2016-04-26 11:48

2016-04-26 11:48

Åmåls nior bland de bästa i landet

ÅMÅL: Kommunernas skolresultat jämförs

En jämförelse bland Sveriges skolkommuner visar att Åmåls nior i fjol var bland de bästa i landet. Åmåls grundskola rankas som nummer 25, av totalt 290 kommuner.

Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting gör varje år en öppen jämförelse av grundskolan i kommunerna.

Årets rangordning grundar sig på niornas resultat läsåret 2014-15 – och Åmåls nior hör då till landets bästa. Åmål rankas som den 25:e bästa skolkommunen i Sverige. Det är en jätteklättring från i fjol, då Åmål låg på 156:e plats.

Trea i länet

Åmål är den tredje högst rankade kommunen i Västra Götaland, endast efter Tjörn och Karlsborg.

Åmål får höga poäng för andelen elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen och för höga genomsnittsbetyg. Åmål har också en mycket hög andel elever som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.

Men det är framför allt jämförelsen när elevernas socioekonomiska bakgrund vägs in som lyfter Åmål i rankningen. Eleverna presterar bättre än vad man statistiskt kunde förvänta sig med tanke på deras kön, föräldrarnas utbildningsnivå, hur stor andel av eleverna som är nyinvandrade och behovet av ekonomiskt bistånd, alltså socialbidrag.

”Klarar stötta”

I den socioekonomiskt viktade rankningen för gymnasiebehörighet ligger Åmål på 16:e plats i Sverige.

– Vi får ut mycket av våra resurser. Vi lyckas bra med vårt kompensatoriska uppdrag och klarar stötta elever med särskilda behov, säger Åmåls grundskolechef Kent Jönsson, som är mycket nöjd med den fina rankningplatsen.

En delförklaring till den snabba klättringen i totalrankningen är att resultatet för årskurs sex räknades in i fjolårets jämförelse, men i årets rankning är det enbart resultatet för årskurs nio som vägs in. Det tjänar Åmål på.

Översta fjärdedelen

Men det tar inte bort det faktum att Åmål ligger på den översta fjärdedelen på rankninglistan alla delkategorier som jämför resultaten för eleverna i årskurs nio.

– Det vi jobbat med är att utveckla undervisningen hos lärarna och förmodligen börjar vi få till det nu, säger Kent Jönsson.

Han lyfter fram betydelsen av de olika utvecklingsprojekt som kommunen arbetat med, både stora riksprojekt och egna lokala.

– De har påverkat vårt sätt att tänka och vi har tvingats sätta våra egna tankar under lupp, säger han.

Skillnaden mot grannkommunerna är markant. Årjäng ligger i nivå med Åmål, på plats 21, och Mellerud rankas högre än genomsnittskommunen. Men Dals Ed, Säffle, Bengtsfors och Färgeland ligger alla i botten. Färgelanda har plats 290 och rankas lägst av alla Sveriges kommuner.

Kommunernas resultat i skolrankningen för 2015:

Resultatet för 2014 anges inom parentes. Då räknades även resultaten i årskurs 6 med.

Bengtsfors: 284 (231)

Dals Ed: 236 (87)

Färgelanda: 290 (230)

Mellerud: 124 (148)

Säffle: 249 (173)

Åmål: 25 (156)

Årjäng: 21 (78)

Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting gör varje år en öppen jämförelse av grundskolan i kommunerna.

Årets rangordning grundar sig på niornas resultat läsåret 2014-15 – och Åmåls nior hör då till landets bästa. Åmål rankas som den 25:e bästa skolkommunen i Sverige. Det är en jätteklättring från i fjol, då Åmål låg på 156:e plats.

Trea i länet

Åmål är den tredje högst rankade kommunen i Västra Götaland, endast efter Tjörn och Karlsborg.

Åmål får höga poäng för andelen elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen och för höga genomsnittsbetyg. Åmål har också en mycket hög andel elever som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.

Men det är framför allt jämförelsen när elevernas socioekonomiska bakgrund vägs in som lyfter Åmål i rankningen. Eleverna presterar bättre än vad man statistiskt kunde förvänta sig med tanke på deras kön, föräldrarnas utbildningsnivå, hur stor andel av eleverna som är nyinvandrade och behovet av ekonomiskt bistånd, alltså socialbidrag.

”Klarar stötta”

I den socioekonomiskt viktade rankningen för gymnasiebehörighet ligger Åmål på 16:e plats i Sverige.

– Vi får ut mycket av våra resurser. Vi lyckas bra med vårt kompensatoriska uppdrag och klarar stötta elever med särskilda behov, säger Åmåls grundskolechef Kent Jönsson, som är mycket nöjd med den fina rankningplatsen.

En delförklaring till den snabba klättringen i totalrankningen är att resultatet för årskurs sex räknades in i fjolårets jämförelse, men i årets rankning är det enbart resultatet för årskurs nio som vägs in. Det tjänar Åmål på.

Översta fjärdedelen

Men det tar inte bort det faktum att Åmål ligger på den översta fjärdedelen på rankninglistan alla delkategorier som jämför resultaten för eleverna i årskurs nio.

– Det vi jobbat med är att utveckla undervisningen hos lärarna och förmodligen börjar vi få till det nu, säger Kent Jönsson.

Han lyfter fram betydelsen av de olika utvecklingsprojekt som kommunen arbetat med, både stora riksprojekt och egna lokala.

– De har påverkat vårt sätt att tänka och vi har tvingats sätta våra egna tankar under lupp, säger han.

Skillnaden mot grannkommunerna är markant. Årjäng ligger i nivå med Åmål, på plats 21, och Mellerud rankas högre än genomsnittskommunen. Men Dals Ed, Säffle, Bengtsfors och Färgeland ligger alla i botten. Färgelanda har plats 290 och rankas lägst av alla Sveriges kommuner.

Kommunernas resultat i skolrankningen för 2015:

Resultatet för 2014 anges inom parentes. Då räknades även resultaten i årskurs 6 med.

Bengtsfors: 284 (231)

Dals Ed: 236 (87)

Färgelanda: 290 (230)

Mellerud: 124 (148)

Säffle: 249 (173)

Åmål: 25 (156)

Årjäng: 21 (78)