2016-04-25 16:07

2016-04-25 16:07

Dalslandskommuner saknar planer mot extremism

DALSLAND

Samtliga Dalsandskommuner saknar färdiga handlingsplaner för att arbeta mot våldsbejakande terrorism.

Det visar den kartläggning som den nationella samordnaren mot extremism, Mona Sahlin, tagit fram över hur det ser ut i landets kommuner.

I Färgelanda har ett beslut fattats i frågan och arbete har påbörjats med att ta fram en plan.

I Dals Ed och Åmål finns beslut, men planer saknas.

I Bengtsfors pågår inget arbete i frågan. För Melleruds del saknas uppgift

Samtliga Dalsandskommuner saknar färdiga handlingsplaner för att arbeta mot våldsbejakande terrorism.

Det visar den kartläggning som den nationella samordnaren mot extremism, Mona Sahlin, tagit fram över hur det ser ut i landets kommuner.

I Färgelanda har ett beslut fattats i frågan och arbete har påbörjats med att ta fram en plan.

I Dals Ed och Åmål finns beslut, men planer saknas.

I Bengtsfors pågår inget arbete i frågan. För Melleruds del saknas uppgift