2016-04-25 18:34

2016-04-25 18:34

Åmål lyfter fram vikten av Karlstad

ÅMÅL: Vikten av slussar och djuphamn påpekas

Åmåls kommun vill att Västra Götaland ytterligare lyfter fram betydelsen av Norge och Karlstad i regionens strategi för utvecklingen av godstransporter. Upprustningen av Trollhättans slussar ser Åmål som viktig för Vänersjöfarten.
Dessutom påpekar kommunen att varken Åmåls hamn eller kombiterminal finns med i planerna.

Västra Götalandsregionens strategi för godstransporter ska ligga till grund för prioriteringarna och satsningarna de kommande 10 till 15 åren. Förslaget har varit på remiss hos kommunerna.

Åmåls kommun ser utbyggnaden av infrastruktur som vägar och järnvägar och godstransport som mycket viktiga för kommunens möjlighet att växa och utvecklas.

Dubbelspår till Karlstad

Åmål lyfter i sitt svar till Västra Götalandsregionen fram vikten av trafikstråken från Göteborg till Norge och till Karlstad. Åmål vill se stora satsningar på E45, med 2+1-väg på hela vägen från Göteborg till Karlstad, på Norge-Vänerbanan samt på Bergslagsbanan, med dubbelspår från Göteborg till Karlstad.

– Det är viktigt att vi får regionen att tänka till och ta med Karlstad i strategin också. Även om Karlstad ligger utanför Västra Götaland är Karlstad av stor betydelse för godstrafiken, säger Åmåls kommunalråd Michael Karlsson (S).

Vänersjöfarten är också angelägen för Åmåls kommun, som där ser slussarna i Trollhättan och vikten av att lösa broproblemet i Göteborg som kärnfrågor.

Hamnen inte markerad

Sjöfarten är viktig för Västra Götaland, med Göteborg som är Nordens största hamn, som centrum. Tolv hamnar i regionen räknas upp i strategin, varav fyra i Vänern: Vänersborg, Lidköping, Mariestad och Otterbäcken. Åmåls djuphamn finns inte utritad på kartan.

Åmåls kommun vill i godstransportstrategin ha med såväl Åmåls hamn som Åmåls kombiterminal, med omlastningsmöjligheter av virke och containrar från lastbil till järnväg. Regionen nämner bara två kombiterminaler i Göteborg och en i Falköping. Åmål påpekar att Åmåls kombiterminal och Vänerexpressen är en av de transportlinjer som Göteborgs hamn själv lyfter fram genom järnvägspendlarna i Railport Scandinavia.

Åmåls kommun menar i sitt remissvar att de infrastrukturanläggningar som redan finns måste både användas och förstärkas för att klara transportmålen, ekonomiskt och ekonomimässigt.

Västra Götalandsregionens strategi för godstransporter ska ligga till grund för prioriteringarna och satsningarna de kommande 10 till 15 åren. Förslaget har varit på remiss hos kommunerna.

Åmåls kommun ser utbyggnaden av infrastruktur som vägar och järnvägar och godstransport som mycket viktiga för kommunens möjlighet att växa och utvecklas.

Dubbelspår till Karlstad

Åmål lyfter i sitt svar till Västra Götalandsregionen fram vikten av trafikstråken från Göteborg till Norge och till Karlstad. Åmål vill se stora satsningar på E45, med 2+1-väg på hela vägen från Göteborg till Karlstad, på Norge-Vänerbanan samt på Bergslagsbanan, med dubbelspår från Göteborg till Karlstad.

– Det är viktigt att vi får regionen att tänka till och ta med Karlstad i strategin också. Även om Karlstad ligger utanför Västra Götaland är Karlstad av stor betydelse för godstrafiken, säger Åmåls kommunalråd Michael Karlsson (S).

Vänersjöfarten är också angelägen för Åmåls kommun, som där ser slussarna i Trollhättan och vikten av att lösa broproblemet i Göteborg som kärnfrågor.

Hamnen inte markerad

Sjöfarten är viktig för Västra Götaland, med Göteborg som är Nordens största hamn, som centrum. Tolv hamnar i regionen räknas upp i strategin, varav fyra i Vänern: Vänersborg, Lidköping, Mariestad och Otterbäcken. Åmåls djuphamn finns inte utritad på kartan.

Åmåls kommun vill i godstransportstrategin ha med såväl Åmåls hamn som Åmåls kombiterminal, med omlastningsmöjligheter av virke och containrar från lastbil till järnväg. Regionen nämner bara två kombiterminaler i Göteborg och en i Falköping. Åmål påpekar att Åmåls kombiterminal och Vänerexpressen är en av de transportlinjer som Göteborgs hamn själv lyfter fram genom järnvägspendlarna i Railport Scandinavia.

Åmåls kommun menar i sitt remissvar att de infrastrukturanläggningar som redan finns måste både användas och förstärkas för att klara transportmålen, ekonomiskt och ekonomimässigt.