2016-05-11 16:54

2016-05-11 19:22

Åklagaren överklagar dom mot 28-åringen

ÅMÅL: Vill se strängare straff för julaftonsmisshandeln

Åklagare Katarina Olsson har överklagat tingsrättens dom på två års fångelse för den 28-åring som anses ha orsakat en mans död i Åmål på julafton.
Den friande domen för kvinnan står dock fast.

I mitten av april föll domarna efter dödsmisshandeln på julafton 2015 i Åmål, då en Åmålsbo stacks till döds med ett vasst föremål.

En 28-årig man dömdes för grov misshandel och vållande till annans död, medan den åtalade kvinnan friades. Varken målsägandena, den döde mannens familj, och de båda åtalades försvarsadvokater, ville överklaga domarna.

”Längre straff”

Men åklagaren Katarina Olsson har beslutat sig för att överklaga tingsrättens dom till hovrätten.

– Jag yrkar på att mannen skall dömas för grovt vållande till annans död. Jag anser att han borde få ett längre fängelsestraff. Beslutet baserar jag egentligen på de omständigheter som framkom under rättegången. Jag anser att det var ett grovt vållande och att han ska dömas till mer än två års fängelse, säger Katarina Olsson.

Åklagarens beslut innebär också en möjlighet till en så kallad anslutningsklagan. 28-åringen och hans advokat får nu ytterligare en vecka på sig att fundera på om även de vill överklaga domen.

Preliminär tid för förhandlingar i hovrätten för västra Sverige i Göteborg, är satt till den 1–2 juni.

Stödjer beslutet

Advokat Carl-Henry Salomonsson, anhörigfamiljens målsägarbiträde, säger så här om beskedet:

– Vi valde att inte gå vidare med en överklagan, men vi understödjer naturligtvis åklagarens beslut att överklaga tingsrättsdomen.

Vid förhandlingarna i hovrätten kommer en bandad upptagning från tingsrättens förhandling att spelas upp. Den dödade mannens anhöriga behöver alltså inte på nytt gå igenom plågsamma vittnesförhör.

Kvinnan som fanns i lägenheten på julaftonskvällen, friades helt. Den delen av rättegången överklagas inte och frikännandet av henne står fast.

I mitten av april föll domarna efter dödsmisshandeln på julafton 2015 i Åmål, då en Åmålsbo stacks till döds med ett vasst föremål.

En 28-årig man dömdes för grov misshandel och vållande till annans död, medan den åtalade kvinnan friades. Varken målsägandena, den döde mannens familj, och de båda åtalades försvarsadvokater, ville överklaga domarna.

”Längre straff”

Men åklagaren Katarina Olsson har beslutat sig för att överklaga tingsrättens dom till hovrätten.

– Jag yrkar på att mannen skall dömas för grovt vållande till annans död. Jag anser att han borde få ett längre fängelsestraff. Beslutet baserar jag egentligen på de omständigheter som framkom under rättegången. Jag anser att det var ett grovt vållande och att han ska dömas till mer än två års fängelse, säger Katarina Olsson.

Åklagarens beslut innebär också en möjlighet till en så kallad anslutningsklagan. 28-åringen och hans advokat får nu ytterligare en vecka på sig att fundera på om även de vill överklaga domen.

Preliminär tid för förhandlingar i hovrätten för västra Sverige i Göteborg, är satt till den 1–2 juni.

Stödjer beslutet

Advokat Carl-Henry Salomonsson, anhörigfamiljens målsägarbiträde, säger så här om beskedet:

– Vi valde att inte gå vidare med en överklagan, men vi understödjer naturligtvis åklagarens beslut att överklaga tingsrättsdomen.

Vid förhandlingarna i hovrätten kommer en bandad upptagning från tingsrättens förhandling att spelas upp. Den dödade mannens anhöriga behöver alltså inte på nytt gå igenom plågsamma vittnesförhör.

Kvinnan som fanns i lägenheten på julaftonskvällen, friades helt. Den delen av rättegången överklagas inte och frikännandet av henne står fast.