uppskattar lugnet

Ett stort antal förslag går åt det pittoreska hållet. Många vill ha lugna och vackra platser där man sitta och njuta av omgivningarna. Det är också vanligt att förslagsställarna på olika sätt vill lyfta fram stadens, områdenas och byggnadernas historia. Flera vill ha gatsten eller kullersten i stället för asfalt, men det påpekas samtidigt att kullersten gör att det inte går att ta sig fram med rullstol.

Lyfta fram vattnet

Anknytningen till vattnet och Vänern återkommer också, liksom betydelsen av kulturen och olika kulturella attraktioner.

Tydligt är att Plantaget engagerar mest. Medborgarförslagen som inkluderar bland annat en rådstuga eller en paviljong för framträdanden i parken har lyfts fram även här. Men många protesterar mot byggnader i parken. Tydligt är att många vill ha mer grönska och vill att parken ska vara en oas.

Stora och små idéer

Ett stort antal idéer har kommit in, i både stort och smått. Det handlar om såväl estetiska utsmyckningar och belysning som praktikaliteter som toaletter. Många synpunkter gäller namn och vad olika platser heter/ska heta.

I kommunens utställning fanns ett förslag med om att stänga av Hamngatan för biltrafik vid Södra hamnplan. Flera har då påpekat vikten av tillgång till exempelvis mastkranen. Några gillar förslaget att byta namn på Södra hamnplan till Drottning Kristinas plats, andra inte.

Respektera gravarna

Flera vill att området kring gamla kyrkan ska respekteras som före detta kyrkogård, liksom Kulturmagasinets historia som kyrka.

Den lilla stranden i viken vid bryggeriet vill många utveckla till en riktig, kommunal badplats. Den är ingen officiell badplats i dag.

Göra motionsområde

Ett par personer vill ta bort volleybollplanerna, medan andra i stället vill komplettera dem med till exempel träningsredskap och boulebana. En person föreslår att udden bakom hembygdsmuseet görs till ett rekreationsområde med motions- och idrottsaktiviteter.

Bland idéerna finns annars allt från en bättre placering av bronsstatyn Eva till skridskobana, fler försäljningsbodar, häcklabyrint, skateboardpark och grillplatser. Någon tycker att företaget Eltjänsts magasin skulle vara en bra plats för ett vandrarhem.

Vikten av Seaside

Gamla HC/Seasides betydelse för området vid Södra hamnplan återkommer flera till, och påpekar att det behöver vara aktivitet i huset.

Även andra, mer allmänna, synpunkter har kommit in, som klagomål på städning, ogräsrensning, service och öppettider. En del förslag gäller också andra platser som biblioteket, Sveaparken, järnvägsstationen och Måkebergsplan.

Utställningen om arbetet kring Gamla staden kommer att finnas kvar i bibliotekets hörsal över sommaren.

Åmåls kommun hade bett om Åmålsbornas synpunkter för sex specifika platser i stadens äldsta delar: Plantaget, Fisketorget, Södra hamnplan (kallad Drottning Kristinas plats), udden bakom HC/Seaside och hembygdsgården, viken vid gamla bryggeriet och Kulturmagasinet och parken utanför den gamla kyrkan. Och det kom in många idéer, förslag, protester och klagomål.

Uppskattar lugnet

Ett stort antal förslag går åt det pittoreska hållet. Många vill ha lugna och vackra platser där man sitta och njuta av omgivningarna. Det är också vanligt att förslagsställarna på olika sätt vill lyfta fram stadens, områdenas och byggnadernas historia. Flera vill ha gatsten eller kullersten i stället för asfalt, men det påpekas samtidigt att kullersten gör att det inte går att ta sig fram med rullstol.

Lyfta fram vattnet

Anknytningen till vattnet och Vänern återkommer också, liksom betydelsen av kulturen och olika kulturella attraktioner.

Tydligt är att Plantaget engagerar mest. Medborgarförslagen som inkluderar bland annat en rådstuga eller en paviljong för framträdanden i parken har lyfts fram även här. Men många protesterar mot byggnader i parken. Tydligt är att många vill ha mer grönska och vill att parken ska vara en oas.

Stora och små idéer

Ett stort antal idéer har kommit in, i både stort och smått. Det handlar om såväl estetiska utsmyckningar och belysning som praktikaliteter som toaletter. Många synpunkter gäller namn och vad olika platser heter/ska heta.

I kommunens utställning fanns ett förslag med om att stänga av Hamngatan för biltrafik vid Södra hamnplan. Flera har då påpekat vikten av tillgång till exempelvis mastkranen. Några gillar förslaget att byta namn på Södra hamnplan till Drottning Kristinas plats, andra inte.

Respektera gravarna

Flera vill att området kring gamla kyrkan ska respekteras som före detta kyrkogård, liksom Kulturmagasinets historia som kyrka.

Den lilla stranden i viken vid bryggeriet vill många utveckla till en riktig, kommunal badplats. Den är ingen officiell badplats i dag.

Göra motionsområde

Ett par personer vill ta bort volleybollplanerna, medan andra i stället vill komplettera dem med till exempel träningsredskap och boulebana. En person föreslår att udden bakom hembygdsmuseet görs till ett rekreationsområde med motions- och idrottsaktiviteter.

Bland idéerna finns annars allt från en bättre placering av bronsstatyn Eva till skridskobana, fler försäljningsbodar, häcklabyrint, skateboardpark och grillplatser. Någon tycker att företaget Eltjänsts magasin skulle vara en bra plats för ett vandrarhem.

Vikten av Seaside

Gamla HC/Seasides betydelse för området vid Södra hamnplan återkommer flera till, och påpekar att det behöver vara aktivitet i huset.

Även andra, mer allmänna, synpunkter har kommit in, som klagomål på städning, ogräsrensning, service och öppettider. En del förslag gäller också andra platser som biblioteket, Sveaparken, järnvägsstationen och Måkebergsplan.

Utställningen om arbetet kring Gamla staden kommer att finnas kvar i bibliotekets hörsal över sommaren.